ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1042520063
42010001
520063
บ้านท่าเปิบ
Ban Thaperb
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ท่าเปิบ
กกดู่
เมืองเลย
เลย
42000
thaperb@loei1.go.th
thaperb.loei1.go.th
กกดู่
042870152
-
11
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
4
1
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:25:31 น.
2
1042520066
42010003
520066
บ้านไผ่โทน
banpaitone
นายณฐกร ผิวพันธมิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 กอไผ่โทน
กกดู่
เมืองเลย
เลย
42000
paithon@loei1.go.th
www.Paithon.loei1.go.th
กกดู่
042870209
20 พฤษภาคม 2501
28
33
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
41
7
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:27:35 น.
3
1042520067
42010004
520067
บ้านห้วยเหล็ก
HOYLEK
นายประสิทธิ์ ศรียากุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ห้วยเหล็ก
กกดู่
เมืองเลย
เลย
42000
กกดู่
042870294
23 มิถุนายน 2491
15
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
9
22 มิถุนายน 2560 เวลา 12:51:27 น.
4
1042520068
42010005
520068
บ้านตูบโกบ
BANNTUBKOB
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ตูบโกบ
กกดู่
เมืองเลย
เลย
42000
tubkob@loei1.go.th
tubkob.loei1.go.th
กกดู่
042870148
-
พ.ศ.2489
7
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
18
7
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:20:11 น.
5
1042520069
42010006
520069
บ้านลาดค้อ
ladkorschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ลาดค้อ
กุดป่อง
เมืองเลย
เลย
42000
ladkor@loei1.go.th
ladkor.loei1.go.th
กกดู่
042870224
-
16 พฤษภาคม 2510
20
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
5
3
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:22:36 น.
6
1042520070
42010007
520070
บ้านกำพี้
Baan Khumpee
นายไกรยุทธ พั้วสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 กำพี้
กกดู่
เมืองเลย
เลย
42000
wutsuwan1970@hotmail.com
khumpee.loei1.go.th
กกดู่
042870113
0
27 พฤษภาคม 2501
23
33
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
23
7
03 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:16:52 น.
7
1042520057
42010008
520057
บ้านกกดู่
kokdu
นายสุธน สุพรมอินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 กกดู่
กกดู่
เมืองเลย
เลย
42000
kokdu@loei1.go.th
kokdu.ioei1.go.th
อบต. กกดู่
042870402
042870402
1 ต.ค. 2483
13
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
241
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:54:19 น.
8
1042520061
42010009
520061
บ้านห้วยหวาย
Ban Huan Wai
นายภูพงศ์ พรมภักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ห้วยหวาย
กกดู่
เมืองเลย
เลย
42000
huaiwai@loei1.go.th
huaiwai.loei1.go.th
กกดู่
042870291
-
28/09/2493
17
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
13
6
19 มิถุนายน 2560 เวลา 02:11:24 น.
9
1042520051
42010010
520051
บ้านกกทอง
Kokthong School
นายสุพจน์ นาเลาห์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 กกทอง
กกทอง
เมืองเลย
เลย
42000
kokthong@loei1.go.th/
http://kokthong.loei1.go.th/
กกทอง
042870359
-
33
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
154
11
13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:03:36 น.
10
1042520053
42010011
520053
บ้านห้วยกระทิง
Huaykrating
นายสุเทศ นาคะรังษี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ห้วยกระทิง
กกทอง
เมืองเลย
เลย
42000
huaykrating@loei1.go.th
huaykrating.loei1.go.th
กกทอง
042870260
-
1 พฤษภาคม 2494
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
18
6
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:16:03 น.
11
1042520056
42010012
520056
บ้านสวนกล้วย
Ban Suankluay
นายกฤตภาส สายทองดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสวนกล้วย
กกทอง
เมืองเลย
เลย
42000
suankluay@loei1.go.th
suankluay.loei1.go.th
???????????????
042870239
-
20 พฤษภาคม 2512
39
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
29
7
30 มิถุนายน 2560 เวลา 01:45:15 น.
12
1042520043
42010013
520043
เมืองเลย
muangloei school
นายประวิทย์ น้อยบัวทอง
ประถมศึกษา
หมู่ 0 -
กุดป่อง
เมืองเลย
เลย
42000
loeischool@gmail.com
www.muangloei.ac.th
เมืองเลย
042811585
042813079
2498
7
0.2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
91
2,096
48
28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:58:20 น.
13
1042520009
42010015
520009
อนุบาลเลย
Anubanloei
นายเดช ปาจรียานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8/80 แฮ่
กุดป่อง
เมืองเลย
เลย
42000
anuban_loei@hotmail.com
anubanloei.loei1.go.th
เทศบาลเมืองเลย
042813554
042813554
15 ก.ค. 2492
6
1.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
90
1,609
43
19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:11:30 น.
14
1042520002
42010017
520002
บ้านก้างปลา
kangpla
นายพลไชย พลเพชร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ก้างปลา
ชัยพฤกษ์
เมืองเลย
เลย
42000
kangpla@.loei1.go.th
kangpla.loei1.go.th
ชัยพฤกษ์
042813555
15/04/2500
3
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
147
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:15:18 น.
15
1042520006
42010019
520006
บ้านท่าข้าม
takam
นางศรัญญาภรณ์ ศรีเหลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโพนสว่าง
ชัยพฤกษ์
เมืองเลย
เลย
42000
ชัยพฤกษ์
042861007
5
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
24
7
26 มิถุนายน 2560 เวลา 08:05:06 น.
16
1042520007
42010020
520007
บ้านหัวฝาย
Hurfay school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหัวฝาย
ชัยพฤกษ์
เมืองเลย
เลย
42000
huafai@loei1.go.th
ชัยพฤกษ์
042961036
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
43
8
11 มิถุนายน 2561 เวลา 09:51:50 น.
17
1042520060
42010021
520060
บ้านห้วยทราย
Ban Huay Sai School
นายสมัย วันนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ห้วยทรายคำ
นาแขม
เมืองเลย
เลย
42100
huaysai@loei1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520060
???????????????
042870272
-
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
20
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
151
11
29 สิงหาคม 2562 เวลา 22:30:59 น.
18
1042520062
42010022
520062
บ้านโป่ง
Ban Pong
นายปรัชญ์ ทองวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โป่ง
นาแขม
เมืองเลย
เลย
42100
banpong@loei1.go.th
banpong.loei1.go.th
นาแขม
042854240
2520
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
151
9
23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:30:20 น.
19
1042520058
42010023
520058
บ้านนาแขม
BANNAKHAM
นายกิติศักดิ์ เสนานุช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 นาแขม
นาแขม
เมืองเลย
เลย
42100
-
นาแขม
-
-
20
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
118
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:02:14 น.
20
1042520059
42010024
520059
บ้านวังยาว
wangyauw
นายวรรัตน์ บุตรธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 วังยาว
นาแขม
เมืองเลย
เลย
42100
wangyaun@loei1.go.th
wangyaun.loei1.go.th
นาแขม
042817171
-
15 พฤษภาคม 2501
30
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
8
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:36:30 น.
21
1042520030
42010025
520030
บ้านนาดินดำ
Bannadindam
นายสมเชาว์ แก้ววงษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 นาดินดำ
นาดินดำ
เมืองเลย
เลย
42000
nadimdam@loei1.go.th
nadindam.loei1.go.th/
นาดินดำ
042072422
042072422
พ.ศ.2476
17
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
193
9
29 มิถุนายน 2562 เวลา 16:35:35 น.
22
1042520031
42010026
520031
บ้านหนองหญ้าไซ
BanNongyasai
นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองหญ้าไซ
นาดินดำ
เมืองเลย
เลย
42000
nongyasai@loei1.go.th
nongyasai.loei1.go.th
นาดินดำ
042870257
1 พฤษภาคม 2485
26
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
159
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 15:37:55 น.
23
1042520032
42010027
520032
บ้านห้วยม่วง
banhuaimuang
นายกริชพรหม ประสาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ห้วยม่วง
นาดินดำ
เมืองเลย
เลย
42000
-
-
นาดินดำ
0810473068
-
1 พฤษภาคม 2482
21
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
9
20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:50:38 น.
24
1042520036
42010030
520036
บ้านหนองผำ
Nongphum
นายธงชัย เหง้าวิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองผำ
นาดินดำ
เมืองเลย
เลย
42000
nongphum@loei.go.th
nongphum.loei1.go.th
นาดินดำ
042813564
-
3 พฤษภาคม 2481
28
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
133
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 15:12:24 น.
25
1042520023
42010031
520023
บ้านนาโป่ง
BANNAPONG
นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 นาโป่ง
นาโป่ง
เมืองเลย
เลย
42000
napong@loei1.go.th
napong.loei1.go.th
นาโป่ง
042804448
042804448
2462
20
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
176
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:01 น.
26
1042520024
42010032
520024
บ้านขอนแก่นหนองบอน
khonkaennongbon
นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านหนองบอน
นาโป่ง
เมืองเลย
เลย
42000
nongbon@loei1.go.th
nongbon.loei1.go.th
นาโป่ง
042804399
01/05/2482
20
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
49
11
10 มิถุนายน 2560 เวลา 22:23:58 น.
27
1042520025
42010033
520025
บ้านติ้วน้อย
Tewnoi
นายเล็ก กันทะวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ติ้วน้อย
นาโป่ง
เมืองเลย
เลย
42000
tewnoi206@gmail.com
tewnoi.loei1.go.th
นาโป่ง
042039334
8/5/2481
19.9
11.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
125
11
10 มิถุนายน 2561 เวลา 22:54:24 น.
28
1042520027
42010035
520027
บ้านห้วยโตก
Banhuaitok
นายวิฑูรย์ สุระอุดร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ห้วยโตก
นาโป่ง
เมืองเลย
เลย
42000
huaitok@loei1.go.th
huaitok.loei1.go.th/
นาโป่ง
042804447
10 กันยายน 2480
25.1
11.4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
47
9
21 มิถุนายน 2560 เวลา 04:23:21 น.
29
1042520028
42010036
520028
บ้านกกชุมแสง
Ban Kokchumsang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 กกชุมแสง
นาโป่ง
เมืองเลย
เลย
42000
kokchumsang@loei1.go.th
kokchumsang.loei1.go.th
นาโป่ง
0887409101
26
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
14
5
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:24:14 น.
30
1042520029
42010037
520029
บ้านป่าข้าวหลาม
นายกันตภณ อินพิทักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ป่าข้าวหลาม
นาโป่ง
เมืองเลย
เลย
42000
นาโป่ง
042870197
22/12/2501
35
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
80
8
04 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:23:32 น.
31
1042520022
42010038
520022
บ้านโพน
Banphon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโพน
นาอ้อ
เมืองเลย
เลย
42100
banphon@loei1.go.th
banphon.loei1.go.th
นาอ้อ
042834803
-
2498
1.5
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
9
5
05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:33:19 น.
32
1042520015
42010039
520015
ชุมชนบ้านนาอ้อ
Chumchonbannao
นายถนอม กุลจณีย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 (นาอ้อ) หนองมะผาง
นาอ้อ
เมืองเลย
เลย
42100
cc-bannao@loei1.go.th
www.cc-bannao.loei1.go.th
นาอ้อ
042071121
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2458
1.5
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
78
12
04 มิถุนายน 2561 เวลา 13:35:58 น.
33
1042520017
42010040
520017
บ้านท่ามะนาว
Tamanaw
นายโยธิน จันทร์สว่าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านท่ามะนาว
นาอ้อ
เมืองเลย
เลย
42100
tamanow@loei1.go.th
tamanow.loei1.go.th
นาอ้อ
042071153
2479
6
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
19
7
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:04:43 น.
34
1042520014
42010041
520014
บ้านแหล่งควาย
banlangkwai school
นายสุบรรณ ธรรมกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านแหล่งควาย
นาอาน
เมืองเลย
เลย
42000
langkwaischool@hotmail.com
langkwai.loei1.go.th
นาอาน
042815446
พ.ศ.2480
18.7
6.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
77
8
21 มิถุนายน 2560 เวลา 05:57:14 น.
35
1042520035
42010042
520035
บ้านไร่ทาม
Raitam
นายสุเกียรติ สุจิมงคล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ไร่ทาม
นาอาน
เมืองเลย
เลย
42000
raitam@loei1.g0.th
นาอาน
9 มกราคม 2487
15
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
40
8
19 มิถุนายน 2560 เวลา 02:45:09 น.
36
1042520037
42010046
520037
บ้านเพียซำพุวิทยา
ิphiasumpuwitaya
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านเพีย
น้ำสวย
เมืองเลย
เลย
42000
phiasumpu@loei1.go.th
phiasumpu@loei1.go.th
น้ำสวย
042072036
1052476
25
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
184
11
04 มิถุนายน 2562 เวลา 20:40:16 น.
37
1042520038
42010047
520038
บ้านสูบ
bansoob school
นายศักดา สมานฉันท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 ศรีชมชื่น
น้ำสวย
เมืองเลย
เลย
42000
bansoob@loei1.go.th
http://bansoob.loei1.go.th/
น้ำสวย
042844016
042844016
20/09/2477
38
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
127
10
25 มิถุนายน 2562 เวลา 20:32:36 น.
38
1042520040
42010049
520040
บ้านวังแคน
Wangkan school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 วังแคน
น้ำสวย
เมืองเลย
เลย
42000
wungkan@loei1.go.th
wungkan.loei1.go.th
เทศบาลตำบลน้ำสวย
0956491611
ุ6 มกราคม 2487
28
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
9
5
16 มิถุนายน 2560 เวลา 06:26:22 น.
39
1042520041
42010050
520041
บ้านหนองดอกบัว
Nongdokbua
นางญาณิศา อยู่งาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองดอกบัว
น้ำสวย
เมืองเลย
เลย
42000
nongdokbua@loei1.go.th
www.nongdokbua.loei1.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลนำ้สวย
0872157757
พ.ศ.2494
31
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
69
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:21:20 น.
40
1042520042
42010051
520042
บ้านสะอาดลายเหนือ
SAADLAINUA SCHOOL
นายพงศ์ณภัทร บุญโสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 สะอาดลายเหนือ
น้ำสวย
เมืองเลย
เลย
42000
saad.loei1@gmail.go.th
น้ำสวย
-
-
7 มิถุนายน 2493
45
38
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
139
8
02 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:46:12 น.
41
1042520044
42010052
520044
มโนบุเรศรบำรุงการ
manoburejbumrungkran
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ไร่ม่วง
น้ำหมาน
เมืองเลย
เลย
42000
mano@loei1.go.th
mano.loei1.go.th
น้ำหมาน
042870243
1 มกราคม2478
12
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
19
7
10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:05:44 น.
42
1042520047
42010053
520047
บ้านห้วยลวงไซ
Ban Huayluangsai School
นายประสงค์ สมอออน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ห้วยลวงไซ
น้ำหมาน
เมืองเลย
เลย
42000
huayluongsai@loei1.go.th
huayluongsai.loei1.go.th
น้ำหมาน
042870288
2487
17
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
64
8
27 มิถุนายน 2560 เวลา 11:01:46 น.
43
1042520049
42010055
520049
บ้านห้วยสีเสียด
Huayseesead School
นายสุริยา หงษ์เวียง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ห้วยสีเสียด
น้ำหมาน
เมืองเลย
เลย
42000
huayseesead@loei1.go.th
huayseesead.loei1.go.th
น้ำหมาน
042870290
12 พ.ค. 2481
19.6
14.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
63
8
08 มิถุนายน 2561 เวลา 22:23:54 น.
44
1042520065
42010056
520065
บ้านส้าน
bansan
-
ประถมศึกษา
หมู่ 4 ส้าน
น้ำหมาน
เมืองเลย
เลย
42000
bansan@loei1.go.th
http://bansan.loei1.go.th/
น้ำหมาน
042870244
2515
17
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
12
4
09 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07:32 น.
45
1042520005
42010058
520005
บ้านน้ำภู
NAMPHU SCHOOL
นายนิพนธ์ แสนนางชน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านน้ำภู
เมือง
เมืองเลย
เลย
42000
namphu@loei1.go.th
namphu.loei1.go.th
เมือง
042845119
2442
2.5
10.0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
267
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:27:19 น.
46
1042520001
42010059
520001
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
KAMNOETPHET
นายสุรชัย แสนประสิทธิ์
ประถมศึกษา
หมู่ 8 เพชรเจริญ
เมือง
เมืองเลย
เลย
42000
cc-kamnoetphet@loei1.go.th
cc-kamnoetphet.loei1.go.th
เมือง
0817689478
2452
4.5
4.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
12
4
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:47:00 น.
47
1042520016
42010060
520016
บ้านนาโคก
Nakhok School
นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 นาโคก
ศรีสองรัก
เมืองเลย
เลย
42100
nakhok2515@hotmail.com
http://nakog.loei1.go.th/home
ศรีสองรัก
042071068
2460
5
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
216
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:58:53 น.
48
1042520018
42010061
520018
บ้านปากหมาก
Pakmak
นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ปากหมาก
ศรีสองรัก
เมืองเลย
เลย
42100
pakmak@loei1.go.th
pakmak.loei1.go.th
ศรีสองรัก
0854566370
-
2475
10
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
27
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:47 น.
49
1042520020
42010063
520020
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
wangprongtawangkan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 วังโป่ง
ศรีสองรัก
เมืองเลย
เลย
42100
tawangcan@loei1.go.th
tawangcan.loei1.go.th
ศรีสองรัก
042870234
2493
ึ11
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
24
8
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:16:20 น.
50
1042520050
42010065
520050
บ้านโพนป่าแดง
ฺBanphonpadang
นางโสภาพร เสนีย์โสตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโพนป่าแดง
เสี้ยว
เมืองเลย
เลย
42000
ponepadangsch@gmail.com
เสี้ยว
042870214
2470
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
25
6
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:49 น.
51
1042520052
42010066
520052
บ้านเสี้ยว
Ban seaw school
นายไพฑูรย์ จันทรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเสี้ยว
เสี้ยว
เมืองเลย
เลย
42000
banseaw@loei1.go.th
banseaw.loei1.go.th
เสี้ยว
0
19 พฤษภาคม 2501
19
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
30
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 17:50:37 น.
52
1042520054
42010067
520054
บ้านน้ำคิว
Namkiw
นายมานพ น้อยบัวทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านน้ำคิว
เสี้ยว
เมืองเลย
เลย
42000
namkiw@loei1.go.th
namkiw.loei1.go.th
เสี้ยว
042870174
-
2482
25
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
74
11
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:48:15 น.
53
1042520055
42010068
520055
บ้านภูสวรรค์
Ban Phusawan
นายถาวร คำพีระ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ภูสวรรค์
เสี้ยว
เมืองเลย
เลย
42000
Phusawan@loei1.go.th
เสี้ยว
0899427916
28 มกราคม 2487
26
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
51
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:10 น.
54
1042520046
42010069
520046
บ้านกอไร่ใหญ่
Bankoraiyai
นายมงคล ชูทิพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กอไร่ใหญ่
เสี้ยว
เมืองเลย
เลย
42000
koraiyai@loei1.go.th
koraiyai.Loei1.go.th
เสี้ยว
08-1544-9649
01/06/2489
16
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
30
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 10:25:38 น.
55
1042520385
42010070
520385
บ้านท่าสวรรค์
banthasawan
นายสวัสดิ์ ชานุชิต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 โนนสวาท
ท่าสวรรค์
นาด้วง
เลย
42210
Thasawan@loeione.net
thasawan.loei1.go.th
ท่าสวรรค์
042072673
042072673
21/05/01
43
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
123
11
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:08:15 น.
56
1042520386
42010071
520386
บ้านน้ำสวยภักดี
bannmsuoypakdee school
นางศิริลักษณ์ สุระอุดร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 น้ำสวยภักดี
ท่าสะอาด
นาด้วง
เลย
42210
namsuoypakdee@loei1.go.th
namsuoypakdee.loei1.go.th
ท่าสะอาด
0878150835
-
28/11/2442
42
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
19
6
10 ตุลาคม 2561 เวลา 16:26:29 น.
57
1042520384
42010072
520384
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
CHUMCHONBAN THA SA-AT
นายพันธุ์เทพ ใจคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ท่าสะอาด
ท่าสะอาด
นาด้วง
เลย
42210
cc-thasaad@loei1.go.th
cc-thasaad.loei1.go.th
ท่าสะอาด
042887980
2506
37
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
340
12
19 กันยายน 2562 เวลา 06:26:23 น.
58
1042520379
42010074
520379
ชุมชนบ้านนาด้วง
chumchonbannaduang
นายสนธยา พันชะโก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 นาด้วง
นาด้วง
นาด้วง
เลย
42210
cc-bannaduang@loei1.go.th
cc-bannaduang.loei1.go.th
เทศบาลตำบลนาด้วง
042887109
042887034
12 พฤษภาคม พ.ศ.2482
45
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
237
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:27 น.
59
1042520381
42010075
520381
บ้านแก้วเมธี
Bankeawmatee
นายนพดล ศรีขัดเค้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 แก้วเมธี
นาด้วง
นาด้วง
เลย
42210
kaewmathee@loei1.go.th
kaewmathee.loei1.go.th
เทศบาลตำบลนาด้วง
042887568
0
1 พฤษภาคม 2521
48
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
125
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:36 น.
60
1042520380
42010076
520380
บ้านนาดอกคำ
BANNADOKKHAM
นายนิคม ศรีเหลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 พะเนียง
นาดอกคำ
นาด้วง
เลย
42210
nadockum@loei1.go.th
nadockum.loei1.go.th
นาดอกคำ
042870161
042870161
15 มิถุนายน พ.ศ. 2490
47
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
245
11
30 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:54:18 น.
61
1042520383
42010077
520383
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
BANNAMSUIHUYPRADUK
นายชาญชัย สิงห์สุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 น้ำสวยห้วยปลาดุก
นาดอกคำ
นาด้วง
เลย
42210
ns-huaypladuk.loei1.go.th
www.ns-huaypladuk@loei1.go.th
นาดอกคำ
042870184
042870184
พ.ศ.2525
62
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
165
11
10 มิถุนายน 2561 เวลา 11:12:41 น.
62
1042520387
42010078
520387
บ้านโพนสว่างวังเย็น
phonsawangwangyen
นายอดิเรก ธิมะสาร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 โพนสว่าง
นาดอกคำ
นาด้วง
เลย
42210
psw-wungyen@loei1.go.th
psw-wungyen.loei1.go.th
นาดอกคำ
042870215
พ.ศ.2510
45
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
85
10
29 มิถุนายน 2560 เวลา 12:59:19 น.
63
1042520388
42010079
520388
บ้านห้วยตาด
huaytadschool
นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 ห้วยตาดใต้
นาดอกคำ
นาด้วง
เลย
42210
42010079@loei1.go.th
www.huaytadschool.com
นาดอกคำ
042870270
พ.ศ.2480
37
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
237
11
12 มิถุนายน 2560 เวลา 11:27:49 น.
64
1042520210
42010080
520210
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
Chomchonbansokwitayakan
นายประยงค์ วงษ์ดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านโสกใหม่
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลย
42110
-
เขาแก้ว
-
-
1พฤษภาคม 2480
50
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
112
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:11:38 น.
65
1042520211
42010081
520211
บ้านนาป่าหนาด
Napanard
นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 4 บ้านนาป่าหนาด
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลย
42110
rpangchat@gmail.com
www.napanard.loei1.go.th
เขาแก้ว
0885367549
2479
43
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
99
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:45:31 น.
66
1042520212
42010082
520212
บ้านตาดซ้อ
Thadso
นายณภัทร แก้วแจ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านตาดซ้อ
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลย
42110
เขาแก้ว
042870146
-
24 เม.ย.2483
38
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
61
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:15 น.
67
1042520213
42010083
520213
บ้านท่าบม
BanthabomSchool
นายสุนทร ราชโยธา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านท่าบม
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลย
42110
www.facebook.com/thabomschool
เขาแก้ว
0812609979
2492
40
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
73
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:37:46 น.
68
1042520214
42010084
520214
บ้านนาเบน
BANNABEN
นายนพดล เครือปละ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนาเบน
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลย
42110
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520214
เขาแก้ว
2520
52
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
60
8
15 มิถุนายน 2562 เวลา 12:38:10 น.
69
1042520229
42010086
520229
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
nasi
นางศิวยา รักคง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านศรีพัฒนา
จอมศรี
เชียงคาน
เลย
42110
nasee@loei1.go.th
nasee.loei1.go.th
จอมศรี
042070459
042070459
2478
30
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
203
11
29 มิถุนายน 2560 เวลา 06:41:38 น.
70
1042520230
42010087
520230
บ้านหินตั้ง
Hintang school
นายนิยม ศรีสถาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหินตั้ง
จอมศรี
เชียงคาน
เลย
42110
hintang.loei1.go.th
จอมศรี
042070877
2520
40
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
62
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:17:46 น.
71
1042520231
42010088
520231
บ้านแสนสำราญ
ิBANSANSUMRAN
นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านแสนสำราญ
จอมศรี
เชียงคาน
เลย
42110
42010088@loei 1.go.th
-
จอมศรี
0898411503
-
22 พฤษภาคม 2512
25
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
8
2
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:13:45 น.
72
1042520197
42010089
520197
บ้านคกมาด
Ban Khokmat
นายสุรพล เวียงทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคกมาด
เชียงคาน
เชียงคาน
เลย
42110
khokmat555@hotmail.com
www.khokmat.com
เชียงคาน
0833517158
-
พ.ศ.2502
56
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
37
9
23 สิงหาคม 2561 เวลา 15:03:06 น.
73
1042520194
42010091
520194
อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
Anuban Chiangkhan pathummasongkrow
นายสมชาย คำพิมพ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เลย
42110
pathumma52@gmail.com
anubanchiangkhan.loei1.go.th
เชียงคาน
042821044
042821094
1 มกราคม 2499
41
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
50
897
24
05 มิถุนายน 2560 เวลา 14:25:13 น.
74
1042520195
42010092
520195
บ้านเชียงคาน
Wichitwittaya School
นายอดิศักดิ์ มีบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเชียงคาน
เชียงคาน
เชียงคาน
เลย
42110
vijitwittaya@gmail.com
เชียงคาน
042821055
1 มิถุนายน พ.ศ.2465
42
1.00
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
316
9
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:44:31 น.
75
1042520221
42010094
520221
บ้านสงเปือย
songpuai
นายสุพล แก้ววงษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านสงเปือย
ธาตุ
เชียงคาน
เลย
42110
songpueay@loei1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520221
ธาตุ
042870408
10 พฤษภาคม 2580
27
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
129
11
08 ตุลาคม 2562 เวลา 06:00:35 น.
76
1042520222
42010095
520222
บ้านผากลางดง
Banphaklangdong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านผากลางดง
ธาตุ
เชียงคาน
เลย
42110
pagangdong@go.th
www.pagangdong.loei1.go.th
ธาตุ
042870202
18 ต.ค. 2518
30
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
0
0
29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00:11 น.
77
1042520216
42010096
520216
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
Thairathwittaya96 (chumchonbanthat)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านธาตุ
ธาตุ
เชียงคาน
เลย
42110
thairath96@loei1.go.th
ธาตุ
042854227
-
2520
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
97
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:16:33 น.
78
1042520217
42010097
520217
บ้านธาตุวิทยา
Banthatvittaya
นายนพรัตน์ วิชาเครื่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านธาตุ
ธาตุ
เชียงคาน
เลย
42110
Thatvittaya@loei1.go.th
-
ธาตุ
-
-
11 มกราคม 2520
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
229
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:35:12 น.
79
1042520218
42010098
520218
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
HUAIHINZANAMOAMPROMMANUSORN
นายภมร สีลารักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านห้วยหินซา
ธาตุ
เชียงคาน
เลย
42110
hnp@loei1.go.th
ธาตุ
042039236
2482
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
71
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 21:53:55 น.
80
1042520219
42010099
520219
บ้านห้วยพอด
huaypod
นายแสงทอง ธนะสูตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านห้วยพอด
ธาตุ
เชียงคาน
เลย
42110
hauypod@loei1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520219
ธาตุ
042030266
-
15 พฤษภาคม 2481
25
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
86
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:05 น.
81
1042520220
42010100
520220
บ้านผาพอด
banphapod
นายอดุลย์ พุ่มไพจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านผาพอด
ธาตุ
เชียงคาน
เลย
42110
banphapod@loei1.go.th
banphapod.loei1.go.th
ธาตุ
23 มิถุนายน 2501
16
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
50
8
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:25 น.
82
1042520204
42010101
520204
ชุมชนบ้านนาบอน
chumchonbannabon
นายทองใบ แก้วกัลยา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านนาบอน
นาซ่าว
เชียงคาน
เลย
42110
nabonschool_ck@gmail.com
www.labschool.net/nabon
นาซ่าว
042855299
042855299
2465
36
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
179
11
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:00:27 น.
83
1042520205
42010103
520205
บ้านโพน
Ponschool
นายอโศก ใจทิพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองสะพุง
นาซ่าว
เชียงคาน
เลย
42110
banpon@loei1.go.th
นาซ่าว
0
พ.ศ.2480
48
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
95
8
26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:10:23 น.
84
1042520206
42010104
520206
บ้านใหม่
Banmai
นายอดิเทพ ทาเชาว์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านใหม่ศาลาเฟือง
นาซ่าว
เชียงคาน
เลย
42110
banmai@loei1.go.th
นาซ่าว
2พฤษภาคม 2476
27
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
127
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:07:35 น.
85
1042520207
42010105
520207
บ้านแก่งมี้
Bankaengmi
นายสัญจอห์ณ ราชมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านแก่งมี้
นาซ่าว
เชียงคาน
เลย
42110
kaengmi@loei1.go.th
นาซ่าว
0821081735
01/08/2497
30
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
16
6
07 มิถุนายน 2561 เวลา 13:08:03 น.
86
1042520208
42010106
520208
บ้านนาซ่าว
Ban Nasao School
นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านศรีโพนแท่น
นาซ่าว
เชียงคาน
เลย
42110
นาซ่าว
042810232
-
40
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
233
9
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:46:16 น.
87
1042520202
42010107
520202
บ้านผาแบ่น
Banpaban
นายเชษฐา แสงรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านผาแบ่น
บุฮม
เชียงคาน
เลย
42110
บุฮม
042074715
58
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
101
8
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:35:57 น.
88
1042520200
42010108
520200
ห้วยซวกคกเลาใต้
Huaysuak Khoklaotai School
นายสฤษติ์ กุลภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านคกเลาใต้
บุฮม
เชียงคาน
เลย
42110
บุฮม
0810485639
วันที่ 15 มีนาคม 2493
68
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
123
11
07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:58:54 น.
89
1042520201
42010109
520201
บ้านอุมุง
Ban Umoong
นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านอุมุง
บุฮม
เชียงคาน
เลย
42110
umoong@loei1.go.th
www.umoong@loei1.go.th
บุฮม
042870306
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
50
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
76
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:15 น.
90
1042520198
42010110
520198
บ้านบุฮม
banbuhome
นายธนภณ คำยิ่งเดชาภัทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบุฮม
บุฮม
เชียงคาน
เลย
42110
buhome@loei1.go.th
buhome.loei.go.th
บุฮม
10 กันยายน 2476
60
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
136
8
20 ตุลาคม 2561 เวลา 18:37:29 น.
91
1042520199
42010111
520199
บ้านคกเลา
BanKhoklao
นางสุพรรณี กุลภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคกเลา
บุฮม
เชียงคาน
เลย
42110
Khoklao@loei1.go.th
www.Khoklao@loei1.go.th
บุฮม
0817684807
01/06/2466
ุุุ6
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
62
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:30:16 น.
92
1042520223
42010112
520223
เพียงหลวง 18
Piengluang18
นายเกียรติวรรธน์ ป้องปาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 224/1 บ้านนาจาน
ปากตม
เชียงคาน
เลย
42110
peangluang18@loei1.go.th
peangluang18.loei1.go.th
ปากตม
042870158
1/10/2466
66
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
130
8
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:58:15 น.
93
1042520224
42010113
520224
บ้านน้ำพร
Bannamporn
นายทวีศักดิ์ ขันติยะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านน้ำพร
ปากตม
เชียงคาน
เลย
42110
Taweesak182@gmail.com
ปากตม
042039241
2482
35
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
187
11
07 มิถุนายน 2561 เวลา 14:31:15 น.
94
1042520228
42010114
520228
บ้านคกงิ้ว
Ban kokngui
นายธรากร ปัญสังกา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคกงิ้ว
ปากตม
เชียงคาน
เลย
42110
ปากตม
042039239
01 มิถุนายน 2501
65
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:33 น.
95
1042520225
42010115
520225
บ้านกลาง
BANKLANG
นางปิยะวดี สุริฉาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านกลาง
ปากตม
เชียงคาน
เลย
42110
ปากตม
042817189
25 พฤศจิกายน 2477
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
45
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:08:11 น.
96
1042520226
42010116
520226
บ้านท่าดีหมี
Banthadimi
นายสุรชาติ จันปัดถา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านท่าดีหมี
ปากตม
เชียงคาน
เลย
42110
thadeemee@loei1.go.th
http://gg.gg/thadeemee
ปากตม
042870150
01/05/2482
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
34
8
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:16:05 น.
97
1042520227
42010117
520227
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
Phiromphakdeebanhuayseeda School
นางสาวพรบุญญา อัญชุลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านห้วยสีดา
หาดทรายขาว
เชียงคาน
เลย
42110
หาดทรายขาว
15 มีนาคม 2513
36
36
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
61
9
04 มิถุนายน 2562 เวลา 18:43:05 น.
98
1042520232
42010118
520232
บ้านหาดทรายขาวผามุม
HADSAYKHOW
นายประวิทย์ ตันทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหาดทรายขาว
หาดทรายขาว
เชียงคาน
เลย
42110
had2553@Gmail.com
หาดทรายขาว
042070825
13 พฤษภาคม 2483
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
47
8
06 สิงหาคม 2562 เวลา 12:53:24 น.
99
1042520320
42010121
520320
บ้านแก่งปลาปก
kheangplapok
นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านแก่งปลาปก
ชมเจริญ
ปากชม
เลย
42150
ชมเจริญ
042039273
2506
65
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
148
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:06:17 น.
100
1042520323
42010122
520323
บ้านห้วยอาลัย
ฺBanhuayalai
นายถาวร สืบผาง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านห้วยอาลัย
ชมเจริญ
ปากชม
เลย
42150
huayalai@loei1.go.th
huayalai@loei1.go.th
ชมเจริญ
042039274
24/05/2506
60
60
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
172
11
05 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:52:17 น.
101
1042520326
42010123
520326
บ้านชมน้อย
Banchomnioe
นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านชมน้อย
ชมเจริญ
ปากชม
เลย
42150
cn_loei1@hotmail.co.th
chomnioe.go.th
ชมเจริญ
0934863511
-
2514
40
39
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:17:25 น.
102
1042520327
42010124
520327
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
Romklaobanchomjareon
นายสุชาติ คำบุยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านชมเจริญ
ชมเจริญ
ปากชม
เลย
42150
42010124@loei1.go.th
ชมเจริญ
-
-
2524
52
38
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
187
11
22 มิถุนายน 2561 เวลา 10:12:49 น.
103
1042520315
42010125
520315
ชุมชนบ้านเชียงกลม
choomchonbanchiangklom
นางรัชดา สืบผาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านกลาง
เชียงกลม
ปากชม
เลย
romshai@hotmail.com
เชียงกลม
042075139
16/01/2485
62
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
552
20
21 มิถุนายน 2560 เวลา 04:38:06 น.
104
1042520316
42010126
520316
บ้านปางคอม
Pangcom School
นางสาวชฎาพร ยืนยงกิตติชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านปางคอม
เชียงกลม
ปากชม
เลย
เชียงกลม
042870341
12/01/2503
65
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
147
8
21 มิถุนายน 2560 เวลา 07:42:20 น.
105
1042520317
42010127
520317
บ้านโพนทอง
phonthong
นายเจษฎาภร สีดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโพนทอง
เชียงกลม
ปากชม
เลย
42150
เชียงกลม
042870213
21พ.ค.2506
70
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
89
8
18 เมษายน 2562 เวลา 13:00:31 น.
106
1042520318
42010128
520318
บ้านคอนสา
Bankonsa school
นายพิสิฐศักดิ์ บัวก่ำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคอนสา
เชียงกลม
ปากชม
เลย
42150
konsa@loei1.go.th
konsa.loei1.go.th
เชียงกลม
042-039275
-
20 พ.ค. 2506
80
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
186
8
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:37:52 น.
107
1042520319
42010129
520319
บ้านห้วยนา
ban huay na
นางสุปราณี สิมสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยนา
เชียงกลม
ปากชม
เลย
42150
huayna@loei1.go.th
เชียงกลม
042870340
2516
70
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
97
8
16 มิถุนายน 2562 เวลา 18:04:32 น.
108
1042520321
42010130
520321
บ้านห้วยผักกูด
HUAIPHAKKUD
นายโกวิทย์ พรหมหาราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านห้วยผักกูด
เชียงกลม
ปากชม
เลย
42150
เทศบาลตำบลคอนสา
042870279
24 พฤษภาคม 2519
70
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
34
8
29 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:38:22 น.
109
1042520309
42010131
520309
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
Chakkapongbanhuaitien
นายสมนึก ดีสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านห้วยเทียน
ปากชม
ปากชม
เลย
42150
ปากชม
2514
70
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
62
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:46:31 น.
110
1042520305
42010132
520305
ชุมชนบ้านปากชม
Chumchonbanpakchom
นายสมบัติ ยศปัญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านปากชม
ปากชม
ปากชม
เลย
42150
Chumchonbanpakchom@gmail.com
ปากชม
042881116
042881116
28/11/2465
90
0
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
31
531
16
26 มิถุนายน 2560 เวลา 01:58:35 น.
111
1042520306
42010133
520306
บ้านนาค้อ
NAKHO
นายโชคชัย แร่นาค
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านนาค้อ
ปากชม
ปากชม
เลย
42150
nakho@loei1.go.th
nakho.loei1.go.th
ปากชม
0810415579
-
1/05/2482
90
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
364
12
02 มีนาคม 2562 เวลา 06:41:50 น.
112
1042520307
42010134
520307
บ้านหาดเบี้ย
็HADBIA
นายดาวเด่น เหลาผา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหาดเบี้ย
ปากชม
ปากชม
เลย
42150
-
-
???????????????
042870342
-
16 กุมภาพันธ์ 2516
83
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
36
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:29:14 น.
113
1042520308
42010135
520308
บ้านคกไผ่
BANKOKPI
นายเผด็จ ผาหอมสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านคกไผ่
ปากชม
ปากชม
เลย
42150
ปากชม
2501
95
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
45
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:45 น.
114
1042520322
42010136
520322
บ้านห้วยบ่อซืน
houyboseun
นายเกี่ยน สุวรรณเกษี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านห้วยบ่อซืน
ห้วยบ่อซืน
ปากชม
เลย
42150
houyboseun@loei1.go.th
ห้วยบ่อซืน
042075580
042075580
2510
65
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
206
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:38:06 น.
115
1042520324
42010137
520324
บ้านวังผา
Banwangpha
นายดิลก คำน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านวังผา
ห้วยบ่อซืน
ปากชม
เลย
42150
ห้วยบ่อซืน
042870343
23052506
72
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
109
8
02 มิถุนายน 2560 เวลา 10:36:56 น.
116
1042520325
42010138
520325
บ้านเลิง
leong
นางนัยนา ยิ้มชื่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเลิง
ห้วยบ่อซืน
ปากชม
เลย
42150
leong@loei1.go.th
leong@loei1.go.th
ห้วยบ่อซืน
042870227
-
10/05/2510
80
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
83
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:46:11 น.
117
1042520328
42010139
520328
บ้านสงาว
Bansangao
ว่าที่ร้อยตรีเผด็จ ขนุนใหญ่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านสงาว
ห้วยพิชัย
ปากชม
เลย
42150
chuendee@gmail.com
http://sangao.com
ห้วยพิชัย
042039282
0
14 กรกฎาคม 2472
102
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
166
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:35 น.
118
1042520329
42010140
520329
บ้านปากเนียม
Pakniam
นางสาวปูริดาภ์ อยู่วราโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านปากเนียม
ห้วยพิชัย
ปากชม
เลย
42150
pakniam@loei1.go.th
ห้วยพิชัย
042870193
15 มิถุนายน 2501
106
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
43
7
24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:58:42 น.
119
1042520330
42010141
520330
บ้านปากปัด
Ban Pakpat
นายบุญมี วิวาจารย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านปากปัด
ห้วยพิชัย
ปากชม
เลย
42150
ห้วยพิชัย
042870344
-
-
104
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
67
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:57:43 น.
120
1042520331
42010142
520331
บ้านห้วยพิชัย
Huaypichai school
นายสมัคร วันทองสังข์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ห้วยพิชัย
ห้วยพิชัย
ปากชม
เลย
42150
huaypichai@loei1.go.th
huaypichai.loei1.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
-
-
2506
93
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
278
11
11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:07 น.
121
1042520332
42010143
520332
บ้านห้วยหินขาว
Ban Huayhinkhaow
นายเกรียงไกร กันสุทธิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านห้วยหินขาว
ห้วยพิชัย
ปากชม
เลย
42150
ห้วยพิชัย
042039283
75
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
117
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 06:00:04 น.
122
1042520310
42010144
520310
บ้านหาดคัมภีร์
ban hat khamphi
นายสมชาย ระติเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหาดคัมภีร์
หาดคัมภีร์
ปากชม
เลย
42150
หาดคัมภีร์
042870345
12 มิถุนายน 2501
121
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
78
8
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:17:59 น.
123
1042520311
42010145
520311
บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
ban pak mang huai thap chang
นายศิริ จันทะพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านปากมั่ง
หาดคัมภีร์
ปากชม
เลย
42150
42010145@Loeigo.th
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B
หาดคัมภีร์
042870346
24 มิถุนายน 2501
118
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
75
8
16 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:30 น.
124
1042520312
42010146
520312
บ้านนาโม้
BanNamo
นายวัฒนา ศรัทธาคลัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านนาโม้
หาดคัมภีร์
ปากชม
เลย
42150
หาดคัมภีร์
042870168
18 มิถุนายน 2510
111
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
58
8
06 สิงหาคม 2562 เวลา 09:24:29 น.
125
1042520313
42010147
520313
บ้านคกเว้า
Khokwao school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคกเว้า
หาดคัมภีร์
ปากชม
เลย
42150
หาดคัมภีร์
0830823670
-
120
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
14
7
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:46:29 น.
126
1042520314
42010148
520314
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
Huaykhobhuayhiem School
นายอุทัย บัวแสงเจริญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านห้วยขอบ
หาดคัมภีร์
ปากชม
เลย
42150
หาดคัมภีร์
042870262
พ.ศ.2483
120
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
259
11
12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:40:09 น.
127
1042520236
42010260
520236
บ้านโคกใหญ่
Bankhokyai
นายทองอินทร์ อุบลชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โคกใหญ่
โคกใหญ่
ท่าลี่
เลย
42140
-
โคกใหญ่
042870136
-
2486
35
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
137
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:44:17 น.
128
1042520237
42010261
520237
บ้านร่องไผ่
Rongphai school
นางสมิหรา สาริกา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านร่องไผ่
โคกใหญ่
ท่าลี่
เลย
42140
โคกใหญ่
042870219
28/11/2442
34
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
54
9
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:40:10 น.
129
1042520238
42010262
520238
บ้านบวกอ่าง
Ban Buag - Ang
นายณรงค์ชัย บุตรวัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบวกอ่าง
โคกใหญ่
ท่าลี่
เลย
42140
sites.google.com/a/loei1.go.th/buagang/
โคกใหญ่
042870190
38
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 17:12:21 น.
130
1042520245
42010263
520245
บ้านห้วยไค้
Banhuaikhai
นายวินัย ศรีศุภฤกษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านห้วยไค้
โคกใหญ่
ท่าลี่
เลย
42140
huaikrai@loei1.go.th
้huaikrai.loei1.go.th
โคกใหญ่
0930265404
พ.ศ.2501
38
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
37
8
27 ตุลาคม 2561 เวลา 15:09:32 น.
131
1042520242
42010264
520242
บ้านยาง
Bangyang
นายนิคสัน ทองทิพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านยาง
ท่าลี่
ท่าลี่
เลย
42140
banyang@loei1.go.th
ท่าลี่
พ.ศ. 2478
38
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
232
12
15 มิถุนายน 2562 เวลา 21:02:33 น.
132
1042520243
42010265
520243
บ้านวังขาม
Banwangkham
นางสาวเนติมา เจนวรกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านวังขาม
ท่าลี่
ท่าลี่
เลย
-
-
ท่าลี่
042870228
-
2482
50
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
18
6
30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:29 น.
133
1042520246
42010267
520246
บ้านน้ำกระโทม
Namkatom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านน้ำกระโทม
ท่าลี่
ท่าลี่
เลย
42140
-
-
ท่าลี่
042870173
-
-
64
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
10
5
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:22:51 น.
134
1042520235
42010268
520235
บ้านท่าลี่
Ban Thali school
นายสมัย พวงกันยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ท่าลี่
ท่าลี่
ท่าลี่
เลย
42140
ิbanthali@loei1.th
ิbanthali.loei1.go.th
ท่าลี่
042889207
-
16 เมษายน 2465
38
700
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
492
17
17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:32:23 น.
135
1042520241
42010270
520241
บ้านห้วยด้าย
Ban Huaidai School
นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยด้าย
น้ำแคม
ท่าลี่
เลย
42140
huaidai@loei1.go.th
huaidai.loei1.go.th
น้ำแคม
042870266
10/12/2500
51
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
45
8
05 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:54:58 น.
136
1042520261
42010271
520261
บ้านน้ำแคม
Bannamkhaem
นางเยาวเรศ ศรีราคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านน้ำแคม
น้ำแคม
ท่าลี่
เลย
42140
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1042520261
น้ำแคม
042870175
2496
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
292
12
16 มิถุนายน 2562 เวลา 12:35:12 น.
137
1042520262
42010272
520262
บ้านปากยาง
Banpakyang
นายตระกูล ธัญญารักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านปากยาง
ท่าลี่
ท่าลี่
เลย
pakyang@loei1.go.th
www.pakyang.loei1.go.th
น้ำแคม
-
15/05/2482
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
106
8
18 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:53:34 น.
138
1042520254
42010273
520254
บ้านแก่งม่วง
keangmoungschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านแก่งม่วง
น้ำทูน
ท่าลี่
เลย
42140
keangmoung@loei1.go.th
keangmoung.loei1.go.th
น้ำทูน
042870120
2497
77
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
20 มิถุนายน 2560 เวลา 05:56:12 น.
139
1042520255
42010274
520255
บ้านห้วยเดื่อ
hueydeir
นายภาคภูมิ นอแสงศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านห้วยเดื่อ
น้ำทูน
ท่าลี่
เลย
42140
hueydeir@hotmail.co.th
www.niets.or.th
น้ำทูน
042870267
-
พ.ศ.2482
75
29
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
21
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 15:13:20 น.
140
1042520247
42010275
520247
บ้านน้ำมี
bannumee
นายสุบัน ประทุมทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านน้ำมี
น้ำทูน
ท่าลี่
เลย
42140
nammee@loei1.go.th
nammee.loei1.go.th
อาฮี
042870181
-
2464
90
44
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
36
9
05 สิงหาคม 2562 เวลา 12:24:57 น.
141
1042520248
42010276
520248
บ้านหนองบง
Bannongbongschool
นายนิรุจน์ พักกระโทก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองบง
น้ำทูน
ท่าลี่
เลย
42140
Bannongbongschool@gomail.com
-
อบต.อาฮี
-
-
พ.ศ.2491
86
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 11:11:59 น.
142
1042520253
42010277
520253
บ้านวังเป่ง
banwanbeng
-
ประถมศึกษา
หมู่ 5 วังเป่ง
น้ำทูน
ท่าลี่
เลย
42140
wungpeng@loei1.go.th
wungpeng.loei1.go.th
อบต.น้ำทูน
0-4287-0233
0-0428-7233
10 มิถุนายน 2500
67
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:20:45 น.
143
1042520239
42010278
520239
บ้านเมี่ยง
banmiang
นายอภิชาติ บุญงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านเมี่ยง
หนองผือ
ท่าลี่
เลย
42140
banmiang@loei1.go.th
banmiang.loei1.go.th/
หนองผือ
042889129
-
2478
48
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
110
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:25:19 น.
144
1042520256
42010279
520256
ชุมชนบ้านปากห้วย
ChumchonBanPakHuai
นางศิริภรณ์ เยาวพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านปากห้วย
หนองผือ
ท่าลี่
เลย
42140
cc-banpakhuai@loei1.go.th
หนองผือ
042073528
042073528
2476
45
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
315
11
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:49:33 น.
145
1042520257
42010280
520257
บ้านขอนแก่น
Bankhonkaen school
นายสหรัฐ เต็มวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 เพชรโสภณ
หนองผือ
ท่าลี่
เลย
42140
khonkaen.loei1.go.th
หนองผือ
042870126
พ.ศ.2481
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 07:51:18 น.
146
1042520259
42010281
520259
บ้านหนองผือ
Nong Pue
นายสุรศักดิ์ กาษี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองผือ
หนองผือ
ท่าลี่
เลย
42140
nongpue@loei1.go.th
http://nongpue.loei1.go.th/
หนองผือ
-
-
1 ตุลาคม 2501
60
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
27
8
07 ตุลาคม 2562 เวลา 13:53:20 น.
147
1042520260
42010282
520260
บ้านหาดพระ
hadpra shoocl
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหาดพระ
หนองผือ
ท่าลี่
เลย
42140
หนองผือ
042870299
1 พ.ค.2523
50
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
19 มิถุนายน 2560 เวลา 09:02:08 น.
148
1042520251
42010284
520251
บ้านหนองปกติ
Nongpokkati
นายวิวัฒน์ ประสมทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองปกติ
อาฮี
ท่าลี่
เลย
42140
nongpokkati@loei1.go.th
http://nongpokkati.loei1.go.th/
อาฮี
0934920357
-
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
60
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
93
9
04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:07 น.
149
1042520252
42010285
520252
บ้านห้วยคัง
huaykhang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านห้วยคัง
อาฮี
ท่าลี่
เลย
42140
-
-
อาฮี
042870263
-
21 พฤษภาคม พ.ศ.2491
70
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
0
0
04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:53:16 น.
150
1042520258
42010286
520258
บ้านนากระเซ็ง
Ban nakraseng school
นายอัศวิน เชื้อเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านนากระเซ็ง
อาฮี
ท่าลี่
เลย
42140
nakrasang@loei1.go.th
-
อาฮี
-
-
60
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
42
8
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:41:20 น.
151
1042520249
42010287
520249
ชุมชนบ้านอาฮี
Chumchonbanahi
นายมาโนชญ์ เขียนสีอ่อน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ชุมชนบ้านอาฮี
อาฮี
ท่าลี่
เลย
42140
cc-banahi@loei1.go.th
อาฮี
042073053
042889251
05/01/2462
55
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
96
11
10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:14:11 น.