ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1052500058
52010001
500058
วัดหลวงวิทยา
Wadluangwittaya
นางจันทร์วีชา เนาประดิษฐ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 กล้วยหลวง
กล้วยแพะ
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
wls_lp1@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500058
เทศบาลเมืองเขลางค์
054-260102
1 มีนาคม 2476
17.8
9.1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
147
11
10 มีนาคม 2564 เวลา 12:53:15 น.
2
1052500059
52010002
500059
วัดพระเจ้านั่งแท่น
Wat Phrachao Nang Thaen
นายพิศาล เครือทนุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านกล้วยม่วง
กล้วยแพะ
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
nangthaen.school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500059
เขลางค์นคร
054-260220
-
2489
25
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
68
8
15 ตุลาคม 2563 เวลา 17:07:09 น.
3
1052500062
52010005
500062
บ้านกาศเมฆ
Ban Kat Mek
นายธนพงษ์ อมฤตวิสุทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านป่าแลว
ชมพู
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
kadmeak05@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500062&page=info
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
0894302971
2491
15
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
62
8
08 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:24:02 น.
4
1052500063
52010006
500063
บ้านศรีหมวดเกล้า
ฺBanseemoudkeaw
นายประชัน กุญชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านศรีหมวดเกล้า
ชมพู
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
เขลางค์นคร
054-217242
2465
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
42
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:59:48 น.
5
1052500055
52010009
500055
บ้านโทกหัวช้าง
Banthokhuachang
นายพัฒนพงศ์ สออนรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โทกหัวช้าง
พระบาท
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
Bantokuachang@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500055
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
054-260197
054317575
01 ก.ย. 2484
18.8
6.2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
06 สิงหาคม 2563 เวลา 13:20:01 น.
6
1052500066
52010012
500066
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
Chumchonbanfonwittaya
นายสมโภช จำปาทิพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านฟ่อน
ชมพู
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
banfonschool634@gmail.com
เมืองเขลางค์นคร
054-250516
054-250516
1 มีนาคม 2471
15
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
38
530
24
25 สิงหาคม 2563 เวลา 08:06:23 น.
7
1052500028
52010016
500028
บ้านสำเภา
Bansampao
นายสุวิทย์ สมทราย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านสำเภา
ปงแสนทอง
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
เขลางค์นคร
054-250179
-
11 มิถุนายน พ.ศ. 2479
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
14
3
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:22:20 น.
8
1052500050
52010021
500050
อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
ANUBALMUENGLAMPANG
นายสุนธร ธรรมสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว
ต้นธงชัย
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
anubalmuenglp@gmail.com
-
ต้นธงชัย
054-225289
054-225289
2467
4
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
138
8
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:42:50 น.
9
1052500052
52010023
500052
ธงชัยวิทยา
Tongchaiwittaya
นายพรหมมิฬ ยะนะโย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ศรีดอนชัย
ต้นธงชัย
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
tchss@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500052
ต้นธงชัย
054-826087
054-826087
9 กันยายน 2486
7
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
131
11
02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:27:29 น.
10
1052500079
52010024
500079
บ้านทุ่งฝาย
BANTHUNGFAI
นางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ต้นยาง
ทุ่งฝาย
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500079&page=info
ทุ่งฝาย
0819109342
07/09/2482
5
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
77
9
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:08:20 น.
11
1052500080
52010025
500080
บ้านท่าโทก
banthatok
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านท่าโทก
ทุ่งฝาย
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
banthatokschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500080
ทุ่งฝาย
0810281039
-
01/06/2481
3
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
16
6
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:08:20 น.
12
1052500017
52010029
500017
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1
nikom1school
นายประกาศิต สิงห์หล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านชัยมงคล
นิคมพัฒนา
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
kio.lom.school1@gmail.com
-
null
0817245915
-
2517
12
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
87
9
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:54:36 น.
13
1052500019
52010031
500019
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3
NIKOMSANGTONANGKIEWLOM 3
นายธีรเดช โยมงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านชัยภูทอง
นิคมพัฒนา
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
-
-
นิคมพัฒนา
093 - 1361951
-
2514
13
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
92
8
11 มกราคม 2564 เวลา 16:21:32 น.
14
1052500032
52010034
500032
วัดน้ำโท้ง
WATNAMTHONG
นางศิริรัชญ์ ธิต๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 น้ำโท้ง
บ่อแฮ้ว
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
watnumtong437@hotmail.com
bit.ly/3ab5j8f
บ่อแฮ้ว
054-350819
-
17 มิถุนายน 2500
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
114
8
05 สิงหาคม 2563 เวลา 14:56:51 น.
15
1052500077
52010042
500077
บ้านห้วยเป้ง
banhuaipeng
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยเป้ง
บ้านค่า
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
-
-
บ้านค่า
-
-
2510
40
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
28 มิถุนายน 2562 เวลา 19:28:38 น.
16
1052500078
52010043
500078
ทุ่งฝางวิทยา
Tungfangwittaya
นายมนัส แก้วมิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านทุ่งฝาง
บ้านค่า
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
-
https://sites.google.com/site/tungfangwittaya/
บ้านค่า
054-822607
-
1/5/2505
32
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
96
11
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:55:58 น.
17
1052500074
52010044
500074
วัดค่ากลาง
watkhaklang
นายอิสระ วัจนะประดิษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านค่ากลาง
บ้านค่า
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
watkhaklang52010044@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500074
บ้านค่า
0887568339
-
8 มิ.ย. 2477
30
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
65
8
08 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:04:13 น.
18
1052500075
52010045
500075
วัดทุ่งโจ้
wat thug jo
นายบุญสัน วงศ์เจริญทัศน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ทุ่งโจ้
บ้านค่า
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
watthungcho52010045@gmail.com
บ้านค่า
20 พฤษภาคม 2494
30
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
58
8
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:05:55 น.
19
1052500076
52010046
500076
บ้านสบค่อม
Sobkom
นายอินจันทร์ กองจินา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสบค่อม
บ้านค่า
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
บ้านค่า
-
-
2500
35
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
50
8
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:24:23 น.
20
1052500073
52010047
500073
บ้านบ่อหิน
ฺฺBanbohin
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ่อหิน
บ้านเป้า
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
-
-
อบต.บ้านเป้า
054-360266
054-360266
1 พ.ค.2500
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:52:23 น.
21
1052500069
52010048
500069
วัดบ้านเป้า
WATBANPAO
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเป้า
บ้านเป้า
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
บ้านเป้า
054360266
054-360266
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:04:06 น.
22
1052500072
52010051
500072
แม่ก๋งวิทยา
Maekongwittaya
นางพรณิชา ขัดฝั้น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านแม่ก๋ง
บ้านเป้า
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
mkwschool2513@gmail.com
อบต.บ้านเป้า
054-360266
-
25/05/2499
20
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
155
11
09 สิงหาคม 2563 เวลา 13:33:03 น.
23
1052500009
52010052
500009
บ้านแม่อาง
banmaeang
นางสาวอรุณี แก้วมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านแม่อาง
บ้านแลง
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
maeangschool@gmall.com
บ้านแลง
054-247437
1 มีนาคม 2492
25
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
83
8
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:52:41 น.
24
1052500012
52010054
500012
วัดศรีปรีดานุเคราะห์
Watsripreedanukro
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านศรีปรีดา หมู่ 3
บ้านแลง
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
sriprida.03@gmail.com
บ้านแลง
0973584602
-
1 มิถุนายน 2502
19
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
34
8
27 ตุลาคม 2563 เวลา 15:35:31 น.
25
1052500013
52010055
500013
สบมายสามัคคีวิทยา
sobmaisamakkeewittaya
นายธนิต ลาลุน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหาดเชี่ยว
บ้านแลง
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
sobmai2017@gmail.com
202.143.173.91/Sobmai/‎
บ้านแลง
0903190679
-
1 พฤษภาคม 2475
34
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
99
8
07 ธันวาคม 2563 เวลา 08:49:09 น.
26
1052500014
52010056
500014
บ้านหัวทุ่ง
Banhuatung
ว่าที่ร้อยตรีปริญญา เมืองมูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหัวทุ่ง
บ้านแลง
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
huatungschool2017@gmail.com
-
บ้านแลง
094-6300315
-
1 มีนาคม 2502
34
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
66
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:41:56 น.
27
1052500084
52010059
500084
วัดเสด็จ
Watsadet School
นายบพิตร ศิริรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านปงชัย
บ้านเสด็จ
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
sadet.school@gmail.com
บ้านเสด็จ
054-342131
054342131
11 พ.ค. 2476
15
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
162
8
28 ตุลาคม 2563 เวลา 12:42:09 น.
28
1052500085
52010060
500085
ชุมชนบ้านทราย
Chomchonbansai
นายจินพัชญ์ ปัทมแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ทรายทอง
บ้านเสด็จ
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
chumchonbansaischool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500085
อบต.บ้านเสด็จ
093-1370653
10 มีนาคม 2476
17
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
56
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:50:28 น.
29
1052500086
52010061
500086
บ้านทรายมูล
Bansaimoon
นายปัญญา ใจหาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้าทรายมูล
บ้านเสด็จ
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
bansaimoon@hotmail.co.th
www.facebook.com/100005961762497
เสด็จ
054-824710
0
17 พฤษภาคม 2499
15.9
23.4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
43
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:27:37 น.
30
1052500088
52010063
500088
บ้านจำค่า
BanChumkha
นายประวรรธน์ โชติระวีวรฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านจำค่า
บ้านเสด็จ
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
chumkhasadet@gmail.com
202.143.173.94/chumkha
เสด็จ
-
-
9 พค 2499
20
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
43
8
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:50:05 น.
31
1052500040
52010064
500040
บ้านเอื้อม
BANUEAM
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเอื้อม
บ้านเอื้อม
เมืองลำปาง
ลำปาง
52110
บ้านเอื้อม
054-360266
054360266
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:29:21 น.
32
1052500042
52010065
500042
บ้านทุ่งกล้วย
BAN THUNG KLUAY
นางกนกพร อ่ำกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านทุ่งกล้วย
บ้านเอื้อม
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
tks_school@hotmail.com
school.obec.go.th/tks/
บ้านเอื้อม
054-010178
-
2492
30
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
101
8
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:43:39 น.
33
1052500043
52010066
500043
วัดบ้านฮ่อง
watbanhong
นางวิภารัตน์ สรรเสริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านฮ่อง
บ้านเอื้อม
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
jamespaula64@gmail.com
บ้านเอื้อม
054823599
-
ปี พ.ศ. 2493
35
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
40
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:44:50 น.
34
1052500046
52010069
500046
วัดบ้านสัก
WATBANSAK SCHOOL
นายสุรชัย กิมาคม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสัก
บ้านเอื้อม
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
watbansak.sc@gmail.com
school.obec.go.th/bansak
บ้านเอื้อม
054-823630
054-823630
6 มี.ค.2471
32
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
43
8
29 ตุลาคม 2563 เวลา 12:40:39 น.
35
1052500047
52010070
500047
บ้านแม่เฟือง
BANMAEFUANG
นายฉัตรมงคล รัตนปัญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านแม่เฟือง
บ้านเอื้อม
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
school.obec.go.th/mphs
บ้านเอื้อม
054-823786
30/11/2498
35
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
62
8
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:23:51 น.
36
1052500089
52010071
500089
บ้านหมากหัววัง
banmakhuawang
นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหมากหัววัง
บุญนาคพัฒนา
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500089
องค์การบริหารส่วนตำบุญนาคพัฒนา
15/03/2484
15
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
105
8
04 ธันวาคม 2562 เวลา 14:24:06 น.
37
1052500011
52010072
500011
บ้านบุญนาค
banboonnak school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บุญนาค
บุญนาคพัฒนา
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
banboonnak@gmail.com , boonnak_s@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500011
บุญนาคพัฒนา
-
14 พฤษภาคม 2499
20
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
46
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 12:21:17 น.
38
1052500008
52010073
500008
วัดบ้านแลง
watbanlang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านแลง
บุญนาคพัฒนา
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
watbanlangschool@gmail.com
บุญนาคพัฒนา
081-9616334
-
1 มีนาคม 2482
25
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
24
7
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:52:12 น.
39
1052500022
52010075
500022
วัดนาน้อย
watnanoi
-
ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านไร่นาน้อย
ปงแสนทอง
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
watnanoi@hotmail.com
-
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
054-352781
-
01/06/2481
25
15
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
0
0
0
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:28:32 น.
40
1052500026
52010077
500026
บ้านกาด
Bankad
-
ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านกาด
ปงแสนทอง
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
-
-
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
-
-
15 พฤษภาคม 2499
26
15
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
0
0
0
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:44:12 น.
41
1052500024
52010078
500024
บ้านทุ่งกู่ด้าย
BANTUNGKUDAI
-
ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านทุ่งกู่ด้าย
ปงแสนทอง
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
-
www.obec.go.th/~tkd
เทศบาลเมืองเขลางค์
-
-
01/05/2493
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:35 น.
42
1052500025
52010079
500025
บ้านป่าตันกุมเมือง
BANPATAN
นายนพดล ยอดวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านป่าตันกุมเมือง
ปงแสนทอง
เมืองลำปาง
ลำปาง
52100
l_lpg@hotmail.com
-
เทศบาลเมืองเขลางค์
054-250642
-
19/03/2567
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
66
8
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:22:15 น.
43
1052500005
52010082
500005
วัดต้นต้อง
Wattontong
-
ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านต้นต้อง
พิชัย
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
www.geo.cities.com onto
ท.ต.พิชัย
054-334461
2497
3
5
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
0
0
0
03 สิงหาคม 2563 เวลา 11:29:22 น.
44
1052500006
52010083
500006
บ้านไร่(ประชาสามัคคี)
Banraiparchasamakkee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านม่อนเขาแก้ว
พิชัย
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
banraipracha@gmail.com
เทศบาลเมืองพิชัย
054-335277
28มกราคม2498
3
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:16 น.
45
1052500001
52010084
500001
พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)
Pichaiwittaya
นางปนัดดา เข็มนาค
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านเด่น
พิชัย
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
pichaiwitaya@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500001
เทศบาลเมืองพิชัย
0897596715
0897596715
2497
3
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
100
11
28 สิงหาคม 2563 เวลา 14:22:08 น.
46
1052500002
52010085
500002
บ้านปงวัง
BANPONGWANG
นายวิกร จันหอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ปงวัง
พิชัย
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
banpongwang@gmail.com
พิชัย
086-186-3299
-
2499
10
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
17
17
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:57:30 น.
47
1052500048
52010088
500048
บ้านปงสนุก
Banpongsanook School
นายชำนาญ แสงจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 บ้านปงสนุก
เวียงเหนือ
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
psnlp.lpg1@gmail.com
www.pongsanook.ac.th
ท.นครลำปาง
0811122393
054010765
-
8
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
155
2,345
61
25 มิถุนายน 2562 เวลา 18:38:43 น.
48
1052500049
52010089
500049
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
Anubanlampang (Khelangrat-anusorn)
นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - -
หัวเวียง
เมืองลำปาง
ลำปาง
52000
anubanlampangchannel@gmail.com
www.anubanlampang.ac.th
ท.นครลำปาง
054-228175
054-228175
2 กรกฎาคม
10
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
245
3,188
95
01 ตุลาคม 2563 เวลา 11:49:37 น.
49
1052500461
52010090
500461
กอรวกพิทยาสรรค์
Koruakpittayason
ว่าที่ร้อยตรีนิกร ตันชุ่ม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 กอรวก
จางเหนือ
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
koruak.school@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500461
องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
087-1832321
-
พ.ศ.2477
ุ65
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
132
11
22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:23:44 น.
50
1052500462
52010091
500462
บ้านทาน
Bantanschool
นางสาวอัญชลี ยอมวงศ์ดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทาน
จางเหนือ
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
bantanschool2560@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500462
จางเหนือ
054-260167
15/09/2501
66
55
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
111
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:56:07 น.
51
1052500463
52010092
500463
บ้านวังตม
Banwangtomschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านวังตม
จางเหนือ
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
-
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500463
จางเหนือ
-
-
14/05/2511
85
57
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
44
8
13 มกราคม 2564 เวลา 15:11:30 น.
52
1052500464
52010093
500464
บ้านนาแช่
NACHAE
นายบุญเรือง นันตะกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านนาแช่
จางเหนือ
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
จางเหนือ
13 พฤษภาคม 2510
70
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
60
8
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:15:40 น.
53
1052500467
52010095
500467
บ้านนาสัก
bannasak
นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านนาสัก
นาสัก
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
nsnasak@gmail.com
นาสัก
054-260166
2497
60
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
94
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:27 น.
54
1052500470
52010098
500470
บ้านใหม่รัตนโกสินทร์
Banmairattanakosin
นายณรงค์ ใจอ้าย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์
นาสัก
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
mairattanakosin@gmail.com
www.mairattanakosin.com
นาสัก
054-247948
1/05/2525
60
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
155
11
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:09:15 น.
55
1052500471
52010099
500471
บ้านแม่จาง
BANMAEJANG
นายกฤตวิทย์ ใจคำลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแม่จาง
นาสัก
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
banmaejang@hotmail.com
นาสัก
0869851245
1 พฤษภาคม 2501
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
44
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 08:43:23 น.
56
1052500465
52010100
500465
วัดสบจาง
Watsobjang
นางลัดดา ท้วมไชยนาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสบจาง
นาสัก
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
watsobjang.lp@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500465
นาสัก
-
-
1 มิถุนายน 2477
65
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
60
9
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:51:05 น.
57
1052500450
52010101
500450
วัดท่าสี
Wathasi
นายยงเกียรติ อินทรเดช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านท่าสี
บ้านดง
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
watthasischool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500450
บ้านดง
0817641998
-
2500
27
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
69
8
21 เมษายน 2564 เวลา 15:26:08 น.
58
1052500469
52010104
500469
บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง
Banklang
-
ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านกลาง
บ้านดง
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
banklangschool.64@gmail.com
maesarnschool.ac.th
บ้านดง
-
-
2514
56
48
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
30
5
08 ตุลาคม 2563 เวลา 11:38:55 น.
59
1052500454
52010105
500454
บ้านจำปุย
Banjampui
นายสมยศ ยะม่อนแก้ว
ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านจำปุย
บ้านดง
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
banjampuischool@gmail.com
บ้านดง
0817244923
2500
40
60
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
91
8
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:16:37 น.
60
1052500455
52010106
500455
บ้านแม่ส้าน
Banmaesarn
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 แม่ส้าน
บ้านดง
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
maesarnschool@gmail.com
maesarnschool.ac.th
บ้านดง
-
-
2514
67
59
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
58
8
22 มิถุนายน 2563 เวลา 15:43:34 น.
61
1052500449
52010107
500449
วัดหัวฝาย
WATHAUFAI
นายอานนท์ จันทรมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง
บ้านดง
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
wathuafaiischool@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500449
บ้านดง
054-260171
-
2500
32
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
66
8
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:03:35 น.
62
1052500456
52010108
500456
บ้านเวียงหงส์ล้านนา
Weanghonglanna
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านเวียงหงส์ล้านนา
แม่เมาะ
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
Weanghonglanna@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500456
แม่เมาะ
054260173
-
29/11/2442
20
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
26 มิถุนายน 2561 เวลา 06:35:04 น.
63
1052500457
52010109
500457
วัดบ้านแขม
Watbankam
นายมณฑล อินเจือจันทร์
ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านนาแขมพัฒนา
แม่เมาะ
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
wbkschool@watbankam.ac.th
www.watbankam.ac.th
เทศบาลตำบลแม่เมาะ
054-330984
054330984
2482
28
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
221
9
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:02:59 น.
64
1052500460
52010110
500460
อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
ANUBANMAEMOH
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านเมาะหลวง
แม่เมาะ
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
maemoh.abms@gmail.com
เทศบาลตำบลแม่เมาะ
054-266029
054-266029
พ.ศ.2476
30
0.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
57
1,202
39
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:38:53 น.
65
1052500472
52010113
500472
สบป้าดวิทยา
SOBPADWITTAYA
นายบุญศักดิ์ นาคอ่อน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านสบป้าด
สบป้าด
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
sobpadwittaya@gmail.com
สบป้าด
054-014452
-
พ.ศ.2481
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
145
11
12 กันยายน 2563 เวลา 15:22:23 น.
66
1052500473
52010114
500473
บ้านสบเติ๋น
ฺBANSOBTURN
นางสาวสุพัตรา คำชุ่ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสบเติ๋น
สบป้าด
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
bansobtern2562@gmail.com
สบป้าด
081-7066189
-
พ.ศ.2485
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
52
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:15:17 น.
67
1052500475
52010116
500475
สบเมาะวิทยา
Sobmohwittaya
นางสาวนวพรรณ แก้วร่วมวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านสบเมาะ
สบป้าด
แม่เมาะ
ลำปาง
52220
Sobmoh.lpg1@gmail.com
www.sobmohwitthaya.ac.th
สบป้าด
054820637
054820637
2490
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
114
11
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:34:13 น.
68
1052500232
52010120
500232
แม่แป้นวิทยา
Maepanwittaya
นายมนรักษ์ ศรีมหาวงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านแม่แป้น
นาแก
งาว
ลำปาง
52110
maepanaos@gmail.com
-
นาแก
054-260112
-
28 ตุลาคม 2480
100
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
97
11
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:52:28 น.
69
1052500233
52010121
500233
แม่ฮ่างวิทยา
Maehangwittaya School
นายอภิศักดิ์ ปิ่นแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 แม่ฮ่าง
นาแก
งาว
ลำปาง
52110
banmaehang@gmail.com
gg.gg/maehangwittaya
นาแก
-
-
29/11/2442
99.8
20.8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
186
11
07 สิงหาคม 2563 เวลา 13:19:36 น.
70
1052500247
52010123
500247
บ้านโป่ง
BANPONG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโป่ง
บ้านโป่ง
งาว
ลำปาง
52110
-
-
บ้านโป่ง
054-247924
-
01/05/2473
80
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
26 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:40:39 น.
71
1052500248
52010124
500248
บ้านสบพลึง
BANSOBPLUANG
นางสาวประทุมทิพย์ คำเหลือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านสบพลึง
บ้านโป่ง
งาว
ลำปาง
52110
sp-school2011@hotmail.com
202.143.173.91/BaanSobplung
บ้านโป่ง
054-831594
-
01/10/2477
81
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
156
11
29 ตุลาคม 2563 เวลา 13:23:01 น.
72
1052500249
52010125
500249
บ้านใหม่
BANMAI
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านใหม่
บ้านโป่ง
งาว
ลำปาง
52110
bmschool94@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500249
บ้านโป่ง
0871832321
-
27/06/2479
80
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
72
8
16 ตุลาคม 2563 เวลา 16:45:36 น.
73
1052500258
52010127
500258
ชุมชนบ้านร้อง
CHUMCHONBANRONG
-
ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านร้อง
บ้านร้อง
งาว
ลำปาง
52110
banrong2499@Gmail.com
บ้านร้อง
054-365280
-
พ.ศ.2466
95
15
ขนาดเล็ก
ไม่มีไฟฟ้า
1
11
2
26 มิถุนายน 2562 เวลา 19:22:32 น.
74
1052500259
52010128
500259
บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110
Bankhoimittapapte110
นายมานพ สิทธิกูลนะ
ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านข่อย
บ้านร้อง
งาว
ลำปาง
52110
bk_school110@hotmail.co.th
202.143.173.91/Bankhoy
บ้านร้อง
054-365173
-
29/11/2442
93
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
6
29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:15:53 น.
75
1052500260
52010129
500260
บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว
Bankhoimitthapap110sakabanmaengao
-
ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านขวัญคีรี
บ้านร้อง
งาว
ลำปาง
52110
bk_schoolsaka@hotmail.co.th
202.143.173.91/Bankhoy_Brance
บ้านร้อง
-
-
01/01/2530
120
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
16
6
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 07:41:08 น.
76
1052500261
52010130
500261
ผาแดงวิทยา
Phadaengwittaya
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ผาแดง
บ้านร้อง
งาว
ลำปาง
52110
Jant@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500261&page=info
บ้านร้อง
0863739038
-
พ.ศ.2483
150
75
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
98
11
04 กันยายน 2562 เวลา 11:29:43 น.
77
1052500262
52010131
500262
บ้านแม่งาวใต้
Maengaotai
นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล
ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านแม่งาวใต้
บ้านร้อง
งาว
ลำปาง
52110
phinsang256@gmail.com
http://202.143.173.91/MaeNgaoTai/indexa.php?name=history
บ้านร้อง
-
-
5 กุมภาพันธ์ 2517
170
80
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
14
4
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:50:16 น.
78
1052500263
52010132
500263
บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า
BanMaeNgaoTai Brance School
นางสาวสิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล
ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านแม่คำหล้า
บ้านร้อง
งาว
ลำปาง
52100
mngtschool@gmail.com
http://202.143.173.91/MaeNgaoTai_Brance/
บ้านร้อง
054-380671
05/02/2517
155
85
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
8
2
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:26:42 น.
79
1052500252
52010134
500252
บ้านหวด
banhuad
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เลขที่ 233 บ้านหวด
บ้านหวด
งาว
ลำปาง
52110
Ananchai1506@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500252
บ้านหวด
0966968998
-
พ.ศ. 2466
72
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
58
8
07 สิงหาคม 2563 เวลา 09:37:02 น.
80
1052500253
52010135
500253
ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)
thairathwittaya 85
นายอัครเดช สารบรรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ห้วยทาก
บ้านหวด
งาว
ลำปาง
52110
thairath85@hotmail.com
บ้านหวด
0848062692
2481
62
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
241
11
24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:15:11 น.
81
1052500227
52010138
500227
ชุมชนบ้านแหง
CHUMCHONBANHANG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านแหงใต้
บ้านแหง
งาว
ลำปาง
52110
banghaeng227@gmaill.com
บ้านแหง
0882909404
08/02/2461
85
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:09:56 น.
82
1052500229
52010140
500229
บ้านบ่อห้อ
Boho
นายเจริญ อุทานันท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบ่อห้อ
บ้านแหง
งาว
ลำปาง
52110
School_boho@hotmail.com
บ้านแหง
054-832071,8320
01/05/2477
87
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
216
11
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:53:36 น.
83
1052500256
52010143
500256
บ้านห้วยหก
BANHOUYHOK
-
ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยหก
บ้านอ้อน
งาว
ลำปาง
52110
ไม่มี
ไม่มี
บ้านอ้อน
ไม่มี
ไม่มี
2512
100
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:29:19 น.
84
1052500243
52010145
500243
บ้านอ้อน
Ban On School
นายวีรยุทธ์ ควรคิด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 อ้อน
บ้านอ้อน
งาว
ลำปาง
52110
banaon_51@hotmail.com
บ้านอ้อน
054260129
2469
83
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
224
11
06 สิงหาคม 2563 เวลา 18:32:35 น.
85
1052500245
52010147
500245
บ้านแม่กวัก
maekwuk school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแม่กวัก
บ้านอ้อน
งาว
ลำปาง
52110
pleon-2012@hotmail.com
maekwuk_school@hotmail.com
บ้านอ้อน
01/01/2472
94
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
41
8
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:31:00 น.
86
1052500265
52010149
500265
บ้านห้วยอูน
BANHUAYOON
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านห้วยอูน
ปงเตา
งาว
ลำปาง
52110
hauyoon.school@gmail.com
ปงเตา
089-5570845
2488
84
7.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
106
8
19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:35:37 น.
87
1052500266
52010150
500266
บ้านขุนแหง
BANKHUNHANG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ขุนแหง
ปงเตา
งาว
ลำปาง
52110
khunhang_55@hotmail.com
202.143.173.91/BanKhunHang
ปงเตา
01/10/2513
95
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:49:43 น.
88
1052500269
52010153
500269
บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา
borsiliamwittaya
นายวรริทธิ์ กันชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ่อสี่เหลี่ยม
ปงเตา
งาว
ลำปาง
52110
borsiliams.school@hotmail.com
-
ปงเตา
0864423259
-
พ.ศ.2509
110
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
87
11
02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:21:20 น.
89
1052500239
52010155
500239
บ้านแม่ตีบ
BANMEATEEP
นายชัยวัฒน์ ศรีธิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านแม่ตีบ-น้ำหลง
แม่ตีบ
งาว
ลำปาง
52110
1052500239@pracharath@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500239
แม่ตีบ
054-831100
054-831100
1 กุมภาพันธ์ 2468
96
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
226
12
28 สิงหาคม 2563 เวลา 10:03:19 น.
90
1052500240
52010156
500240
บ้านงิ้วงาม
BANNGEWNGAM
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านงิ้วงาม
แม่ตีบ
งาว
ลำปาง
52110
ืbanngewngam@gmail.com
school.obec.go.th/ngewngam/
แม่ตีบ
054-260122
-
05/09/2503
100
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
0
0
14 มิถุนายน 2561 เวลา 10:28:25 น.
91
1052500241
52010157
500241
บ้านทุ่ง
Bantung
นายสมคิด ดอนมอญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดอกคำใต้
แม่ตีบ
งาว
ลำปาง
52110
แม่ตีบ
054-260123
14 พ.ค. 2482
96
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
85
8
27 ตุลาคม 2563 เวลา 15:47:48 น.
92
1052500235
52010159
500235
บ้านหลวงใต้
BAN LUANG TAI
นายวัชราวุฒิ กลมไล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทุ่ง
หลวงใต้
งาว
ลำปาง
52110
หลวงใต้
0804469395
2496
83
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
72
8
27 สิงหาคม 2563 เวลา 14:07:55 น.
93
1052500226
52010162
500226
บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล
Banluangnue (witittanugoon)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดอนไชย
หลวงเหนือ
งาว
ลำปาง
52110
luangnue_school@hotmail.com
52102907 password schoo
ท.ต.หลวงเหนือ
054261247
054261247
21/04/2481
80
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
90
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 08:02:17 น.
94
1052500225
52010163
500225
อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
Anubanngao School
นายเชาวเร กันอิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านใหม่
หลวงเหนือ
งาว
ลำปาง
52110
anubanngaopanuniyom@gmail.com
www.anubanngao.ac.th
ท.ต.หลวงเหนือ
054-261246
054261246
19/04/2457
87
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
41
613
27
05 สิงหาคม 2563 เวลา 14:05:00 น.
95
1052500399
52010164
500399
ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
Pongyangkok
นางอรพิน ไชยโวหาร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านปงยางคก
ปงยางคก
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
sarinapa147@hotmail.com
-
ปงยางคก
054-366334
054 -366334
4 พ.ค. 2482
28
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
125
11
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:59:08 น.
96
1052500404
52010169
500404
บ้านสัน
BANSUN
นางทัศนา วัจนะประดิษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสันหนองบง
ปงยางคก
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
bansun2011@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/admin.php
ปงยางคก
054-367501
054-367501
1 ตุลาคม 2466
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
42
8
18 ธันวาคม 2563 เวลา 13:54:22 น.
97
1052500412
52010170
500412
บ้านเหล่า
BANLOA
นายนิสัย ธรรมไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านเหล่า
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
banlaoschool2562@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1052500412
เมืองยาว
054-343137
054-343137
12 พฤษภาคม 2500
40
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
148
9
31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:24:36 น.
98
1052500413
52010171
500413
เมืองยาววิทยา
Muangyaowittaya
นายอนันต์ เงาเดช
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านใหม่สามัคคี
เมืองยาว
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
Mayawaschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500413
เมืองยาว
054-013760
054-013760
-
50
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
190
12
03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:43:08 น.
99
1052500415
52010173
500415
ชุมชนบ้านสันกำแพง
Chumchonbansankamphaeng
นายสมบัติ สุตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านสันกำแพงใต้
เมืองยาว
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
-
-
เมืองยาว
054-343597
054-343597
-
60
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
185
9
28 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:37:17 น.
100
1052500418
52010176
500418
บ้านป่าเหียง
Banpahiang
-
ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านป่าเหียง
แม่สัน
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500418
แม่สัน
23052483
42
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
25 มิถุนายน 2561 เวลา 16:54:56 น.
101
1052500419
52010177
500419
บ้านโป่งขวาก
Banpongkhwag
นายศักดิ์ นามะเสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโป่งขวาก
แม่สัน
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
saknam06@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1052500419
อบต.แม่สัน
23052483
48
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
123
8
10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:39:18 น.
102
1052500420
52010178
500420
บ้านหัวทุ่ง
banhuatung
นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหัวทุ่ง
แม่สัน
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
hthangchat52190@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1052500420&page=vision
แม่สัน
054-019986
-
4 มีนาคม 2502
42
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
45
8
17 ธันวาคม 2563 เวลา 15:07:54 น.
103
1052500422
52010180
500422
บ้านปันเต้า
Banpantao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านปันเต้า
แม่สัน
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
-
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1052500422&page=info
แม่สัน
0871813271
-
01062505
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
1
1
25 มิถุนายน 2561 เวลา 16:56:39 น.
104
1052500411
52010182
500411
บ้านทุ่งหก
banthunghok
นายกุศล ต๊ะมะโน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทุ่งหก
วอแก้ว
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
school.487@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500411
วอแก้ว
054-368487
054368487
03/10/2481
35
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
58
8
23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:07:05 น.
105
1052500409
52010183
500409
บ้านทุ่งผา
Thungpa
-
ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่งผา
วอแก้ว
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
-
-
วอแก้ว
054-368559
-
2477
47
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:15:50 น.
106
1052500398
52010184
500398
บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย
BANMAETANNOI - PANGPONG PANGSAI
นางสุทธิพร แก้วหนองแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 แม่ตาลน้อย
เวียงตาล
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
maetannoi@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
054013779
-
29/11/2442
46
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
20
7
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:55:57 น.
107
1052500394
52010185
500394
บ้านยางอ้อย
BANYANGOIL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านยางอ้อย
เวียงตาล
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
banyangoilschool4@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1052500394&Area_CODE=6501
เวียงตาล
082-3928443
-
2466
35
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
30
8
12 มีนาคม 2564 เวลา 14:38:32 น.
108
1052500395
52010186
500395
บ้านทุ่งเกวียน
BANTUNGKWEAN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านทุ่งเกวียน
เวียงตาล
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
nongpink4@gmail.com
เวียงตาล
054-269596
054-269576
2477
50
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
4
4
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:50:40 น.
109
1052500397
52010188
500397
บ้านดอนหัววัง
BANDONHUAWANG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านดอนหัววัง
เวียงตาล
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
เวียงตาล
054269249
054269403
2480
25
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
26 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:53:16 น.
110
1052500393
52010189
500393
บ้านสันทราย
bansansai
นายอดุลย์ วังไชยเลิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสันทราย
เวียงตาล
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
sansaischool275@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1052500394&Area_CODE=6501
เวียงตาล
054-269596
054269576
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
59
8
19 สิงหาคม 2563 เวลา 08:54:37 น.
111
1052500408
52010190
500408
ทุ่งหนองขามวิทยา
thungnongkamvitaya
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านหัวทุ่ง
หนองหล่ม
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
matsee60@gmail.com
หนองหล่ม
054-822109
054-822109
พ.ศ. 2481
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
11
4
06 มิถุนายน 2562 เวลา 08:23:49 น.
112
1052500392
52010194
500392
บ้านปันง้าว
panngao
นายสมเจตน์ ไปเร็ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านปันง้าว
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
panngao2010@hotmail.com
-
ห้างฉัตรแม่ตาล
054-269402
-
1 เมษายน พ.ศ. 2461
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
65
8
28 ธันวาคม 2563 เวลา 16:39:43 น.
113
1052500390
52010195
500390
อนุบาลห้างฉัตร
ANUBANHANGCHAT
นายชัยชนะ สมหวัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
anubal-hc@hotmail.com
sites.google.com/site/anubanhangchat/
ท.ห้างฉัตร
054269249
054269403
2/02/2463
24
0.50
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
46
844
24
28 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:16:40 น.
114
1052500391
52010196
500391
ชุมชนบ้านแม่ฮาว
CHUM CHON BANMAEHOW
นายชาติณรงค์ มณีมูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ชุมชนบ้านแม่ฮาว
ห้างฉัตร
ห้างฉัตร
ลำปาง
52190
maehowschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500391
ห้างฉัตรแม่ตาล
0818846876
-
01/02/2463
27
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
46
8
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:29:02 น.