ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1047540193
47020016
540193
บ้านดอนม่วย
Bandonmuai
นายสราวุฒิ บุญยืน
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 6 บ้านดอนม่วย
ช้างมิ่ง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
kimboby7@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540193
ช้างมิ่ง
042166037
18 มิถุนายน 1937
45
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
52
9
30 ตุลาคม 2561 เวลา 13:17:30 น.
2
1047540194
47020017
540194
บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
bannongdundonkharw
นายวชิราวุธ ปานพรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 2 บ้านหนองเดิ่น
ช้างมิ่ง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
bannongdundonkharw@hotmail.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540194
ช้างมิ่ง
0872255606
05/05/2513
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
60
8
19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:06:40 น.
3
1047540195
47020018
540195
บ้านช้างมิ่ง
Changming
นายวชิราวุฒิ โถชารี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านช้างมิ่งพัฒนา
ช้างมิ่ง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
ช้างมิ่ง
042-166233
1 พฤษภาคม 2462
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
65
8
02 มิถุนายน 2561 เวลา 13:51:46 น.
4
1047540196
47020019
540196
บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
Ban Nong Dok Na Kham Non That
นายประพันธ์ ขันธ์พัฒน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 18 บ้านหนองโดกสามัคคี
ช้างมิ่ง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
nongdok.school@gmail.com
-
ช้างมิ่ง
042161677
-
28 พฤศจิกายน 2460
50
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
141
11
20 มิถุนายน 2561 เวลา 12:45:41 น.
5
1047540197
47020020
540197
บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
umphaiphaitong school
นายเอกชัย วรรณทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 5 บ้านอุ่มไผ่
ช้างมิ่ง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
ีumphai.school@gmail.com
ช้างมิ่ง
10 เมษายน พ.ศ.2480
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
91
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 12:39:03 น.
6
1047540198
47020021
540198
บ้านตาลเลียน
Ban Tanlian
นายภาณุวัฒน์ สัมฤทธิคุณากร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านตาลเลียน
ช้างมิ่ง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
tanlianschool@gmail.com
http://www.tanlian.org
ช้างมิ่ง
042165643
042165643
2494
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
228
12
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:31:59 น.
7
1047540185
47020022
540185
บ้านเชิงชุม
Ban Churngchum
นายพรเทพ นามโยธา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านเชิงชุม
เชิงชุม
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
cherngchumschool@gmail.com
เชิงชุม
0879467164
9/10/2476
80
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
164
11
23 มิถุนายน 2561 เวลา 14:15:04 น.
8
1047540188
47020023
540188
บ้านโนนพอก
Nonphok school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 6 บ้านโนนพอก
เชิงชุม
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
natakasai@hotmail.com
เชิงชุม
042-720043
02/09/2483
85
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
22
4
25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:01:38 น.
9
1047540189
47020024
540189
บ้านกุดน้ำขุ่น
bankudnumkun
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 3 บ้านกุดน้ำขุ่น
เชิงชุม
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540189
อบต.เชิงชุม
20 กันยายน 2504
75
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
23
6
06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04:46:07 น.
10
1047540190
47020025
540190
บ้านนาขามผดุงวิทยา
Nakhampadungwittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านนาขาม
เชิงชุม
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
เชิงชุม
-
70
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
21
5
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:43:49 น.
11
1047540192
47020026
540192
บ้านถ่อน
Banthon school
นางสาวรุ่งนภา ธิศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 8 บ้านถ่อนพัฒนา
เชิงชุม
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
ฺBanthonsschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1047540192
เชิงชุม
0981056373
2482
80
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
160
8
11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:28:18 น.
12
1047540208
47020027
540208
บ้านห้วยบุ่นนาทัน
ิิBan Hauybunnathun School
นายศรี ปงผาบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ห้วยบุ่นนาทัน
นาใน
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
นาใน
-
1 พฤศจิกายน 2485
64
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
141
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:59:42 น.
13
1047540209
47020028
540209
บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
Ban Nongphuenanaiwitayakhan
นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 2 บ้านหนองผือนาในงิทยาคาร
นาใน
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
Nongphue209@gmail.com
นาใน
042-720089
11 ตุลาคม 2463
65
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
89
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:35:06 น.
14
1047540210
47020029
540210
บ้านนาเลา
bannalao
นางกมลกรณ์ คำผาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 4 บ้านนาเลา
นาใน
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
banso_@hotmail.com
นาใน
11/06/2485
62
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
93
8
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:40:27 น.
15
1047540211
47020030
540211
บ้านอูนดง
BANUNDONG
นายปัญญา ถานะลุน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 1 บ้านอูนดง
นาใน
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
krutida2524@gmail.com
นาใน
042-703386
2 กันยายน 2483
70
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
181
11
05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:09 น.
16
1047540212
47020031
540212
บ้านนาใน
Ban Nanai
-
ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 5 บ้านนาใน
นาใน
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
krusaengmanee2018@gmail.com
นาใน
1 สิงหาคม 2502
65
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
20
5
20 มิถุนายน 2561 เวลา 15:03:20 น.
17
1047540213
47020032
540213
บ้านผักคำภู
Ban Phak Kham Phu School
นางประภาพรรณ ชาแสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 6 บ้านผักคำภู
นาใน
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
pkpschool2@hotmail.com
www.pkpschool.ac.th
เทศบาลตำบลนาใน
042-099211
2476
74
38
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
293
11
13 มิถุนายน 2561 เวลา 12:22:53 น.
18
1047540176
47020033
540176
บ้านโนนเรือตอเรือ
Nonrueatoeruea
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโนนเรือ
นาหัวบ่อ
พรรณานิคม
สกลนคร
47220
wongtacha.1985@gmail.com
sakon2.go.th
นาหัวบ่อ
0872255322
21 พฤษภาคม 2481
64
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
137
8
02 มิถุนายน 2561 เวลา 12:53:45 น.
19
1047540177
47020034
540177
ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
Thairath Wittaya62(BannahuaboBuaNongmek)school
นายเทพวิมล โคตรตาแสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เซิมโพธิ์
หมู่ 1 บ้านนาหัวบ่อ
นาหัวบ่อ
พรรณานิคม
สกลนคร
47220
thairath62@hotmail.com
นาหัวบ่อ
042746193
042746159
01/04/1920
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
128
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:55 น.
20
1047540178
47020035
540178
บ้านกลางหนองดินดำ
� �¸�ºBanKlagnongdindum
นายดิเรก กลยนี
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 2 บ้านกลางหนองดินดำ
นาหัวบ่อ
พรรณานิคม
สกลนคร
47220
นาหัวบ่อ
042746422
23มิถุนายน2493
75
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
70
8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 06:47:36 น.
21
1047540179
47020036
540179
บ้านนาสาวนาน
Nasaonan
นางวิสัย มาตราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 9 นาสาวนาน
นาหัวบ่อ
พรรณานิคม
สกลนคร
47220
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540179
นาหัวบ่อ
0817994559
-
พ.ศ.2494
78
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
105
8
20 มิถุนายน 2560 เวลา 08:49:15 น.
22
1047540180
47020037
540180
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
chumchonbannadeenongphai
นายคมกฤษณ์ คนยัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เซิมโพธิ์
หมู่ 14 บ้านนาดี
นาหัวบ่อ
พรรณานิคม
สกลนคร
47220
nadeenongphai@gmail.com
http://nadeenongphai.blogspot.com
นาหัวบ่อ
042706323
16 เมษายน 2471
75
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
250
12
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:47:55 น.
23
1047540181
47020038
540181
บ้านภูเพ็ก
Phupek school
นายดิเรก ภาโสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 12 บ้านภูเพ็ก
นาหัวบ่อ
พรรณานิคม
สกลนคร
47220
phupeksc@gmail.com
gg.gg/phupek-school
นาหัวบ่อ
088-5485762
-
12 สิงหาคม 2512
69
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
42
9
08 มิถุนายน 2562 เวลา 14:06:13 น.
24
1047540162
47020039
540162
บ้านบะฮี
banbahee
นายเสมอ บุตรศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 10 บ้านบะฮี
บะฮี
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
banbahee@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540162
บะฮี
042720033
16 สิงหาคม 2478
60
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
111
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:46 น.
25
1047540163
47020040
540163
บ้านท่าสองคอน
bantasongkon
นายจีระพงษ์ จันทรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 1 บ้านท่าสองคอน
บะฮี
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
bantarsongkon@gmail.com
บะฮี
042779033
042779033
2488
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
81
9
05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:52 น.
26
1047540164
47020041
540164
บ้านนาตากาง
bannatakang
นายรัชตะ สมพมิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 4 บ้านนาตากาง
บะฮี
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
auto_748@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540164
บะฮี
042-706319
-
16 พฤษภาคม 2505
55
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
84
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 04:26:16 น.
27
1047540165
47020042
540165
บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
Bansanghinwittayanuko
นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสร้างหิน
บะฮี
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
sanghin@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540165
บะฮี
042-706336
7/5/2546
60
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
63
8
25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:30:26 น.
28
1047540166
47020043
540166
บ้านบะหัวเมย
banbahuamoei
นางสาวนวลอนงค์ ไชยวงศ์คต
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 2 บ้านบะหัวเมย
บะฮี
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
banbahuamoei@mail.com
www.bahuamery.ning
บะฮี
042-720047
1 พ.ค.2896
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
69
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 05:04:03 น.
29
1047540158
47020044
540158
อนุบาลพรรณานิคม
Anuban Phanna Nikom School
นายยุทธนา อุทโธ
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 2 บ้านพรรณา
พรรณา
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
anubanphanna01@gmail.com
www.apn.ac.th
เทศบาลตำบลพรรณา
042779254
042779254
3 สิงหาคม 2479
85
0.2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
35
801
26
09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:42:03 น.
30
1047540159
47020045
540159
วัดสุทธิมงคล
Watsutthimongkon
นายนรงณ์ เห็นหลอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 3 บ้านวังปลาป้อม
พรรณา
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540159
พรรณา
042779226
-
11 ธันวาคม 2502
50
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
164
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 22:00:06 น.
31
1047540160
47020046
540160
บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
BANMOUNGKHAIBANMEG(POCHAIVITTAYA)
นายศุภกิจ ไชยเชษฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 7 บ้านเม็ก
พรรณา
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540160
พรรณา
042720088
2480
48
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
8
22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:22:54 น.
32
1047540161
47020047
540161
บ้านบะทองนาหัวช้าง
Banbatongnahuachang
นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบะทอง
พรรณา
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
พรรณา
042-779505
18 มิถุนายน 2480
45
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
67
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:49:03 น.
33
1047540167
47020048
540167
พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)
Phannawittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
วัดหลวงสร้างนางขาว
หมู่ 9 บ้านหนองทุ่ม
พรรณา
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
อบต.พรรณา
042-779293
1 พฤษภาคม 2525
88
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:24:36 น.
34
1047540173
47020049
540173
ชุมชนบดมาดพอกน้อย
chumchonbodmadphoknoi
นายธีรพล ผ่องกมล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เซิมโพธิ์
หมู่ 11 บ้านบดมาด
พอกน้อย
พรรณานิคม
สกลนคร
47220
info@bodmadphoknoi.ac.th
www.bodmadphoknoi.ac.th
พอกน้อย
042746368
042746368
1 กรกฎาคม 2463
60
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
178
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:55:33 น.
35
1047540174
47020050
540174
บ้านคางฮุงเจริญศิลป์
BankanghungCharoensin School
นายเสมอ บุตรศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านเจริญศิลป์
พอกน้อย
พรรณานิคม
สกลนคร
47220
krulu1@hotmail.com
bankanghungcharoensin.ac.th
พอกน้อย
042161861
12พฤษภาคม 2482
53
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
50
9
02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19:02:21 น.
36
1047540175
47020051
540175
บ้านสมสะอาด
Ban som sa ard school
นางกรรณิกา วิภาคะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 5 บ้านสมสะอาด
พอกน้อย
พรรณานิคม
สกลนคร
47220
krusor804@hotmail.com
เทศบาลตำบลพอกน้อย
042-720058
6 ,มิถุนายน 2503
60
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
87
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:19:53 น.
37
1047540182
47020052
540182
บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
Banphokyaidorntonmurng
นางละอองเดือน คนยัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านพอกใหญ่
พอกน้อย
พรรณานิคม
สกลนคร
47220
พอกน้อย
042746298
15/04/2475
70
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
130
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:21 น.
38
1047540183
47020053
540183
บ้านสูงเนินสามัคคี
Bansungnoensamakkee
นายมีชัย กลยณีย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 2 สูงเนิน
พอกน้อย
พรรณานิคม
สกลนคร
47220
sungnoensamakkee@gmail.com
www.sungnoensamakkee.com
ทต.พอกน้อย
042759197
042759197
23 พฤษภาคม 2481
60
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
551
19
03 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:25:00 น.
39
1047540206
47020054
540206
บ้านทิดไทย
thidthai
นายฉัตรชัย ถานะลุน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 10 บ้านทิดไทย
ไร่
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
tidthaischool@gmail.com
ไร่
เมษายน 2513
58
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
35
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 19:29:19 น.
40
1047540207
47020055
540207
บ้านคำแหว
khamwae
นายนาวา มาตราช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 คำแหว
ไร่
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
khumwae2@gmail.com
สำนักงานเทศบาลตำบลไร่
042-720012
1 ส.ค 2488
55
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
177
12
02 มิถุนายน 2562 เวลา 07:51:05 น.
41
1047540200
47020056
540200
บ้านไร่บ้านไฮ่
banraibanhai school
นายราเชนทร์ ฟองอ่อน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 1 บ้านไร่
ไร่
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1047540200&Area_CODE=4702
ไร่
042706317
1 พฤษภาคม 2464
50
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
185
11
26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:59:15 น.
42
1047540201
47020057
540201
บ้านคำข่า
Khumkha
ว่าที่ร้อยตรีจารึก จันทร์นามวค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 11 บ้านคำข่าน้อย
ไร่
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
Khamkha.sc@gmail.com
ไร่
042-099222
2478
60
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
131
12
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:04:16 น.
43
1047540202
47020058
540202
บ้านโนนอุดม
BANNONUDOM
นายก่อเกียรติ สัพโส
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 9 บ้านโนนอุดม
ไร่
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
nonudom58school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540202
ไร่
042-099225
2 กันยายน 2483
52
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
70
8
13 มิถุนายน 2560 เวลา 22:06:00 น.
44
1047540203
47020059
540203
บ้านโคก
Ban kok
นายกัมปนาท สุจริต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโคก
ไร่
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
nongdok_um@hotmail.com
-
ไร่
0934375942
-
11 พ.ค. 2482
52
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
123
9
26 มิถุนายน 2560 เวลา 06:16:05 น.
45
1047540204
47020060
540204
บ้านเสาขวัญกุดก้อม
saokhwankutkom school
นางสาวมนัสวีร์ จันทรังษี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 6 บ้านเสาขวัญกุดก้อม
ไร่
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
-
-
ไร่
042745070
-
-
60
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
73
9
28 มีนาคม 2562 เวลา 12:55:00 น.
46
1047540205
47020061
540205
บ้านหินแตก
banhintaek
นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 8 บ้านหินแตก
ไร่
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
hintakschool@gmail.com
https://www.facebook.com/settings?tab=account§ion=username
ไร่
-
-
26 สิงหาคม 2500
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
60
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:43:09 น.
47
1047540168
47020062
540168
บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)
Wangyangvithayanukool
นางสุภาพร กิณเรศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เซิมโพธิ์
หมู่ 1 บ้านวังยาง
วังยาง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
-
wangyangschool.com
วังยาง
042161886
042161886
พ.ศ. 2460
55
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
358
18
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:25:12 น.
48
1047540169
47020063
540169
บ้านบึง
ิBanbung
นายประพันธ์เ่ด่น การุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบึง
วังยาง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
bunbung_ori@hotmail.co.th
วังยาง
20 กุมภาพันธ์ 2472
55
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
184
11
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:38:01 น.
49
1047540170
47020064
540170
บ้านหนองหวาย
bannongwai
นายพันณาราย เมืองแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองหวาย
วังยาง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
punnnarai55@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540170
วังยาง
0982371759
0
24/04/2484
62
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
9
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:49:07 น.
50
1047540171
47020065
540171
บ้านเปือย
Banpueaischool
นายทัศน์ณรงค์ อัมราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
เซิมโพธิ์
หมู่ 2 บ้านเปือย
วังยาง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
pueai.school@gmail.com
วังยาง
042-720050
47
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
9
05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:03:16 น.
51
1047540172
47020066
540172
บ้านขมิ้น
Bankamin
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 3 บ้านขมิ้น
วังยาง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
bankamin1938@gmail.com
วังยาง
042-720009
พ.ศ.2481
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
30
9
02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:46:05 น.
52
1047540184
47020067
540184
บ้านบัว (สระพังวิทยา)
Banbuasraphangwittaya
นายณัฐวุฒิ บุรีแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 3 บ้านบัวใหญ่
สว่าง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
บัวสว่าง
042-973013
042-973013
1 ตุลาคม 2464
70
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
305
17
06 สิงหาคม 2560 เวลา 19:47:29 น.
53
1047540186
47020068
540186
บ้านสว่าง
BANSAWANG
นายสิทธิพร ประทุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 1 บ้านสว่าง
สว่าง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
sawang@hotmail.com
บัวสว่าง
-
-
5 สิงหาคม 2470
72
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
112
8
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:30:25 น.
54
1047540187
47020069
540187
บ้านดอนกอย
Bandonkoy
นายอรุณ ชัยราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 2 บ้านดอนกอย
สว่าง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
บัวสว่าง
042-706327
9 กันยายน 2483
73
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
78
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:33 น.
55
1047540191
47020070
540191
บ้านโนนทรายคำ
NONSAIKHOM
นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 7 บ้านโนนทรายคำ
สว่าง
พรรณานิคม
สกลนคร
47130
saikhomschool7@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540191
บัวสว่าง
042-720160
042-706326
14 พฤษภาคม 2482
76
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
190
11
29 ตุลาคม 2561 เวลา 13:24:30 น.
56
1047540237
47020071
540237
บ้านนาถ่อน
Nathon
นายสิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 2 บ้านนาถ่อน
ต้นผึ้ง
พังโคน
สกลนคร
47160
nathon-school@hotmail.com
ต้นผึ้ง
042-167218
042167218
17 สิงหาคม 2475
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
222
9
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:23:10 น.
57
1047540238
47020072
540238
บ้านต้นผึ้ง
Tonpheng
นายพูลศักดิ์ เขียวคล้าย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านต้นผึ้ง
ต้นผึ้ง
พังโคน
สกลนคร
47160
ต้นผึ้ง
042-167249
5 มิถุนายน 2480
35
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
169
12
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:29:43 น.
58
1047540239
47020073
540239
บ้านโพนสวางกลางเจริญ
BANPONSAWANGKLANGCHAROEN
นายมานพ ศรีสร้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านกลางเจริญ
ต้นผึ้ง
พังโคน
สกลนคร
47160
-
-
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
0810561533
-
01/06/2482
40
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
87
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:25 น.
59
1047540240
47020074
540240
บ้านนาล้อม
Ban Nalom
นายสุชาติ สุวรรณรงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านนาล้อม
ต้นผึ้ง
พังโคน
สกลนคร
47160
ต้นผึ้ง
0985850792
2504
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
8
07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:57:31 น.
60
1047540241
47020075
540241
บ้านขัวขอนแคน
Khuakhonkan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 5 บ้านขัวขอนแคน
ต้นผึ้ง
พังโคน
สกลนคร
47160
ต้นผึ้ง
042-720010
29/11/0545
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:59:53 น.
61
1047540242
47020076
540242
บ้านดอนดู่
ฺdhondhu
นางสาวฐิติมา เห็นหลอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 6 บ้านดอนดู่
ต้นผึ้ง
พังโคน
สกลนคร
47160
ต้นผึ้ง
042-270026
3 มิถุนายน 2482
49
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
34
9
07 มิถุนายน 2561 เวลา 14:34:59 น.
62
1047540243
47020077
540243
บ้านโนนขมิ้น
nonkamin
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโนนขมิ้น
ต้นผึ้ง
พังโคน
สกลนคร
47160
ต้นผึ้ง
042-167244
26 สิงหาคม 2500
50
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
34
8
28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:55:06 น.
63
1047540244
47020078
540244
บ้านโคกสามัคคี
Khoksamakkhi
นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 8 บ้านโคกสามัคคี
ต้นผึ้ง
พังโคน
สกลนคร
47160
ต้นผึ้ง
042720017
5 มิ.ย.2511
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
87
9
13 กันยายน 2561 เวลา 16:09:03 น.
64
1047540214
47020079
540214
บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
BANPHANGKHONJAMPASAMAKKEEWITTAYA
นายไพรวัลย์ ชินโณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านพังโคน
พังโคน
พังโคน
สกลนคร
47160
jumpasamukkee@thaimail.com
www.pkj.ac.th
เทศบาลตำบลพังโคน
042771120
042771120
พ.ศ.2460
33
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
41
842
29
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:04 น.
65
1047540215
47020080
540215
บ้านนาเหมือง
BANNAMUANG
นายไพฑูรย์ ชัยประโคน
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 10 นาเหมือง
พังโคน
พังโคน
สกลนคร
47160
sompadchai@gmail.com
-
พังโคนศรีจำปา
042734232
-
07/10/2502
32
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
131
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:48:44 น.
66
1047540216
47020081
540216
บ้านดอนตาลโนนสูง
Bandontannonsoong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 5 บ้านดอนตาล,โนนสูง
พังโคน
พังโคน
สกลนคร
47160
dt.1047020081@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1047540216
เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
042772332
8 กันยายน พ.ศ.2473
35
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
115
8
28 มีนาคม 2562 เวลา 12:59:41 น.
67
1047540220
47020082
540220
บ้านหนองหญ้าปล้อง
NONGYAPLONGSCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง
พังโคน
พังโคน
สกลนคร
47160
thinkpink299@gmail.com
พังโคน
0833577806
28 กันยายน 2502
31
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
31
9
19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:35:46 น.
68
1047540221
47020083
540221
บ้านสร้างขุ่ย
ฺฺBanSangkhui School
นางสาวรัชฎามงคล บาลลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 6 สร้างขุ่ย
พังโคน
พังโคน
สกลนคร
47160
-
-
พังโคน
042-771160
-
2482
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
28
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:08 น.
69
1047540222
47020084
540222
ชุมชนดงม่วงไข่
Chumchon Dongmuangkai
นายบุญเพ็ง กุละนาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นาหนัง
หมู่ 2 บ้านดง
ม่วงไข่
พังโคน
สกลนคร
47160
dongmuengkai@gmail.com
dongmoungkhaischool.ning.com
ม่วงไข่
0819744900
2514
25
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
195
11
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:33:34 น.
70
1047540223
47020085
540223
บ้านผ้าขาวโพนแพง
PHAKAOPHONPHANG
นางมณีโสม พุทธโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านผ้าขาว
ม่วงไข่
พังโคน
สกลนคร
47160
phakaophonphang@gmail.com
-
ม่วงไข่
042734130
-
19 มิถุนายน 2480
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
199
9
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:06:13 น.
71
1047540224
47020086
540224
บ้านม่วงคำ
BAN MUANGKUM SCHOOL
นายอดิศร ธรรมกุลธีระกิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 9 บ้านคำเจริญ
พังโคน
พังโคน
สกลนคร
47160
www.mungkum.ac.th
ม่วงไข่
042-728720
19 สิงหาคม 2502
30
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
128
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:52:32 น.
72
1047540225
47020087
540225
บ้านดอนหวาย
Bandonwai
นางพอใจ อินทร์สา
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 7 บ้านดอนหวาย
ม่วงไข่
พังโคน
สกลนคร
47160
b.donwai.schl@gmail.com
ม่วงไข่
042720030
1 ธันวาคม 2478
35
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
10
5
05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:09:48 น.
73
1047540226
47020088
540226
บ้านนาแยง
Nayeang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 6 บ้านนาแยง
ม่วงไข่
พังโคน
สกลนคร
47160
ม่วงไข่
042720087
1 ธันวาคม 2485
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
22
7
22 มิถุนายน 2560 เวลา 04:15:06 น.
74
1047540227
47020089
540227
บ้านหนองบัว
Nongbua
นายไมตรี บนปาก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านหนองบัวหลวง
แร่
พังโคน
สกลนคร
47160
ืืืืnongbua_ac@hotmail.com
แร่
-
-
17/05/2481
40
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
211
11
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:33:11 น.
75
1047540228
47020090
540228
บ้านแร่
ฺBanrae
นายสุรพล บรรเทา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านแร่
แร่
พังโคน
สกลนคร
47160
banraeschool@gmail.com
www.banrae.ac.th
แร่
042-164863
พ.ศ.2464
38
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
286
13
25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:43:15 น.
76
1047540229
47020091
540229
บ้านสมสะอาด
Ban Somsa-ard
นายนาวา มาตราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสมสะอาด
แร่
พังโคน
สกลนคร
47160
siripan2513@gmail.com
แร่
0899375858
0862231427
1 กันยายน 2502
36
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
9
22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:43:37 น.
77
1047540235
47020092
540235
บ้านหนองแคนโคกสะอาด
BanNongKhaenKoksaard
นายสุวิทย์ ป้อสาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองแคน
แร่
พังโคน
สกลนคร
47160
NongKhaen2524@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540235
แร่
1 พฤษภาคม 2524
55
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
102
8
21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:56:19 น.
78
1047540230
47020093
540230
บ้านหนองไฮ
bannonghai
นางธัญลักษณ์ ศรีสร้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 7 บ้านหนองไฮน้อย
แร่
พังโคน
สกลนคร
47160
nonghai07@hotmial.com
แร่
042-099241
ปี พ.ศ.2481
47
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
89
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:16:27 น.
79
1047540231
47020094
540231
บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
Bannongbua (SakhaNaChuak)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาหนัง
หมู่ 9 บ้านนาเชือก
แร่
พังโคน
สกลนคร
47160
-
-
แร่
60
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
25
7
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58:35 น.
80
1047540217
47020095
540217
ชุมชนบ้านฝั่งแดง
ChoomChonbanfungdang school
นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านฝั่งแดง
ไฮหย่อง
พังโคน
สกลนคร
47160
obecsakon2005@gmail.com
choomchonbanfungdang.com
ไฮหย่อง
042771410
042771410
18 มิถุนายน 2480
34
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
164
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:09:28 น.
81
1047540218
47020096
540218
บ้านท่าลาด
BAN TALAD
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 9 บ้านท่าลาด
ไฮหย่อง
พังโคน
สกลนคร
47160
-
-
ไฮหย่อง
042734126
-
2504
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
11
7
29 ตุลาคม 2561 เวลา 12:23:53 น.
82
1047540219
47020097
540219
บ้านสงเปลือย
songpluey school
นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสงเปลือย
ไฮหย่อง
พังโคน
สกลนคร
47160
songpluaisch@hotmail.com
ไฮหย่อง
042099243
-
15 มิถุนายน 2483
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
8
26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:14:21 น.
83
1047540232
47020098
540232
บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
BanHaiyong Phungernprachanukool School
นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เปงจานนคร
หมู่ 13 บ้านภูเงิน
ไฮหย่อง
พังโคน
สกลนคร
47160
haiyongsch13@gmail.com
http://school.obec.go.t
ไฮหย่อง
042-166138
042166138
01/03/2464
35
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
406
18
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:08 น.
84
1047540233
47020099
540233
บ้านอุ่มเหม้า
ummao
นายเพชร บุญเสิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 15 บ้านอุ่มเหม้า
ไฮหย่อง
พังโคน
สกลนคร
47160
-
-
ไฮหย่อง
042771997
-
2481
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
111
8
08 มิถุนายน 2562 เวลา 11:56:15 น.
85
1047540234
47020100
540234
บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
bandonsawannognokkodschool
นายเด่นณรงค์ มาลาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
เปงจานนคร
หมู่ 10 บ้านหนองนกกด
ไฮหย่อง
พังโคน
สกลนคร
47160
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540234
ไฮหย่อง
042720023
2 พฤษภาคม 2522
43
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
59
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:23 น.
86
1047540345
47020102
540345
บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
khokeawpitthayaphumi
นายจันดา ฤทธิธรรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านค้อเขียว
ค้อเขียว
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
kp2478@hotmail.com
ค้อเขียว
0656046709
-
11 มิถุนายน 2478
30
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
134
11
23 มกราคม 2563 เวลา 10:59:20 น.
87
1047540346
47020103
540346
บ้านดงบังป่าโจด
Bandongbungpajode
นางสาวจิณณ์พัชร์ จันสีโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 4 บ้านป่าโจด
ค้อเขียว
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
bandongbangpajode@gmail.com
ค้อเขียว
09-5664-3699
-
18 สิงหาคม 2489
32
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
90
8
18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:56:55 น.
88
1047540347
47020104
540347
บ้านโคกตาดทอง
KOKTADTHONG
นายเสกสันติ์ เจริญพร
ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 5 บ้านโคกตาดทอง
ค้อเขียว
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
koktadthong59@gmail.com
ค้อเขียว
042-720079
10 / 01 / 01
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
44
8
20 มิถุนายน 2560 เวลา 04:09:54 น.
89
1047540348
47020105
540348
บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
Donsomhongwittayakhom School
นายศราวุธ เกษสะอาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 6 ดอนส้มโฮง
ค้อเขียว
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
--
ค้อเขียว
-
23 พฤษภาคม 2481
28
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
102
8
04 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:29:53 น.
90
1047540344
47020106
540344
บ้านทุ่งเชือก
bantoongcheak
นายจตุพงศ์ ไชยน้ำอ้อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 8 บ้านทุ่งเชือก
คำบ่อ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
bantoongch@gmail.com
คำบ่อ
042720035
11/08/2497
50
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
202
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 08:05:28 น.
91
1047540339
47020107
540339
บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)
bannongkung
นายเสวียน ราชคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 4 บ้านหนองกุง
คำบ่อ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
nidnoy_26@hotmail.com
คำบ่อ
042-774214
14/05/2482
47
47
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
159
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:12 น.
92
1047540340
47020108
540340
บ้านหนองแปน
nong pan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 7 บ้านหนองแปน
คำบ่อ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
ninai.k@hotmail
คำบ่อ
1 ธันวาคม 2485
53
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
39
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:54:46 น.
93
1047540341
47020109
540341
บ้านคำบ่อ
khambo
นายรังสรรค์ มนดาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 1 บ้านคำบ่อ
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
khamboschool@gmail.com
-
คำบ่อ
-
-
17/08/2475
45
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
160
8
28 มีนาคม 2562 เวลา 10:58:36 น.
94
1047540342
47020110
540342
บ้านคำบิดโคกโพนยาง
kumbidkokponyang
นายโชคชัย สุรารักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 6 คำบิด
คำบ่อ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
kumbidkok@gmail.com
คำบ่อ
042-774217
22/05/2481
35
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
150
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:09:31 น.
95
1047540343
47020111
540343
บ้านตาดภูวง
tadphuwong
นายอารมณ์ เหมะธุลิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เฝ้าไร่
หมู่ 3 บ้านตาดภูวง
คำบ่อ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
phuwong.56@gmail.com
-
คำบ่อ
042-720031
-
21 พฤษภาคม 2481
45
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
353
11
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:12:56 น.
96
1047540338
47020112
540338
บ้านดงคำโพธิ์
DONGKHAMPO
นายดีใหม่ อินทรพานิชย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รัตนวาปี
หมู่ 11 บ้านดงคำโพธิ์-โค้งป่ากล้วย
ปลาโหล
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540338
ปลาโหล
042-099328
10/10/2515
54
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
195
12
20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:50:57 น.
97
1047540336
47020113
540336
บ้านดอนยานาง
Bandonyanang
ว่าที่ พ.ต.เสงี่ยม อัฐประจง
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 3 บ้านดอนยานาง
ปลาโหล
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
ปลาโหล
042-720027
2482
45
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
47
8
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 21:43:06 น.
98
1047540337
47020114
540337
บ้านโคกศาลา
BANKOKSALA
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 8 บ้านโคกศาลา
ปลาโหล
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
rjk.pom@gmail.com
ปลาโหล
0872182299
-
1 ตุลาคม 2500
38
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
49
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 16:34:15 น.
99
1047540332
47020115
540332
บ้านผักตบ
นายอดิรัน พรหมศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านผักตบ
ปลาโหล
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
เทศบาลตำบลปลาโหล
2486
48
2.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
62
8
01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:55:32 น.
100
1047540333
47020116
540333
บ้านไฮ่ปลาโหล
Hiplalo
นายธวัชชัย ศรีสำราญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 4 บ้านปลาโหล
ปลาโหล
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
banhiplalo@gmail.com
-
ปลาโหล
0898427741
-
11/03/2477
41
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
163
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:24 น.
101
1047540334
47020117
540334
บ้านนาบ่อ
ban nabor
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านนาบ่อ
ปลาโหล
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
naboschool09@gmail.com
http://nabo-school.blogspot.com/
ปลาโหล
-
-
12 มีนาคม 2482
43
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
24
9
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:02:02 น.
102
1047540335
47020118
540335
บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม
BANNGIEWPHUNGHORNONGTOM
นายบุญถิ่น ภูดินทราย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านหนองท่ม
ปลาโหล
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
ปลาโหล
042720161
1/05/2516
30
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
144
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:48:05 น.
103
1047540328
47020119
540328
บ้านโพนไผ่
phonphai
นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโพนไผ่
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
phonpai2559@gmail.com
-
วาริชภูมิ
042-165472
-
2483
58
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
88
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:16:46 น.
104
1047540329
47020120
540329
บ้านห้วยบาง
Banhuaibang
นายทนงศักดิ์ ผิวบุญเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 4 บ้านห้วยบาง
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
huaibang_school@hotmail.com
-
อบต.วาริชภูมิ
-
-
01/05/2480
50
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
107
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:41 น.
105
1047540330
47020121
540330
บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
ิBanlaophonthongkhonkhwang
นางสาวนราวดี จันทะนาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านขอนขว้าง
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
-
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history.php?id=3860&page=history
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ
042-774234
-
16 เมษายน 2471
56
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
115
8
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:17:52 น.
106
1047540331
47020122
540331
บ้านหนองแวง
bannongwaeng
นายอดิศักดิ์ สิงห์ทองไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองแวง
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
bannongwaeng99@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540331
วาริชภูมิ
084-5545305
-
2 กันยายน 2483
50
ึ7.6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
56
8
26 เมษายน 2562 เวลา 08:41:40 น.
107
1047540325
47020123
540325
วาริชภูมิพิทยาคาร
Waritchaphumpitayakhan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัตนวาปี
หมู่ 1 วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
Warichaphumpitt@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540325
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ
042781188
042781188
20 มีนาคม พ.ศ. 2454
53
.400
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
27
6
20 มิถุนายน 2560 เวลา 03:41:53 น.
108
1047540326
47020124
540326
บ้านธาตุกุดพร้าว
BANTHATKUDPRAOW
นายยุทธพงษ์ พจนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 20 บ้านธาตุพัฒนา
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
thartkut326@gmail.com
วาริชภูมิ
0892790590
-
16/05/2481
43
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
96
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:31:49 น.
109
1047540327
47020125
540327
บ้านกุดตะกาบ
bankudtakab
นายบุญจันทร์ เจริญไชย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 บ้านกุดตะกาบทุ่ง
วาริชภูมิ
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
kudtakab_1@hotmail.com
www.bankudtakab.ac.th
วาริชภูมิ
042-165433
042-165433
พ.ศ.2470
50
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
162
12
11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:30:42 น.
110
1047540349
47020126
540349
บ้านจำปาศิริราษฎร์
JUMPASIRIRAT
นายบุญล้อม ศรีวิภักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 11 บ้านจำปา
หนองลาด
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
Jumpaschool@gmail.com
หนองลาด
พ.ศ.2482
48
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
140
8
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:51:20 น.
111
1047540350
47020127
540350
บ้านหนองลาดวิทยาคาร
nongladvitayakan
นายเข็มทอง คำภูแสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เฝ้าไร่
หมู่ 8 บ้านหนองบาก
หนองลาด
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
school.obec.go.th/nongl
หนองลาด
042-781495
พ.ศ. 2468
45
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
200
11
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:08:35 น.
112
1047540351
47020128
540351
บ้านดอนยาวประชากรอุปการ
bandonyaoprachakonuppakan
นางสาวทอแสง สมพินิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฝ้าไร่
หมู่ 6 ดอนยาวน้อย
หนองลาด
วาริชภูมิ
สกลนคร
47150
-
-
หนองลาด
042-706833
-
05/07/2464
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
147
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:28 น.
113
1047540503
47020129
540503
บ้านห้วยเหล็กไฟ
Huaylekfai school
นายทองใบ ธุระนนท์
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
จุมพล
หมู่ 1 บ้านห้วยเหล็กไฟ
นิคมน้ำอูน
นิคมน้ำอูน
สกลนคร
47270
hueylekfai@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540503
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน
2476
60
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
185
12
29 มีนาคม 2562 เวลา 13:38:31 น.
114
1047540504
47020130
540504
บ้านดงสว่าง
DONGSAWANG
นายอดิศักดิ์ ศรีนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 7 บ้านดงสว่าง
นิคมน้ำอูน
นิคมน้ำอูน
สกลนคร
47270
dongsawang540504@gmail.com
นิคมน้ำอูน
042720024
-
12 มิถุนายน 2510
60
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
126
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:35:44 น.
115
1047540505
47020131
540505
บ้านหนองเบญจ
Nongben
นายอดิศร ไตรยงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนิคมพัฒนา
นิคมน้ำอูน
นิคมน้ำอูน
สกลนคร
47270
nongbrenschool@gmail.com
นิคมน้ำอูน
-
-
02/09/2498
60
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
168
9
22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:08:42 น.
116
1047540508
47020132
540508
บ้านสุวรรณคาม
suwannakam
นายสุนทรา นนสุราช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จุมพล
หมู่ 5 บ้านสุวรรณคาม
สุวรรณคาม
นิคมน้ำอูน
สกลนคร
47270
sunthara2011@hotmail.com
suwannaramschool.com
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม
30 ก.ย 2500
80
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
149
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:35:42 น.
117
1047540510
47020133
540510
บ้านอูนโคก
Ounkhok School
นายศุภชัย โถบำรุง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จุมพล
หมู่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์
หนองบัว
นิคมน้ำอูน
สกลนคร
47270
ounkhok_02@hotmail.com
สภาตำบลหนองบัว
2 มิถุนายน 2495
80
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
153
11
23 ธันวาคม 2561 เวลา 06:46:48 น.
118
1047540511
47020134
540511
บ้านหนองบัวบาน
Nongbuaban
นายทนารัตน์ ฝ่ายราษฎร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองบัวบาน
หนองบัว
นิคมน้ำอูน
สกลนคร
47270
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540511
สภาตำบลหนองบัว
10 มิถุนายน 2496
80
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
59
8
04 ตุลาคม 2561 เวลา 09:01:23 น.
119
1047540507
47020135
540507
บ้านโคกมะนาวทันสมัย
KHOKMANAWTANSAMAI
นางภรินทร อัคนิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 2 โคกมะนาว
หนองปลิง
นิคมน้ำอูน
สกลนคร
47270
kokmanaoschool.t@gmail.com
หนองปลิง
042-090288
5 มิถุนายน 2481
85
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
154
8
28 มีนาคม 2562 เวลา 11:06:30 น.
120
1047540509
47020136
540509
บ้านหนองผักเทียม
Bannongphakteim
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 1 บ้านหนองผักเทียม
หนองปลิง
นิคมน้ำอูน
สกลนคร
47270
nongphakteim@gmail.com
หนองปลิง
042-720108
1 สิงหาคม 2486
75
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
16 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:28:27 น.
121
1047540506
47020137
540506
ชุมชนบ้านหนองปลิง
Chumchonbannongpling
นายคำนวน แก้วคำสอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
จุมพล
หมู่ 7 บ้านศรีเมือง
หนองปลิง
นิคมน้ำอูน
สกลนคร
47270
pannongplingschool@gmail.com
www.bannongpling.blogspot.com
หนองปลิง
2471
67
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
153
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 08:25:50 น.
122
1047540421
47020138
540421
บ้านค้อใต้
Bankhortai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
หมู่ 1 ค้อใต้
ค้อใต้
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
-
-
ค้อใต้
-
-
20 กรกฎาคม 2502
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
7
4
23 มิถุนายน 2560 เวลา 01:50:25 น.
123
1047540422
47020139
540422
บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
Ban Kham School
นายพงษ์ศักดิ์ คุณวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ขาม
ค้อใต้
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
ิbankhamschool60@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540422
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
15 มกราคม 2461
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
141
11
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:23:20 น.
124
1047540423
47020140
540423
บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
Nongkhaeschool
นายสมรรถชัย จดจำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
หมู่ 2 หนองแค
ค้อใต้
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
krupisa57@gmail.com
ค้อใต้
-
-
28 พฤษภาคม 2481
22
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
135
8
30 เมษายน 2562 เวลา 09:03:32 น.
125
1047540424
47020141
540424
ชุมพลศึกษา
โรงเรียนชุมพลศึกษา
นายวิทยา สัพโส
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
หมู่ 4 ชุมพล
ค้อใต้
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
chumpolsuksa@hotmail.com
ค้อใต้
0879448785
15 มีนาคม 2492
23
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
67
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:29:51 น.
126
1047540425
47020142
540425
คำเจริญวิทยา
Kamchareanwittaya
นายปรเมศวร์ ไชยเชษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 คำเจริญ
ค้อใต้
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
-
-
ค้อใต้
042720166
-
20 มิ.ย.2505
30
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
79
8
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:52:02 น.
127
1047540426
47020143
540426
กุดจิกนาสมบูรณ์
kudjiknasomboon
นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์
ค้อใต้
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
ค้อใต้
042-705659
6 พฤษภาคม 2496
17
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
89
8
03 ธันวาคม 2561 เวลา 12:38:02 น.
128
1047540418
47020144
540418
บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)
Bannadinchisaengtawan Ruamthamratbamrung
นายสายชล แก้วสนิท
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 แสงตะวัน
คำสะอาด
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
คำสะอาด
042720040
13 สิงหาคม 2500
24
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
116
8
15 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:41:09 น.
129
1047540419
47020145
540419
บ้านยางคำ
yangkhum
นางขันแก้ว เกตุรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
หมู่ 5 ยางคำ
คำสะอาด
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
0
0
คำสะอาด
042-720168
0
2484
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
70
8
28 มีนาคม 2562 เวลา 13:23:09 น.
130
1047540414
47020146
540414
บ้านคำสะอาด
ฺBanKham Sa-at
นายชนุตร์ หัสขันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 คำสะอาด
คำสะอาด
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
-
คำสะอาด
042-705673
-
13/08/2500
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
308
13
25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05:53:28 น.
131
1047540415
47020147
540415
บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
ฺBanpluakthatsopavittaya
นางชรินดา พิมพบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
หมู่ 11 บ้านธาตุโสภา
คำสะอาด
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
087gle@gmail.com
คำสะอาด
042-720169
1 มิถุนายน 2482
24
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
185
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 06:17:33 น.
132
1047540416
47020148
540416
บ้านหนองหมากแซว
BANNONGMAGSAEW
นายรัชพล พรหมจำปา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
หมู่ 10 บ้านหนองหมากแซว
คำสะอาด
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
คำสะอาด
07/05/2496
26
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
130
8
15 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:30:36 น.
133
1047540417
47020149
540417
บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)
Dongchantoonongphai school
นายดาวเรือง ทองเลิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
หมู่ 2 บ้านดงจันทู
คำสะอาด
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
คำสะอาด
042720171
3 สิงหาคม 2482
21
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
111
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:51 น.
134
1047540366
47020150
540366
บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
Bankhoksi(jaturaphumpittaya)
นายปัญญา คนงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
หมู่ 1 โคกสี
โคกสี
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
sorkon0104@obecmail.obec.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540366
โคกสี
042-776102
042-776102
25/02/2462
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
233
9
30 เมษายน 2562 เวลา 06:31:13 น.
135
1047540367
47020151
540367
บ้านโคกคอนดอนม่วย
BANKHOKKHONDONMUAY
นายสมพร เสนเสนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โคกคอน
โคกสี
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
โคกสี
25 กรกฎาคม 2525
22
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
7
123
8
25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:57:49 น.
136
1047540368
47020152
540368
บ้านบึงโน
Bungno school
นายสุภพ พิลาโสภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบึงโนนอก
โคกสี
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
buengnoschool@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540368
โคกสี
‭0872262645‬
-
22 ตุลาคม 2476
18
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
374
14
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:13 น.
137
1047540369
47020153
540369
บ้านหนองไผ่
Bannongphai
นายวิทิต โคตะมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
หมู่ 4 บ้านหนองไผ่
โคกสี
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
npnpinth@hotmail.com
โคกสี
08-1768-4465
0
2516
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
232
11
01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:41:53 น.
138
1047540370
47020154
540370
บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
Thasaad
นายวินิตย์ พิชพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
หมู่ 8 ท่าสะอาด
โคกสี
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
thasaad.school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540370
โคกสี
08-9573-2277
-
25 เมษายน 2485
23
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
80
8
15 สิงหาคม 2562 เวลา 06:00:26 น.
139
1047540372
47020155
540372
บ้านตาล
bantan
สิบเอกสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
หมู่ 10 บ้านตาล
โคกสี
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
โคกสี
042-776877
2475
12
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
211
9
24 มิถุนายน 2561 เวลา 12:32:50 น.
140
1047540381
47020156
540381
บ้านตาลโกน
Tankon
นายเกริกภพ คำภาศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 1 บ้านตาลโกน
ตาลโกน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
-
-
ตาลโกน
042-981422
-
2453
29
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
211
11
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:39:18 น.
141
1047540382
47020157
540382
บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
banlao
นายคำพอง เปลรินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 5 โคกสุวรรณ
ตาลโกน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540382
ตาลโกน
2460
23
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
162
8
21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:12:24 น.
142
1047540384
47020158
540384
บ้านหนองดินดำ
BanNongdindam
นายวัชรินทร์ วิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 8 หนองดินดำ
ตาลโกน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
nongdindam@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540384
ตาลโกน
042721120
15/05/2482
22
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
80
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:14:26 น.
143
1047540383
47020159
540383
บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)
tannaeng
นายสมชาย คำภูแสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 7 ดงสวรรค์
ตาลเนิ้ง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
talneang@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540383
อบต.ตาลเนิ้ง
042706828
-
10 พฤษภาคม 2464
28
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
125
11
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:18:41 น.
144
1047540385
47020160
540385
บ้านหนองหลักช้าง
BANNONGLUKCHANG
นางสาวนรินทิพย์ สุริยันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 2 บ้านหนองหลักช้าง
ตาลเนิ้ง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
ตาลเนิ้ง
042-720067
01/08/2483
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
47
8
03 มิถุนายน 2561 เวลา 11:42:08 น.
145
1047540386
47020161
540386
บ้านนาเตียง
BANNATIANG
นายวัฒนา มาลาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 3 นาเตียง
ตาลเนิ้ง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540386
ตาลเนิ้ง
2464
23
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
69
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:29:12 น.
146
1047540387
47020162
540387
บ้านหนองหวาย
Nongwai
นายภัทราวุธ โคตรเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 4 บ้านหนองหวาย
ตาลเนิ้ง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
-
ตาลเนิ้ง
-
-
1 กันยายน พ.ศ.2464
24
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
82
9
13 มิถุนายน 2561 เวลา 13:24:21 น.
147
1047540397
47020163
540397
ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
Saimunnongkungsaisripittaya School
นายเสงี่ยม นรสาร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 1 ทรายมูล
ทรายมูล
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
sm47020163school@gmail.com
ทรายมูล
042-707560
1 มกราคม 2465
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
392
14
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:53:26 น.
148
1047540398
47020164
540398
บ้านเตาไหสร้างแก้ว
Taohaisangkaew
นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเตาไห
ทรายมูล
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
taohisangkaew.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540398
ทรายมูล
042-721179
28พ.ค 2481
13
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
126
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30:41 น.
149
1047540399
47020165
540399
บ้านม้า
banma
นายสลิด ทับทิม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านม้า
ทรายมูล
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
banma47020165@gmail.com
0
อบต.ทรายมูล
0899407317
0
15 พฤษภาคม 2482
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
51
8
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:50:33 น.
150
1047540400
47020166
540400
บ้านดอนยานาง
Bandonyanang school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านดอนยานาง
ทรายมูล
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
ทรายมูล
042-720028
23 เมษายน พ.ศ.2497
13
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
13
7
18 กันยายน 2560 เวลา 08:16:33 น.
151
1047540401
47020167
540401
บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
khammek
นายคงกระพัน งอยผาลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 5 บ้านคำเม็ก
ทรายมูล
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
ทรายมูล
042-720078
27
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
74
8
20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:31:10 น.
152
1047540402
47020168
540402
บ้านหนองหว้า
bannongwa
นายศฤง ร่าเริง
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 8 บ้านหนองหว้า
ทรายมูล
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
dasri2513@gmail.com
ทรายมูล
042-720068
1สิงหาคม พ.ศ.2511
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
63
8
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:56:08 น.
153
1047540394
47020169
540394
บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
Hinngomnonsrangpai
นายจักรเพชร์ แฝงจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 2 หินโงม
ธาตุทอง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
hinngomnonsangpai@gmail.com
ธาตุทอง
042-705042
28052481
30
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
242
11
13 มกราคม 2560 เวลา 21:48:24 น.
154
1047540395
47020170
540395
บ้านโคกหลวง
BANKOKLUANG
นายเนรมิตร ไชยคุณ
ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 6 โคกหลวง
ธาตุทอง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
nakorn_koklaong@hotmail.com
-
ธาตุทอง
042720019
-
13/8/2500
24
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
56
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 06:19:13 น.
155
1047540391
47020171
540391
บ้านคันชา
Khancha
นายสาธิต พงศ์สิทธิศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 5 บ้านคันชา
ธาตุทอง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
khanchaschool@gmail.com
ธาตุทอง
0
0
27/04/2484
16
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
48
9
11 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:41:14 น.
156
1047540392
47020172
540392
บ้านหนองหอย
Ban nonghoi
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 4 หนองหอย
ธาตุทอง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
อบต.ธาตุทอง
5 สิงหาคม 2502
15
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
7
4
28 มิถุนายน 2562 เวลา 21:50:46 น.
157
1047540393
47020173
540393
บ้านธาตุ
banthat
นายอภินันท์ ทิพย์เนตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 1 บ้านธาตุ
ธาตุทอง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540393
ธาตุทอง
01/06/2482
26
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
49
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:40:00 น.
158
1047540427
47020174
540427
บงใต้โนนรังพัฒนา
bongtainongrangpatana
นายคำสิงห์ พิบูลภักดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
หมู่ 2 บ้านบงใต้
บงใต้
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
bongtai-13@hotamil.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540427
บงใต้
0872225729
17 สิงหาคม 2473
25
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
253
12
29 มีนาคม 2562 เวลา 13:47:50 น.
159
1047540428
47020175
540428
บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
yangngam School
นางเกตุมะณีย์ เนื้ออ่อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ยางงาม
บงใต้
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
บงใต้
042099354
15/08/2488
26
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
80
9
16 กันยายน 2562 เวลา 12:20:22 น.
160
1047540429
47020176
540429
บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)
Banborang Phalaniwat
นายภิญโญ ทองเหลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
หมู่ 3 บ้านบ่อร้าง
บงใต้
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
บงใต้
2482
27
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
114
8
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:38:53 น.
161
1047540430
47020177
540430
บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
bannadokmaihuayraisaamakkee
นายประสิทธ์ จันทร์ไทย
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
หมู่ 6 บ้านนาดอกไม้
บงใต้
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
nadokmaischool2013@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540430
บงใต้
042099352
01/08/2497
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
183
9
27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:42:50 น.
162
1047540431
47020178
540431
บ้านโคกหนองกุง
KOKNONGKUNG SCHOOL
นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
หมู่ 7 หนองกุง
บงใต้
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
เทศบาลตำบลบงใต้
12 /09/2508
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
52
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:27:20 น.
163
1047540432
47020179
540432
บ้านคำนาดี
BANKHOMNADEE
นายอภิชาติ หงษ์ภู
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
หมู่ 8 บ้านคำนาดี
บงใต้
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
บงใต้
042-705651
15 มิถุนายน 2514
35
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
48
8
02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:24:07 น.
164
1047540433
47020180
540433
ชุมชนบงเหนือ
Bongnau
นายสุรเกียรติ รวมธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
หมู่ 11 บงเหนือ
บงเหนือ
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
บงเหนือ
พ.ศ. 2482
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
218
10
06 มิถุนายน 2561 เวลา 08:47:32 น.
165
1047540434
47020181
540434
บ้านดอนหัน
Donhun School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
หมู่ 2 บ้านดอนหัน
บงเหนือ
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
donhun-hotmail.co.th
บงเหนือ
042-099357
4 มิ.ย.2482
28
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
103
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:47:52 น.
166
1047540435
47020182
540435
บ้านขาว
Bankaow
นายไชยกิตติพงศ์ ไชยเชษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
หมู่ 5 บ้านขาว
บงเหนือ
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
บงเหนือ
0857451192
1 ธันวาคม 2485
26
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
41
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:07:45 น.
167
1047540436
47020183
540436
บ้านบาก
Ban Barg
นายกิตติพงษ์ พรมทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
หมู่ 4 บาก
บงเหนือ
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
บงเหนือ
01052496
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
60
8
20 มิถุนายน 2560 เวลา 07:47:08 น.
168
1047540437
47020184
540437
บ้านจำปานาถ่อน
Jampanathon
นางสาวกาญจนา ขันธะโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 นาถ่อน
บงเหนือ
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
Jampanathon@yahoo.com
Jampanathon.ning
บงเหนือ
0817686656
-
1 พฤษภาคม 2517
33
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
127
8
08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:40:30 น.
169
1047540438
47020185
540438
บ้านโคกสวัสดี
Bankoksawaddee
นายอำนาจ ประภาหาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
หมู่ 6 โคกสวัสดี
บงเหนือ
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
khoksawasdee.school@gmail.com
school_ID=1047540438
บงเหนือ
042-705681
-
11 พ.ค. 2496
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
113
8
21 สิงหาคม 2562 เวลา 09:11:25 น.
170
1047540439
47020186
540439
บ้านโนนสะอาด
BAN NONSAOAD
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
หมู่ 9 โนนสะอาด
บงเหนือ
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
บงเหนือ
31 สิงหาคม 2502
26
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
12
4
24 มิถุนายน 2561 เวลา 14:05:33 น.
171
1047540420
47020187
540420
บ้านหนองกุง
Bannongkung
นายประสิทธิชัย เบ้าคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองกุง
บงเหนือ
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
nongkung-school@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540420
บงเหนือ
042-
13 สิงหาคม 2500
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
7
95
8
05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:54:40 น.
172
1047540405
47020188
540405
บ้านต้ายนาคูณวิทยา
barntaienakonwitaya
นายคำปุน เสนศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
หมู่ 1 บ้านต้าย
บ้านต้าย
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
inthi2519@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540405
บ้านต้าย
0872149705
042164676
21 เมษายน 2484
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
70
9
10 มิถุนายน 2562 เวลา 20:23:48 น.
173
1047540406
47020189
540406
บ้านดอนม่วงไข่
Donmuangkhai
นางสาวหฤทัย สิมมะลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
หมู่ 6 บ้านดอนม่วงไข่
บ้านต้าย
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
simmala22@gmail.com
เทศบาลตำบลบ้านต้าย
0898619188
2508
6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
40
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 17:08:09 น.
174
1047540407
47020190
540407
บ้านคำไชยวาน
Kumchaiwan
นายสกลใจ ช่วยรักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคำไชยวาน
บ้านต้าย
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
บ้านต้าย
24 กรกฏาคม 2502
14
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
8
29 มีนาคม 2562 เวลา 13:09:02 น.
175
1047540412
47020191
540412
บ้านนาทม
bannathom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
หมู่ 2 บ้านนาทม
บ้านต้าย
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
bannathom02@gmail.com
-
บ้านต้าย
042-721017
-
2524
10
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
109
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:08 น.
176
1047540413
47020192
540413
บ้านคำสะแนน
Khamsanaen school
นางกนกวรรณ บุญโสภิณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
หมู่ 4 คำบอน
บ้านต้าย
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
-
www.khamsanaen.com
บ้านต้าย
-
-
13/08/2500
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
105
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 22:12:36 น.
177
1047540371
47020193
540371
บ้านหนามแท่ง
Bannamthang
นางศรีสุดา ทิพสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
หมู่ 4 หนามแท่ง
บ้านถ่อน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
nt540371@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540371
บ้านถ่อน
042-705723
01/08/2483
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
139
8
11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:56:32 น.
178
1047540360
47020194
540360
บ้านถ่อน
Banthornkururartsamukkee
นายอนุรักษ์ ดอนเส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
หมู่ 1 บ้านถ่อน
บ้านถ่อน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
banthonschool@hotmail.com
บ้านถ่อน
0817086912
23/01/2501
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
309
12
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:03:30 น.
179
1047540364
47020195
540364
บ้านหนองบัวแพ
bannongbuapae
นางนิตยา รอดเข็ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
หมู่ 7 บ้านหนองบัวแพ
บ้านถ่อน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
nongbuapae_school@hotmail.com
-
-
0878605751
-
พ.ศ.2502
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
86
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:28:53 น.
180
1047540365
47020196
540365
บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง
bankamjaroen
นายยวงรัตน์ รัฐไสย
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
หมู่ 5 คำเจริญ
บ้านถ่อน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
บ้านถ่อน
042-720076
01/12/2523
8
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
98
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:56 น.
181
1047540355
47020197
540355
บ้านหนองตาล
นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
หมู่ 3 บ้านหนองตาล
บ้านถ่อน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
บ้านถ่อน
1 พ.ค.2481
3
3.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
89
8
23 สิงหาคม 2562 เวลา 10:58:37 น.
182
1047540359
47020198
540359
บ้านทุ่งปลากัด
Thungplakud School
นายสนิท เชื้อเพชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
หมู่ 6 บ้านทุ่งปลากัด
บ้านถ่อน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
บ้านถ่อน
1 ส.ค.2483
8
8.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
109
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:08:30 น.
183
1047540380
47020199
540380
บ้านหนองหอยคัน
BANGNOAGHOYKUN
นายธนบัตร พละชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 7 หนองหอยคัน
พันนา
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
nonghoykan@gmail.com
พันนา
13 สิงหาคม 2500
22
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
101
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:46 น.
184
1047540388
47020200
540388
บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
Banmonkokarowittaya
นายวีระชัย อินทรเกษม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 2 บ้านโมน
พันนา
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
ิbanmone.kaokaewwittaya@gmail.com
พันนา
042729344
042729344
2460
16
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
280
11
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:00:19 น.
185
1047540389
47020201
540389
บ้านพันนา
BANPANNA
นายจเร เมืองบาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 1 พันนา
พันนา
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
salub.2508@gmail.com
-
พันนา
042729410
0
13สิงหาคม2500
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
89
8
29 มีนาคม 2562 เวลา 13:46:20 น.
186
1047540390
47020202
540390
บ้านถ่อน ต.พันนา
BAN THON
นายสุภาพ ช่างสอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
หมู่ 3 บ้านถ่อน
พันนา
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
anongluck-ss@hotmail.com
www.facebook/thon56
พันนา
-
-
3 กันยายน 2500
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
9
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:48:51 น.
187
1047540396
47020203
540396
บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
Ban kham Ta Na Orneyys Science
นางอุทัยวรรณ ชูบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านคำตานา
พันนา
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
พันนา
26 เมษายน 2484
17
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
85
9
30 ตุลาคม 2561 เวลา 13:17:12 น.
188
1047540357
47020204
540357
บ้านโพนสูง
phonsoong
นายสมสมัย หารธงชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โพนสูง
โพนสูง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
โพนสูง
042987558
28/11/2545
5
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
92
8
24 มกราคม 2562 เวลา 14:12:21 น.
189
1047540361
47020205
540361
บ้านค้อโพนสวางยางชุม
Bankho Ponsawang Yangchum
นางทิพสุคนธ์ นามมะณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ยางชุม
โพนสูง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
โพนสูง
0952378148
22 กันยายน พ.ศ. 2488
11
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
66
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:47:03 น.
190
1047540362
47020206
540362
บ้านดอนเชียงยืน
Bandonchiangyuen
นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
หมู่ 7 บ้านดอนเชียงยืน
โพนสูง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
โพนสูง
11 พ.ค. 2497
15
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
139
8
23 มิถุนายน 2560 เวลา 07:03:15 น.
191
1047540363
47020207
540363
บ้านคำชนดงต้อง
camchondongtong school
นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
หมู่ 2 คำชน
โพนสูง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
ct540363@hotmail.com
โพนสูง
2481
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
170
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 18:16:33 น.
192
1047540378
47020208
540378
บ้านนางัว
Banna-ngua
นางนันทา บุรีแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 8 นางัว
แวง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
แวง
042-720075
15 พฤษภาคม 2482
26
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
66
9
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:56:25 น.
193
1047540379
47020209
540379
บ้านโคกสีไค
KOKSEEKHAI
นายศรีอุดร อุปโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 5 บ้านโคกสีไค
แวง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540379
แวง
042099367
-
21 ก.ค. 2494
30
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
84
8
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:47:49 น.
194
1047540373
47020210
540373
ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
SANGDOO-DONKHUANG SCHOOL
นายเอกราช เกษศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 10 ดอนเขือง
แวง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
-
www.thai-school.net/sdk/
เทศบาลตำบลดอนเขือง
042729084
0
1 พฤษภาคม 2460
20
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
126
8
09 เมษายน 2562 เวลา 08:17:32 น.
195
1047540374
47020211
540374
บ้านแวง
Banweang School
นายพงษ์ศักดิ์ ไชยดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 1 แวง
แวง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
???
042-729372
2458
29
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
144
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:45:15 น.
196
1047540375
47020212
540375
บ้านโนนเสาขวัญ
NONSAOKUWN
นายธีรยุทธ คำทิพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 2 บ้านโนนเสาขวัญ
แวง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
แวง
042-729350
09/04/2499
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
129
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:51:54 น.
197
1047540376
47020213
540376
บ้านโพนงาม
ban phon_ngam school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 9 บ้านโพนงาม
แวง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
kechar2524@gmail.com
แวง
042720051
28 พฤษภาคม 2481
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
25
7
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:28 น.
198
1047540377
47020214
540377
บ้านสร้างแป้น
Bansrangpan School
นางนภาพร พงศ์สิทธิศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
หมู่ 4 บ้านสร้างแป้น
แวง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47240
srangpanschool@gmail.com
เทศบาลตำบลดอนเขือง
042729369
-
2460
20
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
147
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 01:15:33 น.
199
1047540404
47020215
540404
บ้านหนองชาด
Bannongchat School
นางสาวสุดารัตน์ ชนะมาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
หมู่ 10 หนองชาด
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
สว่างแดนดิน
042-722286
4 สิงหาคม 2502
6
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
152
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 06:26:40 น.
200
1047540358
47020216
540358
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
Banngonnongpanaomittrapap126
นายแกล้วกล้า ประชานันท์
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
หมู่ 2 ง่อน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
school_126@hotmail.com
www.banngon.ac.th
สว่างแดนดิน
042-772990
-
พ.ศ. 2500
3
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
73
1,680
49
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:43:02 น.
201
1047540403
47020217
540403
บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
dongsawanschool
นายเรวัต หาระโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านดงสวรรค์
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
dongsawanschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540403school.obec.go.th/bandongsawan
สว่างแดนดิน
042722442
-
20/03/2501
6
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
132
8
01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:57:49 น.
202
1047540352
47020218
540352
อนุบาลสว่างแดนดิน
Anubansawangdandin
นายจารุ ทองประกอบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
042721080
042722528
01/04/2456
1
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
43
833
27
01 มิถุนายน 2562 เวลา 17:35:26 น.
203
1047540353
47020219
540353
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
BANNONGTHUM
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
หมู่ 25 บ้านหนองทุ่มพัฒนา
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
www.bannongthum.org/
สว่างแดนดิน
22 สิงหาคม 2481
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
426
22
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:42:42 น.
204
1047540354
47020220
540354
บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
Ban Pueaithantawan Phitthayasan
นายสมหวัง มหาวัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
หมู่ 21 บ้านทานตะวัน
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
pueai.thantawan.school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1047540354
สว่างแดนดิน
042-722157
042-722157
2505
5
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
388
15
29 มิถุนายน 2562 เวลา 18:35:17 น.
205
1047540356
47020221
540356
บ้านหวาย
banway
นางภาณุมาส ธรรมถาวรสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
หมู่ 4 บ้านหวาย
สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
banwai.school.swd@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1047540356
สว่างแดนดิน
2505
2
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
70
9
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 06:04:37 น.
206
1047540408
47020222
540408
หนองหลวงวิทยานุกูล
nongluangwittayanukool
นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 135 บ้านไผ่หลวง
หนองหลวง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
nongluang@gmail.com
www.nongluangwit.ac.th
หนองหลวง
042-161112
042164111
13กุมภาพันธ์2446
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
381
17
30 ตุลาคม 2561 เวลา 13:17:56 น.
207
1047540409
47020223
540409
บ้านโคกดินแดง
BANCOKEDINDAENG
นางวิจิตรา สำแดงไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
หมู่ 2 บ้านโคกดินแดง
หนองหลวง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
ทต.หนองหลวง
042-099371
1 พฤษภาคม 2496
18
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
150
9
29 มีนาคม 2562 เวลา 13:47:52 น.
208
1047540410
47020224
540410
บ้านโคกสำราญ
Khoksamran
นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
หมู่ 5 บ้านโคกสำราญ
หนองหลวง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
Koksumran@hotmail.co.th
หนองหลวง
042-720018
2498
14
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
107
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:00:31 น.
209
1047540411
47020225
540411
บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น
chumchaischool
นายไข จันโท
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองย่างชิ้น
หนองหลวง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
47110
-
-
หนองหลวง
042705664
-
20 มกราคม 2501
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
56
8
15 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:09:57 น.
210
1047540456
47020226
540456
บ้านชัยชนะ
Chaichana school
นายเหรียญชัย วีรวรรธ์กุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 3 บ้านชัยชนะ
ท่าศิลา
ส่องดาว
สกลนคร
47190
pod.jana@hotmail.com
เทศบาลตำบลท่าศิลา
042720201
-
1 พฤษภาคม 2497
23
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
188
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:59:37 น.
211
1047540457
47020227
540457
ชุมชนบ้านท่าศิลา
Chom Chon Ban Tasila
นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านอุดมพัฒนา
ท่าศิลา
ส่องดาว
สกลนคร
47190
chaiwat47503@gmail.com
www.tasila.ac.th
เทศบาลตำบลท่าศิลา
-
-
28 พฤษภาคม 2481
33
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
305
13
19 มิถุนายน 2561 เวลา 08:05:29 น.
212
1047540458
47020228
540458
บ้านภูตะคาม
phutakham
นายชัยสิทธิ์ ฝุ่นเงิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 ทุ่งอินทร์แปลง
ท่าศิลา
ส่องดาว
สกลนคร
47190
phutakham163@hotmail.com
www.phutakham.com
ท่าศิลา
042-099376
4/12/2485
35
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
202
11
05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:08:15 น.
213
1047540459
47020229
540459
บ้านสีสุกห้วยโมง
Banseesukhuaimong School
นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 10 บ้านห้วยโมง
ท่าศิลา
ส่องดาว
สกลนคร
47190
seesuk@windowslive.com
www.seesuk.ac.th
ท่าศิลา
042-099929
2500
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
360
16
06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:43:58 น.
214
1047540460
47020230
540460
บ้านคำก้าว
kamkao
นายูชูทรัพย์ ภาวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 4 บ้านคำก้าว
ท่าศิลา
ส่องดาว
สกลนคร
47190
ท่าศิลา
042981267
2512
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
106
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:35 น.
215
1047540461
47020231
540461
บ้านท่าวารี
tawaree
นายโสภณ ศรีผักผ่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 6 บ้านท่าวารี
ท่าศิลา
ส่องดาว
สกลนคร
47190
-
-
ท่าศิลา
042099375
-
13/08/2500
35
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
74
9
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:01:45 น.
216
1047540450
47020232
540450
บ้านปทุมวาปี
BAN PATHUMWAPEE
นายอำนวย พูลศิลป์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านปทุมวาปี
ปทุมวาปี
ส่องดาว
สกลนคร
47190
pathumwapee250@hotmail.com
www.pathumwapee.com
ปทุมวาปี
042-789036
-
1 ธันวาคม 2485
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
134
8
18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:27:47 น.
217
1047540451
47020233
540451
บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)
nongwang
นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
หมู่ 8 บ้านหนองแวง
ปทุมวาปี
ส่องดาว
สกลนคร
47190
nongwang.pra2016@gmail.com
สพฐ.
042786089
20/07/2473
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
245
11
25 มกราคม 2561 เวลา 22:07:03 น.
218
1047540452
47020234
540452
บ้านโพนสวาง
Banphonsawang
นายทวีศักดิ์ ยศรักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
หมู่ 7 บ้านโพนสวาง
ปทุมวาปี
ส่องดาว
สกลนคร
47190
phonsawang258@hotmail.com
เทศบาลตำบลส่องดาว
042786085
02/05/2484
20
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
56
8
09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:19:24 น.
219
1047540453
47020235
540453
บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)
บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)
นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ่อแกใหญ่
ปทุมวาปี
ส่องดาว
สกลนคร
47190
Boakhaeyhai.ning.com
ปทุมวาปี
042086676
-
06/05/2496
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
93
9
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:15:31 น.
220
1047540454
47020236
540454
อภัยดำรงธรรม
Apaidamroongtam
นางจารุวรรณ พิมพ์มีลาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านถ้ำติ้ว
ปทุมวาปี
ส่องดาว
สกลนคร
47190
sarann165@gmail.com
-
ปทุมวาปี
0973395569
-
พ.ศ. 2517
30
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
74
9
03 มิถุนายน 2561 เวลา 13:35:53 น.
221
1047020237
47020237
540455
บ้านหนองม่วง
nongmuang
นายเดชชัย สารบรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
หมู่ 3 หนองม่วง
ปทุมวาปี
ส่องดาว
สกลนคร
47190
nong.2554@hotmail.com
ปทุมวาปี
042720112
12 สิงหาคม 2512
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
114
8
01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:19:58 น.
222
1047540448
47020238
540448
บ้านโคกสะอาด
Bankoksa-at
นายธีรศักดิ์ ไชยทะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
หมู่ 3 บ้านโคกสะอาด
วัฒนา
ส่องดาว
สกลนคร
47190
koksa-at@windowlives.com
sccom-sinchai.blogspot.com
วัฒนา
042-099381
-
1 กรกฏาคม 2513
19
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
82
9
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:12 น.
223
1047540449
47020239
540449
จงกลกิตติขจรวิทยา
Jongkonkittikajornwitaya
นางสาวเยาวลักษณ์ ยศติวงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
หมู่ 2 เหล่าใหญ่
วัฒนา
ส่องดาว
สกลนคร
47190
jongkonkitti@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540449
เทศบาลตำบลวัฒนา
042786222
042786222
สิงหาคม 2500
15.5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
123
11
17 มกราคม 2561 เวลา 14:32:07 น.
224
1047540446
47020240
540446
บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
Dongsanto
นายประวิทย์ เหมะธุลิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านดงแสนตอ
วัฒนา
ส่องดาว
สกลนคร
47190
dongsaentoschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1047540446
วัฒนา
042-164442
1 ธันวาคม 2477
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
191
11
05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:59 น.
225
1047540447
47020241
540447
บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
Kudsaeng School
นายถนัดพร ฝุ่นเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านกุดแสง
วัฒนา
ส่องดาว
สกลนคร
47190
tpunngeon@gmail.com
School.obec.go.th/kudsaeng
เทศบาลตำบลวัฒนา
042720208
18/12/2485
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
96
8
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:23:43 น.
226
1047540444
47020242
540444
บ้านไทยเจริญ
BAN THAICHALEON
นายโกวัฒน์ ศรีอุบล
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 8 บ้านไทยเจริญ
ส่องดาว
ส่องดาว
สกลนคร
47190
Gowatsri7262@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540444
ส่องดาว
0811842774
29/11/2518
25
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
87
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:57 น.
227
1047540445
47020243
540445
อุดมสังวรวิทยา
Udomsangwornwittaya
นายประมงค์ สุขชิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองแซง
ส่องดาว
ส่องดาว
สกลนคร
47190
udschool@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540445
?????????????????
042-786337
042-786337
10 พ.ค. 2539
20
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
293
14
05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:47:46 น.
228
1047540440
47020244
540440
ชุมชนส่องดาว
chumchon songdao
นายชุมพร กรุณานำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 1 บ้านส่องดาว
ส่องดาว
ส่องดาว
สกลนคร
47190
chumchonsongdao2560@gmail.com
เทศบาลตำบลส่องดาว
042- 786086
2479
24
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
57
7
11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:11:25 น.
229
1047540441
47020245
540441
หนองใสพรเจริญวิทยา
Nongsaipornjareonwitthaya
นายจิตติพงษ์ ศรแผลง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 5 บ้านหนองใส
ส่องดาว
ส่องดาว
สกลนคร
47190
nongsaipornschool.540441@gmail.com
ส่องดาว
042721210
1 สิงหาคม 2500
25
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
157
11
07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:40:34 น.
230
1047540442
47020246
540442
บ้านทันสมัย
Bantansamai
นายทวี แสนอุบล
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 7 บ้านทันสมัย
ส่องดาว
ส่องดาว
สกลนคร
47190
E-mail.tansamai_school@hotmail.com
ส่องดาว
042727002
13สิงหาคม พ.ศ.2500
20
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
49
8
13 มิถุนายน 2561 เวลา 09:24:04 น.
231
1047540443
47020247
540443
บ้านหนองกุง
bannongkung
นายธีระพงษ์ จันทร์ศรีโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังหลวงหนองหลวง
หมู่ 3 บ้านหนองกุง
ส่องดาว
ส่องดาว
สกลนคร
47190
nongkungschool@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540443
ส่องดาว
-
-
28 กรกฎาคม 2502
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
56
9
29 มิถุนายน 2561 เวลา 20:27:13 น.
232
1047030184
47030184
540571
บ้านโคกศิลา
Bankhogsila
นายพุทธา คุณมี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กุดบง
หมู่ 7 โคกศิลา
โคกศิลา
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
koksilaschool@gmail.com
khogsila.freeoda.com/
อบต.โคกศิลา
30พฤศจิกายน2505
27
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
339
11
13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:18:05 น.
233
1047030185
47030185
540572
บ้านหนองทุ่มหนองโจด
BanNongtumnongjod
นายชายชาญ อิ่มรักษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กุดบง
หมู่ 5 บ้านหนองโจด
โคกศิลา
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
toy.jeena@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047030185
อบต.โคกศิลา
0879459428
พ.ศ.2483
35
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
197
11
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:08 น.
234
1047540573
47030186
540573
บ้านคำบอน
bankhambon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 4 บ้านคำบอน
โคกศิลา
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
kumbonschool@gmail.com
kumbonschool.com
อบต.โคกศิลา
042705665
-
20/03/2496
34
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
32
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06:54 น.
235
1047030187
47030187
540560
อนุบาลเจริญศิลป์
ANUBANCHAROENSIN
นายจินดา สายคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เจริญศิลป์
เจริญศิลป์
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
anubanjoso99@hotmail.com
htt://www.anubanjs.com
เทศบาลเจริญศิลป์
042709177
042709177
4 สิงหาคม 2483
17
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
43
686
27
30 ตุลาคม 2561 เวลา 10:42:59 น.
236
1047030188
47030188
540561
บ้านทุ่งคำ
Thungkham school
นายวิเศษ เสนาชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 3 บ้านทุ่งคำ
เจริญศิลป์
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
อบต.เจริญศิลป์
042709369
พฤษภาคม 2495
15
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
63
8
07 มิถุนายน 2562 เวลา 07:27:10 น.
237
1047030189
47030189
540570
บ้านสร้างฟาก
Baansrangfak
นายสมยศ จันทประสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสร้างฟาก
เจริญศิลป์
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
sangfak@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1047030189
อบต.เจริญศิลป์
6 พฤษภาคม 2436
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
73
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:42:35 น.
238
1047030190
47030190
540568
บ้านนาดี
nadeeschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 6 นาดี
เจริญศิลป์
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
อบต.เจริญศิลป์
07/08/2502
25
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
100
9
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:54:04 น.
239
1047030191
47030191
540569
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
kudnakham
นายสุจินดา เอ้มะราช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กุดบง
หมู่ 9 กุดนาขาม
เจริญศิลป์
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
kudnakham@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
042709186
042709207
2481
25
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
154
12
27 มิถุนายน 2561 เวลา 17:32:52 น.
240
1047030192
47030192
540567
บ้านแกดำ
Kaedam School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 5 แกดำ
เจริญศิลป์
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
kaedam540567@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047030192
อบต.เจริญศิลป์
6 สิงหาคม 2494
17
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
31
9
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:03 น.
241
1047030193
47030193
540562
บ้านหนองฮังแหลว
Nonghanglaew
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 4 หนองฮังแหลว
เจริญศิลป์
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
nonglaw_sch@hotmail.com
เว็บไซต์โรงเรียน(host สพฐ.)
อบต.เจริญศิลป์
-
-
8 สิงหาคม 2500
12
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
46
9
04 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:35 น.
242
1047030194
47030194
540580
บ้านทุ่งแก
banthungkare
-
ประถมศึกษา
หมู่ 2 ทุงแก
ทุ่งแก
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047030194
อบต.ทุ่งแก
0879534050
3 กุมภาพันธ์ 2465
20
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
17
7
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:47 น.
243
1047030195
47030195
540578
บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)
Bansokwangoilnoo
นายนพดล พละศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านโสก
ทุ่งแก
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
bansok_sch@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047030195
อบต.ทุ่งแก
042720092
1 พฤษภาคม 2496
20
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
114
9
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:44:59 น.
244
1047030196
47030196
540579
บ้านดอนชัยวิทยา
BANDONCHAIWITTAYA SCHOOL
นายมงคล สุวรรณโคตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 โคกชัยวาน
ทุ่งแก
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
bandonchaischool@yahoo.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047030196
อบต.ทุ่งแก
098-269-9325
-
2514
23
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
271
11
04 มิถุนายน 2562 เวลา 10:54:56 น.
245
1047540563
47030197
540563
บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
BANTUNGMONTATWITTAYA
นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ทุ่งมน
ทุ่งแก
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
nayprayun2522@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540563
เทศบาลตำบลเจริญศิลป์
042709188
042709188
3 มีนาคม 2503
15
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
6
125
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:03:55 น.
246
1047540564
47030198
540564
หนองจาน
nongchan
นางสาวกนกพรรณ ไชยวงศ์คต
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 6 หนองจาน
ทุ่งแก
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
--
-
อปต.ทุ่งแก
-
--
1กรกฎาคม 2518
20
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
41
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:36 น.
247
1047030199
47030199
540565
บ้านหนองน้อย
Nongnoi
นายหนูทอง อินทะวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 3 หนองน้อย
ทุ่งแก
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
nongnoyschool@thaimail.com
เทศบาลเจริญศิลป์
042709152
-
2502
17
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
95
8
09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:32:21 น.
248
1047030200
47030200
540566
บ้านหนองแสง
ban nongsang school
นายปิยะนันท์ ธิโสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองแสง
ทุ่งแก
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047030200
อบต.ทุ่งแก
-
-
13/08/2499
12
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
74
8
08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:02:23 น.
249
1047030201
47030201
540574
บ้านเหล่าบ้านถ่อน
Banlaobanthon
นายอิศรางกูร บุตรวิชา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านถ่อน
บ้านเหล่า
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
อบต.บ้านเหล่า
15/05/2482
34
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
379
14
29 มีนาคม 2562 เวลา 13:52:58 น.
250
1047030202
47030202
540575
บ้านหนองแวงน้อย
bannongwaengnoi
นายเดชา เผ่าพงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 หนองแวง
บ้านเหล่า
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
อบต.บ้านเหล่า
13/08/2500
38
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
382
16
29 ตุลาคม 2561 เวลา 20:13:34 น.
251
1047540576
47030203
540576
บ้านดงบาก
Dongbak
นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านดงบาก
บ้านเหล่า
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
-
540576
47030203
042099846
-
2515
30
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
312
13
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:10:29 น.
252
1047030204
47030204
540577
บ้านโพนบกหนองผือ
Phonboknongphue
นายธนบดี อินลี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 โพนบก
บ้านเหล่า
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
wipawin4@gmail.com
อบต.บ้านเหล่า
0856434971
5 มิถุนายน 2518
37.5
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
348
12
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:13 น.
253
1047030205
47030205
540585
บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)
ban dongbang (Khururathuthid)
นายโยธิน เขียววิชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านดงบัง
บ้านเหล่า
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
อบต.บ้านเหล่า
1 มิถุนายน 2482
27
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
226
12
22 มิถุนายน 2560 เวลา 08:33:02 น.
254
1047030206
47030206
540586
บ้านคำเม็ก
Kammeg
นายอัครเดช จันทร์โยธา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คำเม็กใหญ่
บ้านเหล่า
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
-khemekschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047030206
อบต.บ้านเหล่า
-
-
18/10/2508
30
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
61
8
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:37:04 น.
255
1047030207
47030207
540581
บ้านนาสีนวล
Naseenuan
นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 นาสีีนวล
หนองแปน
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
naseenaun@hotmail.com
www.nsn.ac.th
อบต.หนองแปน
-
-
30/11/2506
30
30
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
36
642
25
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:45:37 น.
256
1010470302
47030208
540584
ทุ่งเจริญพัฒนา
thungcharoenpattana
นางพันสา ศรีปากดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คำเจริญ
หนองแปน
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
thungcharoen99@gmail.com
-
อบต.หนองแปน
042704811
-
1 มิถุนายน 2524
33
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
84
9
22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:37:44 น.
257
1047540582
47030209
540582
บ้านดงสง่า
บ้านดงสง่า
นายวานิชย์ สาขามุละ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านดงสง่า
หนองแปน
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
dongsanga.school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1047540582
47030209
042705666
NULL
13 พฤษภาคม 2517
28
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
207
11
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:50:48 น.
258
1047030210
47030210
540583
บ้านหนองแปน
Nongpan
นายนิคม สีสิงห์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 หนองแปน
หนองแปน
เจริญศิลป์
สกลนคร
47290
Bannongpansin@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047030210
อบต.หนองแปน
21 สิงหาคม 2502
24
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
196
11
09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:52:18 น.