ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1065360193
65020001
360193
วัดย่านยาว
Watyanyao school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ย่านยาว
โคกสลุด
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
watyanyao.school@gmail.com
http://www.geocities.co
โคกสลุด
0992416653
-
10 กันยายน 2468
62
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
19
7
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:53:39 น.
2
1065360194
65020002
360194
ราษฎร์เจริญ
Rardcharoen
นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโฉงกลาง
โคกสลุด
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
rardchroen_school@hotmail.com
โคกสลุด
0-5523-2128
28 กรกฏาคม 2484
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
125
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:12:34 น.
3
1065360195
65020003
360195
ราษฎร์ดำริ
RATDUMRI SCHOOL
นายสุนทร กลิ่นน้อย
ประถมศึกษา
หมู่ 1 ย่านยาว
โคกสลุด
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
08-9460-4037
1 ตุลาคม 2482
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
45
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 18:14:20 น.
4
1065360169
65020005
360169
ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
Chumchon 12 Tatanphrachasarit
นายปรินทร์ ยอดจันที
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ท่าตาล
ท่าตาล
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
ท่าตาล
0-5528-8108
055288108
01/04/2480
30
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
165
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:28 น.
5
1065360170
65020006
360170
บ้านวังสาร
Banwangsan
นางเบญจมาศ รัตนประภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านวังสาร
ท่าตาล
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
banwang1.school@gmail.com
-
ท่าตาล
0-5528-8174
-
2485
25
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
106
8
18 ตุลาคม 2562 เวลา 18:06:07 น.
6
1065360171
65020007
360171
บ้านทุ่งน้อย
BANTHUNGNOY
นายบรรเทิง ทานะขันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านทุ่งน้อย
ท่าตาล
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
btnschool.com
ท่าตาล
0-5531-0290
2497
40
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
63
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:21:08 น.
7
1065360172
65020008
360172
บ้านบุใหญ่
BANBUYAI
นายพัชร พวงรุ้ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบุใหญ่
ท่าตาล
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
-
http://www.geocities.co
ท่าตาล
0-5528-8178
09/05/2483
60
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
41
8
09 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:20:20 น.
8
1065360173
65020009
360173
ประชาสามัคคี
Prachasamukee
จ่าสิบตรีธรรมรัตน์ ขำสว่าง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านท่าดินแดง
ท่าตาล
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1065360173
ท่าตาล
0953987951
2442
28
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
104
9
26 สิงหาคม 2562 เวลา 09:49:45 น.
9
1065360174
65020010
360174
วัดราษฎร์สโมสร
watratsamoson
นายวุฒิ ดีใจงาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 สามเรือน
นครป่าหมาก
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
นครป่าหมาก
2468
42
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
212
11
28 สิงหาคม 2561 เวลา 11:02:55 น.
10
1065360175
65020011
360175
วัดกรุงศรีเจริญ
Watkrungsreecharoen
นายไพฑูรย์ พิกุลเงิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โกรงเกรง
นครป่าหมาก
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
krungsree@gmail.com
นครป่าหมาก
0-5524-0788
1 กรกฏาคม 2648
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
139
8
09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:40:57 น.
11
1065360176
65020012
360176
วัดบึงลำ
Watbuenglum
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บึงลำ
นครป่าหมาก
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
http://202.143.173.44/0012/
นครป่าหมาก
0-5531-0268
2468
35
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
63
8
13 มกราคม 2563 เวลา 09:14:21 น.
12
1065360177
65020013
360177
วัดแหลมพระธาตุ
Watlamphathad
นางสาวโชติกา นิลมะณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 แหลมพระธาตุ
นครป่าหมาก
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
chotika.aew_1985@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1065360177&Area_CODE=6502DE=6502
นครป่าหมาก
0803245496
-
17 กรกฎาคม 2482
21
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
61
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:32 น.
13
1065360178
65020014
360178
ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ChumChon 3 Bannernkum (Prachanukroon)
นายสมคิด หาแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 เนินกุ่ม
เนินกุ่ม
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65210
chumchon3@hotmail.com
202.143.173.44/0014/
เทศบาลเนินกุ่ม
0-5539-6565
0-5539-6123
ปี 2462
36
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
359
12
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:34:44 น.
14
1065360179
65020015
360179
บ้านท่ายาง
Banthayang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ท่ายาง
เนินกุ่ม
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65210
cairoaki@hotmail.com
เทศบาลเนินกุ่ม
0-5539-6369
01/05/2497
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
58
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 17:03:51 น.
15
1065360184
65020017
360184
บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 วัดใหม่ไพรมณี
เนินกุ่ม
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65210
yupa_2505@hotmail.com
เทศบาลเนินกุ่ม
0804227853
35
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
23
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:25:01 น.
16
1065360185
65020018
360185
บ้านหนองกลด
Banhnongklod
นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองกลด
เนินกุ่ม
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65210
atchara_meen@hotmail.com
-
เทศบาลเนินกุ่ม
0-5531-0282
-
1 กรกฎาคม 2494
28
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
51
9
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:34:01 น.
17
1065360186
65020019
360186
วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
Watdongmee
นายเชิดชู แก้วลบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านดงหมี
เนินกุ่ม
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65210
เทศบาลเนินกุ่ม
0-5539-6389
2ธันวาคม2494
35
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
71
8
29 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:09:16 น.
18
1065360165
65020020
360165
วัดบางกระทุ่ม
Watbangkrathum
นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บางกระทุ่มใน
บางกระทุ่ม
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
watbangkrathum@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1065360165
เทศบาลห้วยแก้ว
0-5539-1233
10กันยายน2468
50
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
161
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:32:53 น.
19
1065360167
65020021
360167
ศึกษาลัย
Suksalai
นายบุญเลิศ มากเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบางกระทุ่ม
บางกระทุ่ม
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
Suksalai2559@gmail.com
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-584696272054918/?ref=bookmarks
บางกระทุ่ม
1 มิถุนายน 2466
60
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
498
16
18 ธันวาคม 2562 เวลา 09:53:14 น.
20
1065360191
65020024
360191
วัดสิริสุทธาวาส
watsirisuttawas
นายเนตร ใจเร็ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านวัดขวาง
บ้านไร่
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
-
-
บ้านไร่
0-5523-3110
-
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2468
70
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
68
8
14 สิงหาคม 2562 เวลา 09:29:30 น.
21
1065360192
65020025
360192
วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
watmairatsongtum
นายสุพล นาคมั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 วัดใหม่
บ้านไร่
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
sirithana1909@hotmail.com
บ้านไร่
0
พ.ศ.2515
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
14
6
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:31:44 น.
22
1065360187
65020026
360187
วัดโคกสลุด
Watkoksalud
นางวิภาดา โพธิ์ดง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โคกสลุด
บ้านไร่
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
koksalud123@gmail.com
บ้านไร่
091-8363335
-
พ.ศ.2458
53
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
7
09 เมษายน 2562 เวลา 10:42:04 น.
23
1065360188
65020027
360188
ประชาสรรค์วิทยา
Prachasanwittaya
นายอดุลย์ แสงโรจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ขอนอ้าปาก
บ้านไร่
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
sirithana1909@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
081-4741935
พ.ศ.2509
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
103
8
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:20:41 น.
24
1065360166
65020029
360166
บ้านยางโทน
Banyangthon school
นายสมพงษ์ ป้อมกระสันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านยางโทน
ไผ่ล้อม
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
somphong006@hotmail.com
-
ไผ่ล้อม
-
-
14 สิงหาคม 2497
46
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
43
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:03:46 น.
25
1065360162
65020030
360162
วัดท่านา
watthana
นายโชคชัย อภิชาติธำรง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ท่านา
ไผ่ล้อม
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
chaiwatthna2506@gmail.com
ไผ่ล้อม
086-2120964
2458
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
56
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:00 น.
26
1065360163
65020031
360163
วัดท่ามะขาม
Watthamakam
นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 วัดท่ามะขาม
ไผ่ล้อม
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
sing.seat@hotmail.com
อบต.ไผ่ล้อม
0-5529-6253
-
1 สิงหาคม 2467
35
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
146
8
12 มกราคม 2561 เวลา 11:24:39 น.
27
1065360183
65020033
360183
บ้านหนองสระพัง
Bannongsapang
นายธีรวิฒิ ช่อลำดวน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองสระพัง
วัดตายม
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65210
premika1960@hotmail.com
เทศบาลเนินกุ่ม
0815323699
-
9 พฤษภาคม 2497
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
46
8
03 มิถุนายน 2562 เวลา 19:00:40 น.
28
1065360181
65020034
360181
วัดตายม
wattayom
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 วัดตายม
วัดตายม
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65210
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
0
18/05/2460
20
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
29
8
24 สิงหาคม 2561 เวลา 11:50:25 น.
29
1065360182
65020035
360182
รัฐราษฎร์บำรุง
Ratradbumrung
นายอาคม มหามาตย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 63/2 บ้านวัดตายม
วัดตายม
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65210
www.ratrajbumroong.ac.th
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
0-5529-4189
055294189
23/05/2502
20
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
179
11
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:32:23 น.
30
1065360197
65020036
360197
วัดสนามคลีตะวันตก
sanamkleetawantok
นายพชร สินพูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 สนามคลี
สนามคลี
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
http://202.143.173.44/0036/
สนามคลี
2477
64
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
100
11
22 มิถุนายน 2560 เวลา 06:43:16 น.
31
1065360198
65020037
360198
วัดสนามคลีตะวันออก
watsanamkleetawanork school
นายไพโรจน์ พูลแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสนามคลี
สนามคลี
บางกระทุ่ม
พิษณุโลก
65110
watsanamkleetawanook.school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1065360198
เทศบาลตำบลสนามคลี
0618937755
-
10 กันยายน 2468
60
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
57
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:35:39 น.
32
1065360371
65020038
360371
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
ongkanutsahakampamai 2
นายสัญชัย แสงสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 น้ำตกปอย
แก่งโสภา
วังทอง
พิษณุโลก
65220
ongkanpamai2@gmail.com
-
แก่งโสภา
0-5500-9344
-
11/11/2513
50
40
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
150
12
20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:54 น.
33
1065360372
65020039
360372
บ้านโป่งปะ
Ban pong pa School
นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โป่งปะ
แก่งโสภา
วังทอง
พิษณุโลก
65220
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1065360372
แก่งโสภา
0637482644
-
2526
50
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
123
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:31 น.
34
1065360373
65020040
360373
บ้านเขาน้อย
Bankhaonoi
นายฆิณวุธ สิทธิยศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านเขาน้อย
แก่งโสภา
วังทอง
พิษณุโลก
65220
khaonoi_pitlok@hotmail.com
http://www.khaonoi.ac.th/
แก่งโสภา
0-5529-3102
0-5529-3102
25 เมษายน 2483
35
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
297
11
06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:24:18 น.
35
1065360375
65020041
360375
บ้านปากยาง
Banpakyang
สิบเอกอนุสรณ์ ประสารภักดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านปากยาง
แก่งโสภา
วังทอง
พิษณุโลก
65220
-
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1065360375
แก่งโสภา
-
-
25 เมษายน 2483
35
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
133
11
21 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:58:46 น.
36
1065360376
65020042
360376
บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
banmuanghom school
นายนธี ฉิมฉวี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ม่วงหอม
แก่งโสภา
วังทอง
พิษณุโลก
65220
muanghom@gmail.com
www.muanghom.ac.th
แก่งโสภา
0-5500-0370
-
2480
40
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
212
11
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:37:09 น.
37
1065360377
65020043
360377
บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
Ban Thung Aeang Samakkee
นายจักรกฤษ กราบกราน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านทุ่งเอี้ยง
บ้านกลาง
วังทอง
พิษณุโลก
65220
attaponklawikron@gmail.com
บ้านกลาง
0856126011
-
2520
45
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
37
8
13 มิถุนายน 2561 เวลา 13:09:34 น.
38
1065360378
65020044
360378
ห้วยพลู
Huayplu
นายธนายงค์ จังพัฒนานนท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ห้วยพลู
แก่งโสภา
วังทอง
พิษณุโลก
65220
hp2529.com
แก่งโสภา
-
-
25พฤษภาคม2525
40
34
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
239
11
22 มิถุนายน 2561 เวลา 10:58:55 น.
39
1065360379
65020045
360379
บ้านแก่งกุลาสามัคคี
bankangkulasamakkee
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 แก่งกุลาสามัคคี
แก่งโสภา
วังทอง
พิษณุโลก
65220
gggula@hotmail.com
-
แก่งโสภา
0-5531-0104
-
2516
38
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
78
10
17 พฤษภาคม 2561 เวลา 19:14:45 น.
40
1065360335
65020046
360335
ราษฎร์อุปถัมภ์
Rajubpatam School
นายสรณพงศ์ ใยดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านวังบอน
ชัยนาม
วังทอง
พิษณุโลก
65130
tasana@gmail.com
-
ชัยนาม
0813794390
-
29 กุมภาพันธ์ 2448
7
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
119
11
23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:01:27 น.
41
1065360337
65020048
360337
บ้านบึงพร้าว
Banbungphrao
นางประสิทธิพร เอี่ยมสะอาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเนินคลี
ชัยนาม
วังทอง
พิษณุโลก
65130
noi229944@gmail.com
ชัยนาม
0-5598-6617
055986617
1 เมษายน 2460
10
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
391
15
08 ธันวาคม 2562 เวลา 12:17:59 น.
42
1065360340
65020049
360340
บ้านดินทอง
Ban Din Thong
นายวิระ จันทราสา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดินทอง
ดินทอง
วังทอง
พิษณุโลก
65130
http://www.thai.net/ban
ดินทอง
0-5539-4053
2500
1
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
51
9
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:18:12 น.
43
1065360341
65020050
360341
บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
Ban Sometoei School
นายปิ่น คำหมู่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านซำเตย
ดินทอง
วังทอง
พิษณุโลก
65130
ดินทอง
0-5531-0209
0-5531-0209
16 พ.ค. 2517
2
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
87
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:00:08 น.
44
1065360363
65020051
360363
ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
Chumchon2Bankokmaidaeng School
นายจีระ เฉลิมสถาน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 กกไม้แดง
ดินทอง
วังทอง
พิษณุโลก
65130
-
-
ดินทอง
-
-
24/10/2481
2
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
224
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:44:07 น.
45
1065360342
65020052
360342
บ้านเนินสะอาด
noensaard
นายเรือง ทองทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เนินสะอาด
ท่าหมื่นราม
วังทอง
พิษณุโลก
65130
ท่าหมื่นราม
15 มิถุนายน 2489
19
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
216
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:06 น.
46
1065360343
65020053
360343
วัดท่าหมื่นราม
Watthamuenram school
นางปนัดดา ทับทิมทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 ท่าหมื่นราม
ท่าหมื่นราม
วังทอง
พิษณุโลก
65130
thamuenramschool@gmail.com
202.143.173.44/0053
ท่าหมื่นราม
0898765421
01/05/2467
25
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
341
12
06 ธันวาคม 2561 เวลา 12:18:49 น.
47
1065360344
65020054
360344
สามัคคีประชาราษฎร์
Samukkeepracharat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ทุ่งน้อย
ท่าหมื่นราม
วังทอง
พิษณุโลก
65130
samukkipracharat@gmail.com
ท่าหมื่นราม
055-009348
2512
7
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
19
6
09 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:29:54 น.
48
1065360347
65020057
360347
บ้านหินประกาย
BANHINPRAKAI
นายธีรพันธ์ พลายสังข์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านหินประกาย
บ้านกลาง
วังทอง
พิษณุโลก
65220
hinprakai@windowslive.com
บ้านกลาง
0931591532
2515
32
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
243
11
15 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:42 น.
49
1065360380
65020058
360380
บ้านใหม่ชัยเจริญ
banmaichaijareon
ว่าที่ ร.ต.หญิงอัญชลี จันประตูมอญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านใหม่ชัยเจริญ
วังทอง
วังทอง
พิษณุโลก
65220
chaijareon.ac.th@gmail.com
บ้านกลาง
0-5500-9354
2515
75
70
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
229
11
07 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:00:14 น.
50
1065360381
65020059
360381
บ้านซำหวาย
ฺBansumwai
นายฤทธิเกียรติ ถาโคตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 ซำหวาย
บ้านกลาง
วังทอง
พิษณุโลก
65220
ksomwhay2528@gmail.com
บ้านกลาง
0-5531-0144
29/11/2516
69
65
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
166
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:33:11 น.
51
1065360382
65020060
360382
บ้านนาพราน
BANNAPHAN
นายบุญเลิศ ชูรา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 19 นาเหนือ
บ้านกลาง
วังทอง
พิษณุโลก
65220
Bannapran.19@gmail.com
องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
0-5531-0211
-
22 - ตุลาคม - 2499
55
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
184
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:49 น.
52
1065360383
65020061
360383
บ้านใหม่พนมทอง
Banmaipanomthong
นายอดิเรก น้อยพานิช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านใหม่พนมทอง
บ้านกลาง
วังทอง
พิษณุโลก
65220
Sakoon_j@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1065360383
บ้านกลาง
14/06/2518
52
47
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
87
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:05 น.
53
1065360384
65020062
360384
บ้านป่าขนุน
BANPAKHANOON
นายสาริน สงศิลาวัต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านป่าขนุน
บ้านกลาง
วังทอง
พิษณุโลก
65220
-
-
บ้านกลาง
0-5531-0126
-
1 ตุลาคม 2539
65
60
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:12:53 น.
54
1065360385
65020063
360385
บ้านน้ำริน
BANNAMRIN
นายสมชาย โตใหญ่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 น้ำริน
บ้านกลาง
วังทอง
พิษณุโลก
65220
บ้านกลาง
0-5523-4425
พ.ศ. 2502
45
38
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
343
14
26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:36:36 น.
55
1065360386
65020064
360386
บ้านหนองปรือ
Banning pure
นางสาวษณอนงค์ ชูรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองปรือ
บ้านกลาง
วังทอง
พิษณุโลก
65220
Bannongpure55@hotmail.com
-
บ้านกลาง
0-55989731
2502
46
41
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
180
8
18 มกราคม 2561 เวลา 11:08:06 น.
56
1065360387
65020065
360387
บ้านกลาง
banklang
นายนิพนธ์ พูลนุช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านกลาง
บ้านกลาง
วังทอง
พิษณุโลก
65220
banklanglek4@yahoo.com
www.thaischool.in.th/65104274
บ้านกลาง
0-5523-4428
พ.ศ. 2497
50
45
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
57
9
23 เมษายน 2562 เวลา 16:19:30 น.
57
1065360388
65020066
360388
บ้านน้ำยาง
bannamyang
นางสาวปวีณา ศรีเนตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 น้ำยาง
บ้านกลาง
วังทอง
พิษณุโลก
65220
-
http://school.obec.go.t
บ้านกลาง
-
-
07/09/2500
54
51
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
62
8
05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:12:04 น.
58
1065360389
65020067
360389
ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
Chomchon 15 Bannoensawang
นายศุภณัฐ จันประตูมอญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านเนินสว่าง
บ้านกลาง
วังทอง
พิษณุโลก
65220
-
-
บ้านกลาง
0-5598-9084
-
พ.ศ. 2500
45
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
381
14
06 มิถุนายน 2561 เวลา 12:37:48 น.
59
1065360360
65020069
360360
บ้านหนองงา
Ban Nongnga
นายอัมพร อัตตโน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หนองงา
พันชาลี
วังทอง
พิษณุโลก
65130
พันชาลี
0-5523-7609
2499
29
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
112
12
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:42:22 น.
60
1065360361
65020070
360361
สามัคคีธรรม
Samagkheethum
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 หนองกาดำ
พันชาลี
วังทอง
พิษณุโลก
65130
e-mail samukkheethum @ hotmail.com
-
พันชาลี
055310292
-
10/06/2514
45
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
102
9
22 มิถุนายน 2562 เวลา 20:30:53 น.
61
1065360362
65020071
360362
วัดสุพรรณพนมทอง
watsupanpanomtong
นายสมหวัง บุญผ่อง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 สุขพรรณพนมทอง
พันชาลี
วังทอง
พิษณุโลก
65130
-
พันชาลี
0-5523-7628
-
10มิถุนายน2514
34
37
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
235
11
20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:48:07 น.
62
1065360355
65020072
360355
วัดพันชาลี
Watphunchalee School
นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านไร่พันชาลี
พันชาลี
วังทอง
พิษณุโลก
65130
pcl_school1@hotmail.com
อบต.พันชาลี
055-009360
2477
24
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
118
8
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:57:18 น.
63
1065360356
65020073
360356
บ้านเนินไม้แดง
bannoenmaidang
นายบรรพต ใจกล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 เนินประดู่
พันชาลี
วังทอง
พิษณุโลก
65130
พันชาลี
0810442857
02/06/02
32
36
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
83
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:11 น.
64
1065360357
65020074
360357
บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
Bannoenthongrasphatthana
นางชฑรัช วงษ์ยอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 คลองฝาย
พันชาลี
วังทอง
พิษณุโลก
65130
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1065360357
พันชาลี
055310183
19/02/2515
32
39
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
102
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 20:38:03 น.
65
1065360358
65020075
360358
บ้านวังไม้ตอก
Banwangmitok
นายวุฒิชัย อินทโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 วังไม้ตอก
พันชาลี
วังทอง
พิษณุโลก
65130
-
-
พันชาลี
086-930-2227
-
30/042515
47
53
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
51
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:38:32 น.
66
1065360390
65020077
360390
บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
bantaewwangnumsai
นายณรงค์เดช โพธิเกิด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านวังน้ำใส
แม่ระกา
วังทอง
พิษณุโลก
65130
null
null
แม่ระกา
055310291
null
พฤษภาคม 2513
15
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
139
12
12 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:02:10 น.
67
1065360391
65020078
360391
บ้านถ้ำเต่า
Banthamtao
นายพิมลศักดิ์ รัตนไพบูลย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านถ้ำเต่า
แม่ระกา
วังทอง
พิษณุโลก
65130
แม่ระกา
0-5527-9874
8/05/2483
22
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
20
8
10 เมษายน 2561 เวลา 08:53:35 น.
68
1065360392
65020079
360392
บ้านแม่ระกา
banmaeraka
นางสมถวิล คำหมู่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 แม่ระกา
แม่ระกา
วังทอง
พิษณุโลก
65130
kroojamsiri19@gmail.com
banmaerakaschool.org
แม่ระกา
0898566637
12052470
15
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
269
12
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:23:44 น.
69
1065360397
65020080
360397
บ้านเข็ก
Ban kheg school
นายณัฐกิตติ์ ชาวนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านเข็ก
แม่ระกา
วังทอง
พิษณุโลก
65130
chaaim20@hotmail.com
-
089-4604243
2481
9
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
273
12
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:30:57 น.
70
1065360398
65020081
360398
บ้านดงพลวง
bandongphong
นายแสวง นันตะนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดงพลวง
วังพิกุล
วังทอง
พิษณุโลก
65130
วังพิกุล
0-5527-8678
1 มิถุนายน 2488
8
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
60
8
24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:55:53 น.
71
1065360399
65020082
360399
วัดดงข่อย
watdongkhoy
นายเจษฎา แสงจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดงข่อย
วังพิกุล
วังทอง
พิษณุโลก
65130
kunkruaor@gmail.com
http://school.obec.go.t
วังพิกุล
-
1 พฤษภาคม 2481
20
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
54
9
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:42:04 น.
72
1065360328
65020083
360328
บึงราชนก
Buengratchanok
นางสาววนิดา นาคอ่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บึงราชนก
วังทอง
วังทอง
พิษณุโลก
65130
วังทอง
8 พ.ย.2499
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
59
9
10 สิงหาคม 2561 เวลา 12:16:37 น.
73
1065360329
65020084
360329
คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
Khuruprachachanutis (wankru 2504)
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 ศรีชนูทิศ
วังทอง
วังทอง
พิษณุโลก
65130
thongpoon002@hotmail.com
เทศบาลตำบลวังทอง
0-5531-3123
-
9 สิงหาคม 2500
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
135
11
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:35:42 น.
74
1065360330
65020085
360330
บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
Bankhaosamorklang
นายประทีป ป้อมส่าหร่าย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านเขาสมอแคลง
วังทอง
วังทอง
พิษณุโลก
65130
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1065360330
ตำบลวังทอง
0-5531-3526
0-5531-3526
2486
8
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
335
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:19 น.
75
1065360331
65020086
360331
วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
Watbangsapanpapanchananuson
นายชลธี แก้วป้องปก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บางสะพาน
วังทอง
วังทอง
พิษณุโลก
65130
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1065360331
ตำบลวังทอง
0-5531-2768
1 เมษายน 2467
6
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
83
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:04 น.
76
1065360332
65020087
360332
บ้านวังพรม
Banwangpom
นายพิชัย สุขชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 วังพรม
วังทอง
วังทอง
พิษณุโลก
65130
-
-
องค์กรบริหารส่วนตำบลวังทอง
0932908936
-
1ต.ค.2447
12
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
119
9
13 ธันวาคม 2562 เวลา 11:18:46 น.
77
1065360333
65020088
360333
พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
Phinphonrach Tangtrongchit 12
นายวิรัช พานซ้าย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 วังทอง
วังทอง
วังทอง
พิษณุโลก
65130
phinphonrat12@gmail.com
ppr12.ac.th
เทศบาลตำบลวังทอง
0-5531-1026
055311026
1 เมษายน 2464
5
0.50
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
86
1,598
45
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:35:57 น.
78
1065360348
65020089
360348
บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
Banwangtardrach-u-tit school
นายผจงเกียรติ จีนสลุต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 วังตาด
วังนกแอ่น
วังทอง
พิษณุโลก
65130
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1065360348
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
055001140
2515
20
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
149
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:12 น.
79
1065360349
65020090
360349
บ้านแก่งจูงนาง
BanKaengjoongnang
นางปรียาวดี บัวแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ใหม่
วังนกแอ่น
วังทอง
พิษณุโลก
65130
วังนกแอ่น
21 มิถุนายน 2502
25
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
199
11
05 มีนาคม 2562 เวลา 06:23:20 น.
80
1065360350
65020091
360350
ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
Pamaiutid six school (Khailuksuakaengsong)
นายชูเกียรติ ภู่ใหญ่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 แก่งซอง
แก่งโสภา
วังทอง
พิษณุโลก
65220
แก่งโสภา
0-55310228
14/062514
35
29
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
140
12
15 มิถุนายน 2561 เวลา 14:19:07 น.
81
1065360339
65020092
360339
บ้านวังนกแอ่น
banwangnokan school
นายมนตรี ชัยชราแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวังนกแอ่น
วังนกแอ่น
วังทอง
พิษณุโลก
65130
-
wongnokan.developsys.net/
วังนกแอ่น
088-1611533
-
10 พฤษภาคม 2479
19
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
55
8
11 สิงหาคม 2562 เวลา 12:50:52 น.
82
1065360338
65020093
360338
บ้านวังดินสอ
Banwangdinsor School
นางวิรัตน์ เลิศแตง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 วังดินสอ
วังนกแอ่น
วังทอง
พิษณุโลก
65130
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1065360338
วังนกแอ่น
2442
14
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
50
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:03 น.
83
1065360369
65020094
360369
บ้านป่ามะกรูด
pamakood school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านป่ามะกรูด
วังนกแอ่น
วังทอง
พิษณุโลก
65130
www.pamakood.com
อบต.วังนกแอ่น
0-5531-0215
17 พ.ค.2522
72
68
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
17
6
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:22:42 น.
84
1065360370
65020095
360370
บ้านน้ำพรม
Bannamprom
นายอภิสิทธิ์ กันมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 น้ำพรม
วังนกแอ่น
วังทอง
พิษณุโลก
65130
-
-
วังนกแอ่น
0-5531-0214
-
12/06/2481
50
44
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
152
11
13 มิถุนายน 2561 เวลา 15:39:39 น.
85
1065360374
65020096
360374
บ้านท่าข้าม
Banthakham
นายสำราญ มีผึ้ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 20 ท่าข้าม
วังนกแอ่น
วังทอง
พิษณุโลก
65130
วังนกแอ่น
055-009367
1 พ.ย. 2483
43
41
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
212
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:08:36 น.
86
1065360351
65020097
360351
บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
Bankaengsalitsenaooppatum
นางสาวประไพพัชร์ ดีอ่ำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 แก่งสฤษดิ์
วังนกแอ่น
วังทอง
พิษณุโลก
65130
พิษณุโลก
055310212
-
2519
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
145
12
12 มิถุนายน 2561 เวลา 11:47:46 น.
87
1065360352
65020098
360352
บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
Bansumtakhien
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 ซำตะเคียน
วังนกแอ่น
วังทอง
พิษณุโลก
65130
www.facebook.com/Bansumtakhien
วังนกแอ่น
1/05/2521
41
36
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
157
11
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:47:40 น.
88
1065360353
65020099
360353
บ้านตอเรือ
bantorroea
นายธนากร วัฒนพรเดชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 ตอเรือ
วังนกแอ่น
วังทอง
พิษณุโลก
65130
torroea05@yahoo.com
htpp://school.obec.go.th
วังนกแอ่น
0-5531-0116
ปีพ.ศ.2523
42
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
94
9
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:30:00 น.
89
1065360354
65020100
360354
บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
BANPAIYAI
นางสาวดรุณ มินาคูณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ไผ่ใหญ่
วังนกแอ่น
วังทอง
พิษณุโลก
65130
วังนกแอ่น
0-5531-0216
6 ส.ค.2535
30
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
52
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 15:40:48 น.
90
1065360396
65020102
360396
วัดวังพิกุล
Wat Wang Phikun
นางธันวารี บัวทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 วังพิกุล
วังพิกุล
วังทอง
พิษณุโลก
65130
วังพิกุล
0-5527-9770
2479
15
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
142
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:28:43 น.
91
1065360393
65020103
360393
บ้านคลองเป็ด
BanKlongped
นางสายรุ้ง คำพุฒ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คลองเป็ด
วังพิกุล
วังทอง
พิษณุโลก
65130
วังพิกุล
081-1810172
1 ตุลาคม พ.ศ.2477
10
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
103
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:01:45 น.
92
1065360394
65020104
360394
บ้านคลองเมือง
Banklongmueng
นายณัฐนนท์ อินปัญญา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 คลองเมือง
วังพิกุล
วังทอง
พิษณุโลก
65130
klongmuangschool@hotmail.com
202.143.173.44/0104/
วังพิกุล
0-5531-8854
-
10 สิงหาคม 2479
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
88
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:46:52 น.
93
1065360364
65020106
360364
บ้านสะเดา
bansadao
นายสมจิตร นาคผู้
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สะเดา
หนองพระ
วังทอง
พิษณุโลก
65130
thumtao_@hotmail.com
หนองพระ
0-5531-0113
2458
7
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
205
9
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:25:55 น.
94
1065360365
65020107
360365
บ้านหนองพระ
BANNONGPA
นายภัทรพร วรศรีหิรัญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองพระ
หนองพระ
วังทอง
พิษณุโลก
65130
หนองพระ
0918399506
2501
10
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
64
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:13:43 น.
95
1065360366
65020108
360366
บ้านเจริญผล
BANJAREANPOL
นายภิญโญ สุขขำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านเจริญผล
หนองพระ
วังทอง
พิษณุโลก
65130
www.chp.phitsanulok.com
หนองพระ
0-5529-4252
055294252
4 เมษายน 2504
15
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
158
12
20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:21:37 น.
96
1065360428
65020110
360428
บ้านซำรัง
Bansamrung
นายรัตน์ เกตุจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านซำรัง
ชมพู
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
bansamrung2016@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1065360428
ตำบลชมพู
0-5599-2239
-
2 สิงหาคม 2514
28
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
219
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:49 น.
97
1065360429
65020111
360429
บ้านชมภู
banchompoo
นายประทีป จันทร์รักษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ชมภู
ชมพู
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
เทศบาลตำบลชมพู
0-5523-7696
พ.ศ.2465
40
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
272
11
12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:19 น.
98
1065360431
65020112
360431
บ้านน้ำปาด
Bannampad
ว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านน้ำปาด
ชมพู
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
nampad_j@hotmail.com
เทศบาลตำบลชมพู
0-5531-0281
14/11/2476
23
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
121
11
22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:45:47 น.
99
1065360432
65020113
360432
วัดปลวกง่าม
watpluakngam
นายลือชัย สิริศิโรรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ปลวกง่าม
ชมพู
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
0-55310160
28
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
184
8
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:40:45 น.
100
1065360435
65020114
360435
รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
RAKTHAI ROMGLAO UPPATHAM SCHOOL
นางสาวทัศนีย์ สมจิต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 รักไทย
ชมพู
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
rakthai_school@hotmail.com
www.rakthaischool.com
องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู
055-009239
-
2521
45
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
228
11
14 สิงหาคม 2561 เวลา 14:10:49 น.
101
1065360444
65020115
360444
ชุมชนบ้านไทรย้อย
Chumchonbansaiyoi
นายสมศักดิ์ แก้วแสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ไทรย้อย
ไทรย้อย
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
เทศบาลตำบลไทรย้อย
0-55992624
055992624
2497
70
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
204
12
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:32:34 น.
102
1065360445
65020116
360445
บ้านหนองขมิ้น
bannongkhamin
นายกฤษณะ ศุภชญานันท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หนองขมิ้น
ไทรย้อย
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
???????
055-009244
2520
72
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
107
8
20 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:13:40 น.
103
1065360446
65020117
360446
บ้านเขาดิน
bankhaodion
นายสุทธิ เชยล้อมขำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านเขาดิน
ไทรย้อย
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
-
-
ไทรย้อย
0-5531-0110
-
16 พฤษภาคม 2519
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
150
11
28 มิถุนายน 2560 เวลา 05:05:12 น.
104
1065360447
65020118
360447
บ้านพุกระโดน
Banpukradon
นางสาวนันทวัน จันทร์กลิ่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 พุกระโดน
ไทรย้อย
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
neranattang@gmail.com
-
ไทรย้อย
087-8415956
-
12กรกฎาคม 2512
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
85
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:33 น.
105
1065360448
65020119
360448
บ้านโคกวังสาร
Ban Kogwangsan school
นายชาญวรงค์ โสตธนาภูรินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โคกวังสาร
ไทรย้อย
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
ไทรย้อย
055-310101
20 พ.ค. 17
80
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
47
8
14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:39:36 น.
106
1065360449
65020120
360449
บ้านผารังหมี
PHARUGNMEE
นายสุวิจักขณ์ แสงอ่วม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ผารังหมี
ไทรย้อย
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
-
-
ไทรย้อย
0-5531-0128
-
05/05/2520
65
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
48
8
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:11:46 น.
107
1065360427
65020121
360427
บ้านเนินมะปราง
BAN NOENMAPRANG SCHOOL
นายกมล สุมาลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 เนินมะปราง
เนินมะปราง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
noenmaprang_school@hotmail.com
http://www.np-school.info
เทศบาลตำบลเนินมะปราง
0-5539-9112
0-5539-9381
1/5/2482
54
0.5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
82
1,656
50
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:42 น.
108
1065360433
65020122
360433
เนินดินราษฎร์อุทิศ
Neundinratuthid
นายกิตติชัย เด่นประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เนินดิน
เนินมะปราง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
เนินมะปราง
0-5531-0103
01/05/2521
42
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
81
8
28 สิงหาคม 2562 เวลา 07:57:22 น.
109
1065360434
65020123
360434
บ้านใหม่ทองประเสริฐ
Banmaitongprasert
นายวิญญู ดวงมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านใหม่ทองประเสริฐ
เนินมะปราง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
you2508@hotmail.com
เนินมะปราง
0892718080
0
1 มกราคม 2520
40
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
198
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:23 น.
110
1065360442
65020124
360442
บ้านหนองขอนประชาสรรค์
Bannongkhonprachason
นายธีรสิทธิ์ วิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองขอน
เนินมะปราง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
เนินมะปราง
-
2520
51
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
35
9
25 กันยายน 2562 เวลา 23:13:58 น.
111
1065360450
65020125
360450
บ้านหนองไม้ยางดำ
bannonogmaiyangdum
นายเกียรติพงษ์ ญาณวโร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองไม้ยางดำ
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1065360450
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
0815340119
19/08/2519
55
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
45
9
03 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:35:56 น.
112
1065360437
65020126
360437
บ้านพัฒนาดงน้อย
Banpattanadongnoi
นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ดงน้อย
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
pattanadongnoi@hotmail.
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
055992174
055992174
21 พฤษภาคม 2517
65
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
170
12
25 มิถุนายน 2562 เวลา 20:37:28 น.
113
1065360440
65020127
360440
บ้านผาท่าพล
Banphathapol
นางภัททิยา ทองพงษ์เนียม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านผาท่าพล
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
-
-
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
-
-
9 เมษายน 2516
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
131
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:46 น.
114
1065360436
65020128
360436
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
Bannoisumkheelek
นายสุรกิต ศรีคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านโปร่งไผ่
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
bannoisumkheelek@hotmail.com
www.bl.ac.th
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
0882635508
9 กันยายน พ.ศ. 2508
50
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
277
12
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:18:27 น.
115
1065360438
65020129
360438
บ้านลำภาศ
Lamphat
นางสาวชนางรักษ์ มั่นนุช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านลำภาศ
บ้านมุง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
-
บ้านมุง
0-5523-7766
-
-
80
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
123
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:54:27 น.
116
1065360439
65020130
360439
หัวเขาราษฎร์บำรุง
Huakhaoratbamrung
นายศุภเชษฐ์ ปั้นประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หัวเขา
บ้านมุง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
Pruksawan@Hunsa.com
ตำบลบ้านมุง
0-5531-0162
1 มี.ค 2517
54
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
54
8
15 มกราคม 2563 เวลา 12:08:08 น.
117
1065360441
65020131
360441
บ้านใหม่สามัคคี
Banmaisamakkee
นางสาวยุพิน สุ่มประดิษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านใหม่สามัคคี
บ้านมุง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
pinpin-pinit@hotmail.com
school.obec.go.th/bmsk2/
-
0946266166
-
2518
75
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
121
8
20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:26:01 น.
118
1065360443
65020132
360443
บ้านห้วยบ่อทอง
Banhuaybothong
นายธวัช วงศ์ใหญ่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยบ่อทอง
บ้านมุง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
sirikanya.kung2521@gmail.com
hbtschool2012.blogpot.com
บ้านมุง
-
-
2520
85
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
8
04 มิถุนายน 2561 เวลา 12:45:20 น.
119
1065360430
65020133
360430
วัดบ้านมุง
watbanmung
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ ลาไม้
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านมุง
บ้านมุง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
www.watbanmung-school.ac.th/
บ้านมุง
055992945
50
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
199
11
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:32:49 น.
120
1065360452
65020134
360452
บ้านวังโพรง
Banwangprong
นายสรพงษ์ แสงสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวังโพรง
วังโพรง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
wangprongschool@gmail.com
วังโพรง
0-5599-2426
1 พฤษภาคม 2514
70
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
198
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:28:00 น.
121
1065360455
65020135
360455
บ้านวังขวัญ
Banwangkwan
นายณัฐวัฒน์ คำแหง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 วังขวัญ
วังโพรง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
banwangkwan.sachool@gmail.com
-
วังโพรง
0643563954
-
2486
70
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
131
11
06 สิงหาคม 2562 เวลา 21:57:23 น.
122
1065360457
65020136
360457
บ้านเขาเขียว
Ban kho khaew
นางกรรณิการ์ การกิ่งไพร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเขาเขียว
วังโพรง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
bankhaokheaw.school@gmail.com
-
วังโพรง
0-5531-0108
-
2519
80
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
36
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 10:54:23 น.
123
1065360458
65020137
360458
บ้านทุ่งยาว
BANTHOONGYAO SCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว
วังโพรง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
พิษณุโลก
0-5523-7790
1 พฤษภาคม 2515
80
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
82
9
20 มกราคม 2563 เวลา 16:04:25 น.
124
1065360451
65020138
360451
บ้านหนองดู่
Nongdoo
นางนัฏชนก แสงสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองดู่
วังโพรง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
Nongdoo_school@hotmail.com
วังโพรง
-
-
2515
70
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
66
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:18 น.
125
1065360456
65020139
360456
บ้านวังดินเหนียว
Banwangdinniew
นางสาลี่ ศรีชู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 วังดินเหนียว
วังยาง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
dinniew@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1065360456&page=info
อบต.วังยาง
0-5531-0136
2517
68
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
70
8
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:11:26 น.
126
1065360453
65020140
360453
บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
Banwangyang(Rhatsamakkee)
นายสมศักดิ์ กมลรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 วังยาง
วังยาง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
wyschoolpl@gmail.com
www.wangyang.ac.th
วังยาง
0817858324
1 พฤษภาคม 2514
75
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
209
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:36 น.
127
1065360454
65020141
360454
บ้านไทรดงยั้ง
BANZAIDONGYAUNG
นายไตรภพ สุเมรุไหว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ไทรดงยั้ง
วังยาง
เนินมะปราง
พิษณุโลก
65190
0
0-5531-6438
01/06/2516
65
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
137
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:21 น.