ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2564
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2564
ปรับปรุงข้อมูล
1
1071020214
71030001
020214
บ้านวังใหญ่
Banwangyai
นางสาวจิตรา ชูมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวังใหญ่
ท่าเสา
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
bwy_bwy@hotmail.com
http://school.obec.go.th/bwy
ท่าเสา
0878247027
-
2490
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
165
9
01 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:15:16 น.
2
1071020215
71030002
020215
บ้านพุม่วง-พุพง
banpumaong-pupong
นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านพุพง
ท่าเสา
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
yupin_pupong@hotmail.com
http://school.obec.go.th/pupong
ท่าเสา
0-3456-9120
-
พศ.2522
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
123
9
21 มิถุนายน 2560 เวลา 02:32:25 น.
3
1071020223
71030003
020223
บ้านหาดงิ้ว
banhadngew
นายสมพาน ระวังรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 วังเขมร
ท่าเสา
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
bhng_school@hotmail.com
www.bhngschool.com
ท่าเสา
034-540132
15 มิถุนายน 2513
45
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
160
8
18 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:52:03 น.
4
1071020224
71030004
020224
บ้านพุเตย
banphutoie
นางสุกัญญา ฉิมรวย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านพุเตย
ไทรโยค
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
banphutoey@gmail.com
http://school.obec.go.t
ท่าเสา
034591926
-
2514
39
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
99
8
15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:12:06 น.
5
1071020201
71030005
020201
อนุบาลไทรโยค
Anubansaiyok
นายประภาส มากมีทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ท่าเสา
ท่าเสา
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
Anubansaiyok@Gmail.com
www.anbsy.ac.th
เทศบาลตำบลท่าเสา
034-565090
034-565090
17 กันยายน 2500
17
17
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
28
591
18
15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:08:24 น.
6
1071020202
71030006
020202
บ้านพุองกะ
Banpuongka
นายสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านพุองกะ
ท่าเสา
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
banpuongkaschool@gmail.com
http://school.obec.go.th
ท่าเสา
034-919877
-
19 มิถุนายน 2506
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
117
8
18 มีนาคม 2564 เวลา 18:20:34 น.
7
1071020207
71030007
020207
พุทธวิมุติวิทยา
Phudawimudwithaya
นายชนะชัย แจ้งสว่าง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 พุมุด
ท่าเสา
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1071020207
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
034-531453
01052524
35
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
233
11
28 กันยายน 2562 เวลา 13:36:42 น.
8
1071020213
71030008
020213
บ้านช่องแคบ
Banchongkab
นางสาวพุทธิกานต์ ตันประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านช่องแคบ
ท่าเสา
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
feve1224@gmail.com
http://school.obec.go.th/bck
ท่าเสา
034-569102
-
2512
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
73
9
15 มิถุนายน 2564 เวลา 13:46:37 น.
9
1071020221
71030009
020221
บ้านทุ่งก้างย่าง
Banthungkangyang School
นายลิขิต โคกแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ทุ่งก้างย่าง
ไทรโยค
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
btky2508@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020221
ไทรโยค
080 345 0471
-
2508
60
60
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
153
9
09 ธันวาคม 2562 เวลา 19:59:23 น.
10
1071020222
71030010
020222
บ้านแก่งประลอม
Bankangpralom
นายชัยศักดิ์ ภูมูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 แก่งประลอม
ไทรโยค
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
pralomschool@hotmail.com
http://school.obec.go.t
ไทรโยค
034 - 919879
-
17 พฤษภาคม 2514
64
64
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
79
9
12 มิถุนายน 2562 เวลา 15:44:46 น.
11
1071020225
71030011
020225
ไทรโยคใหญ่
saiyokyai
นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 วังนกแก้ว
ไทรโยค
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
saiyokyai277@gmail.com
เทศบาลตำบลไทรโยค
034-686062
034-686062
พ.ศ.2522
55
56
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
477
21
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:54 น.
12
1071020226
71030012
020226
วัดใหม่ดงสัก
watmaidongsak
นายอารินทร โพธิ์สวรรค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ท่าเตียน
ไทรโยค
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
neerak08@gmail.com
https://www.facebook.com/SchoolWatmaidongsak
ไทรโยค
034-684304
034-684304
1 พฤษภาคม 2530
76
76
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
277
9
25 สิงหาคม 2563 เวลา 11:39:07 น.
13
1071020218
71030013
020218
บ้านท่าทุ่งนา
Banthathungna
นางสาวณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ท่าท่าทุ่งนา
ไทรโยค
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
http://school.obec.go.t
ไทรโยค
034-531448
พ.ศ.2487
91
91
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
181
9
11 มกราคม 2561 เวลา 08:00:56 น.
14
1071020219
71030014
020219
บ้านแก่งจอ
BANKANGJO
นายชาณรงค์ รักน้อย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านแก่งจอ
ไทรโยค
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
-
http://school.obec.go.t
ไทรโยค
-
-
25 พฤษภาคม 2513
60
60
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
120
12
08 มิถุนายน 2561 เวลา 14:22:42 น.
15
1071020220
71030015
020220
บ้านถ้ำดาวดึงส์
BANTHUMDAOWADUENG
นางสาวภัทรวี ธนะฤกษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านดาวดึงส์
ไทรโยค
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
daowaduengschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1071020220&page=info
ไทรโยค
-
-
26 มิถุนายน 2518
68
68
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
142
9
01 พฤษภาคม 2563 เวลา 18:13:00 น.
16
1071020216
71030016
020216
บ้านบ้องตี้
banbongtee
นายอรัญ ร่วมสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้องตี้
บ้องตี้
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
banbong_tee@hotmail.com,banbongtee517@gmail.com
banbongteeschool.ac.th
บ้องตี้
034-686420
2479
33
33
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
46
837
27
27 สิงหาคม 2563 เวลา 03:46:43 น.
17
1071020446
71030017
020446
ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง
Banbongtilang
นางแสงระวี สุขประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้องตี้ล่าง
บ้องตี้
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
tbbtlk3@hotmail.com
http://school.obec.go.th
บ้องตี้
-
-
พ.ศ.2520
23
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
208
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 12:00:51 น.
18
1071020217
71030018
020217
บ้านเขาสามชั้น
bankaosamchan
นางสาวลาวัลย์ จีนทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 เขาสามชั้น
ลุ่มสุ่ม
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
kaosamchan.333@gmail.com
www.facebook.com/profile.php?id=100045447280607
ลุ่มสุ่ม
034-585025
-
2531
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
192
9
21 มกราคม 2563 เวลา 14:07:16 น.
19
1071020210
71030019
020210
หลุงกัง
Lungkung
นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ไทรทอง
ลุ่มสุ่ม
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
lungkangschool@gmail.com
http://www.lk.in.th
ลุ่มสุ่ม
034510628
2508
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
104
8
20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:30:08 น.
20
1071020211
71030020
020211
สามัคคีธรรมานุสรณ์
Samakkeethammanusorn School
นายเจนวิทย์ จงใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 เสรีธรรม
ลุ่มสุ่ม
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
Samakkhi103@gmail.com
http//:school.obec.go.t
ลุ่มสุ่ม
034540783
034540783
19 สิงหาคม
6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
70
8
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:11:46 น.
21
1071020193
71030021
020193
บ้านหนองขอน
bannongkhon
นางสกลรัตน์ หมั่นดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองขอน
ลุ่มสุ่ม
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
bannongkhon20193@gmail.com
http://bannongkhon school.obec.go.th
ลุ่มสุ่ม
0845711640
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2516
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
43
9
13 สิงหาคม 2563 เวลา 12:10:08 น.
22
1071020208
71030022
020208
บ้านวังโพธิ์
banwongpho
นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 วังโพ
ลุ่มสุ่ม
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
-
http://school.obec.go.t
เทศบาลตำบลวังโพธิ์
034-591080
-
2481
0
0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
370
14
01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:44:38 น.
23
1071020209
71030023
020209
บ้านลุ่มผึ้ง
banlumpheng
นายนรากร สุขวิสิฎฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านลุ่มผึ้ง
ลุ่มสุ่ม
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
-
?http://school.obec.go.
ลุ่มสุ่ม
034-591120
-
2508
3
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
63
8
16 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:59 น.
24
1071020206
71030024
020206
บ้านแก่งระเบิด
Ban keangrabert
นายอลงกรณ์ แทนออมทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 แก่งระเบิด
วังกระแจะ
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
Newwilai1@gmail.com
http://bkrdschool.org
วังกระแจะ
034-540572
2521
35
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
160
9
31 มกราคม 2562 เวลา 08:38:18 น.
25
1071020212
71030025
020212
บ้านเขาช้าง
bankoachang
นายอำนาจ นกดำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านเขาช้าง
วังกระแจะ
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
fangoenoil@gmail.com
http://school.obec.go.t
วังกระแจะ
034-585025
-
2520
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
123
12
12 มิถุนายน 2560 เวลา 19:14:54 น.
26
1071020203
71030026
020203
บ้านเขาพัง
kaopang
นายสมบูรณ์ พันทิม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเขาพัง
วังกระแจะ
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
nutchayatang@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1071020203
วังกระแจะ
034-565138
2515
22
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
71
8
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:28:59 น.
27
1071020204
71030027
020204
บ้านสารวัตร
bansarawat
นายทรงฤทธิ์ สุริยงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 แก่งสารวัตร
วังกระแจะ
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
bansarawat@thaimail.com
http//school.obec.go.th
วังกระแจะ
034-565132
-
24 กันยายน 2511
27
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
218
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 16:32:32 น.
28
1071020205
71030028
020205
บ้านวังกระแจะ
Ban Wangkrajae
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร ตินิโส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านวังกระแจะ
วังกระแจะ
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
wansiri.2515@gmail.com
วังกระแจะ
034-565022
034-565022
2510
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
103
9
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:41:30 น.
29
1071020200
71030029
020200
สมาคมไทย-ออสเตรเลียน
Thai-Australian Association School
นายธีรยุทธ์ ภาณุพินทุ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ศรีมงคล
ศรีมงคล
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
samakomthai@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020200
ศรีมงคล
034686635
034686635
15 พฤษภาคม 2512
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
356
12
24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:54:17 น.
30
1071020194
71030030
020194
บ้านท่ามะเดื่อ
BANTHAMADUE
นายคชธร คชพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ท่ามะเดื่อ
ศรีมงคล
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
tmdschool@hotmail.com
http://school.obec.go.t
ศรีมงคล
034-531448
-
18 สิงหาคม พ.ศ.2485
35
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
58
8
25 มิถุนายน 2560 เวลา 07:11:41 น.
31
1071020195
71030031
020195
บ้านหินดาด
banhindad
นางสาวชญาดา อึ้งพินิจกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หินดาด
ศรีมงคล
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
bhds501@gmail.com
school.obec.go.th/bhds/
ฺศรีมงคล
087-164-2558
-
01/09/2501
33.5
33.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
94
9
08 มีนาคม 2564 เวลา 10:46:47 น.
32
1071020196
71030032
020196
บ้านยางโทน
BanYanthone
นางสาวขนิษฐา จำปาทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ยางโทน
ศรีมงคล
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
banyangthone@hotmail.com
www.banyangthoneschool.com
ศรีมงคล
034-518060
2512
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
68
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:34:01 น.
33
1071020197
71030033
020197
บ้านทุ่งเรือโกลน
BANTHUNGRUEKROAN SCHOOL
นายเฉลิมพล นาแซง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ทุ่งเรือโกลน
ศรีมงคล
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
trk_school@hotmail.com
school.obec.go.th
ศรีมงคล
034-531450
-
2507
26
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
76
8
28 กันยายน 2562 เวลา 13:51:12 น.
34
1071020198
71030034
020198
บ้านหนองปลาซิว
Bannongplasew
นายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หนองปลาซิว
ศรีมงคล
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
bannongplasew34@gmail.com
http://school.obec.go.t
ศรีมงคล
080-0520216
2519
45
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
161
11
30 กันยายน 2562 เวลา 15:53:34 น.
35
1071020199
71030035
020199
บ้านห้วยกะทะทอง
banhuaykatathongschool
นางณัฐติกา เหมือนสันเทียะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยกะทะทอง
ศรีมงคล
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
banhuaykatathong@gmail.com
http://school.obec.go.th
ศรีมงคล
034540596
0
พ.ศ.2531
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
114
9
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:43:58 น.
36
1071020191
71030036
020191
บ้านพุปลู
Baanpuplu
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านพุปลู
สิงห์
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
like2527@hotmail.com
http://school.obec.go.t
สิงห์
034-528471
-
20
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:48:35 น.
37
1071020192
71030037
020192
บ้านท่าตาเสือ
Ban Tha Ta Suea
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านท่าตาเสือ
สิงห์
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=107102019
สิงห์
034-654234
-
15 มิถุนายน 2515
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
28
8
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:54:35 น.
38
1071020188
71030038
020188
บ้านวังสิงห์
banwangsing
นายนรากร กาลสุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 วังสิงห์
สิงห์
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
ิิbanwangsing@gmail.com
http:school.obec.go.th/
สิงห์
034-518039
034-51803
17 มิถุนายน 2506
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
347
11
07 ตุลาคม 2562 เวลา 13:53:22 น.
39
1071020189
71030039
020189
บ้านหนองปรือ
Bannongpreu
นางกมลวรรณ มีมั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองปรือ
สิงห์
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
bannongpreu070@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
034-540132
-
20 กันยายน 2483
19
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
52
8
01 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:23:43 น.
40
1071020190
71030040
020190
วัดปากกิเลน
Watpakkilen
นางสาววิไล คำสุรันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ปากกิเลน
สิงห์
ไทรโยค
กาญจนบุรี
71150
http://school.obec.go.th
สิงห์
034670229
034670229
26 มิถุนายน 2479
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
91
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:37:19 น.
41
1071020090
71030063
020090
บ้านห้วยเสือ
นายนายชูศักดิ์ สีสัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านห้วยเสือ
ชะแล
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
ชะแล
034-919843
พ.ศ.2531
150
50
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
36
745
26
08 สิงหาคม 2562 เวลา 16:23:19 น.
42
1071020091
71030064
020091
วัดป่าถ้ำภูเตย
Watphatumphutoei
นายมนูญ นิมิตรเกาะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 ภูเตย
ชะแล
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
watphatumphutoei@gmail.com
http://school.obec.go.t
ชะแล
034-919843
-
2526
150
50
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
403
14
20 มีนาคม 2562 เวลา 14:26:07 น.
43
1071020087
71030065
020087
บ้านเกริงกระเวีย
ban kroengkrawia
นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านเกริงกระเวีย
ชะแล
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
ita71030065@kaned3.go.th
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1071020087
ชะแล
034-683-539
034-683-539
2514
133
30
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
35
760
23
01 มีนาคม 2564 เวลา 20:58:47 น.
44
1071020088
71030066
020088
บ้านทุ่งเสือโทน
Banthungsueathon
นางไพวรรณ นิมิตรเกาะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านทุ่งเสือโทน
ชะแล
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
71030066@kaned3.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020088
ตำบลชะแล
081-8013351
null
2517
186
100
ขนาดกลาง
ไม่มีไฟฟ้า
20
273
12
21 เมษายน 2564 เวลา 15:18:23 น.
45
1071020089
71030067
020089
บ้านเหมืองสองท่อ
banmuengsongtoh
นายสนอง ยอดกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 เหมืองสองท่อ
ชะแล
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
bmst2523@gmail.com
ชะแล
0811436476
2523
160
60
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
257
12
07 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:26:20 น.
46
1071020062
71030068
020062
อนุบาลทองผาภูมิ
Anubanthong phaphum
นายศราวุฒิ วงษ์เอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านท่าขนุน
ท่าขนุน
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
anbtschool@gmail.com
anbtschool.net
ท่าขนุน
034-599029
2 พฤศจิกายน 2477
105
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
573
22
07 มิถุนายน 2561 เวลา 14:14:37 น.
47
1071020063
71030069
020063
วัดปรังกาสี
Watprangkasi
นางพัชรา ดีหล้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ปรังกาสี
ท่าขนุน
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
www.pkss.ac.th
เทศบาลท่าขนุน
034-684058
034-684058
2479
80
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
40
861
26
17 มิถุนายน 2564 เวลา 10:29:43 น.
48
1071020064
71030070
020064
บ้านจันเดย์
Banchanday
นางเกศฤทัย คำษร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 จันเดย์
ท่าขนุน
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
http://school.obec.go.t
ท่าขนุน
034-540160
93
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
146
8
31 ตุลาคม 2561 เวลา 16:24:00 น.
49
1071020065
71030071
020065
บ้านเสาหงษ์
bansaohong
นายประพัศร์ โพธิ์ทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเสาหงษ์
ท่าขนุน
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020065
เทศบาลตำบลท่าขนุน
034-510355
-
2513
110
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
246
9
28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:10:02 น.
50
1071020066
71030072
020066
บ้านอูล่อง
BanUlong
นายกษิตินาถ คำษร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านอูล่อง
ท่าขนุน
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
banulongschool@gmail.com
-
ท่าขนุน
034-551511
-
2509
106
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
498
14
28 เมษายน 2564 เวลา 19:37:59 น.
51
1071020067
71030073
020067
บ้านหินแหลม
banhinleam school
นางอโณทัย ศรีษะคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหินแหลม
ท่าขนุน
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
schoolbanhinleamm5@gmail.com
http://school.obec.go.th
ท่าขนุน
034-516197
2504
80
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
252
8
13 มิถุนายน 2564 เวลา 11:27:17 น.
52
1071020083
71030075
020083
เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
Piangluang 3
นางสาวสราพร เจริญสุข
ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านอีต่อง
ปิล๊อก
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
pieangluang3@gmail.com
http://school.obec.go.th
ปิล็อก
034-540565
-
12 01 2500
176
67
ขนาดกลาง
ไม่มีไฟฟ้า
24
124
18
06 สิงหาคม 2562 เวลา 12:01:12 น.
53
1071020071
71030076
020071
บ้านกุยแหย่
Bankuiyae
นายนิล โชคสงวนทรัพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 กุยแหย่
ลิ่นถิ่น
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
bankuiyae@gmail.com
http://school.obec.go.th
ลิ่นถิ่น
034-540273
2498
80
30
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
46
855
29
05 สิงหาคม 2562 เวลา 11:28:38 น.
54
1071020073
71030077
020073
บ้านลิ่นถิ่น
banlintin
นายกัมปนาท ด้วงสงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ลิ่นถิ่น
ลิ่นถิ่น
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
http://school.obec.go.th
ลิ่นถิ่น
0801136592
-
20 พ.ค.2504
71
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
363
14
26 มีนาคม 2563 เวลา 13:35:07 น.
55
1071020074
71030078
020074
บ้านนามกุย
bannammakui
นายกิตติพงษ์ แสนพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 นามกุย
ลิ่นถิ่น
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
bannamkuischool@gmail.com
http://sites.google.com/sitc/bannammakui/howe
ลิ่นถิ่น
0918659019
034684224
14072514
70
34
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
228
9
21 สิงหาคม 2563 เวลา 22:27:53 น.
56
1071020075
71030079
020075
บ้านหนองเจริญ
BANNONGJAREARN
นางสาวกัญญาภัค อยู่อุย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองเจริญ
ลิ่นถิ่น
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
?http://school.obec.go.
ลิ่นถิ่น
0843555245
1 พฤษภาคม 2522
69
37
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
124
8
31 ตุลาคม 2562 เวลา 09:24:29 น.
57
1071020068
71030080
020068
บ้านดินโส
bandinso
นายละมูล บูชากุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านสหกรณ์นิคม
สหกรณ์นิคม
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
bandinso56@hotmail.co.th
bandinsoschool.ac.th/
สหกรณ์นิคม
034-685034
034-685034
26 พฤษภาคม 2520
85
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
442
15
24 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:42:18 น.
58
1071020069
71030081
020069
บ้านป่าไม้สะพานลาว
Banphamaisaphanlao
นางสาวกัลยา เรืองวงษ์งาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านป่าไม้สะพานลาว
สหกรณ์นิคม
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
-
http://school.obec.go.t
สหกรณ์นิคม
034-685330
01042526
100
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
173
8
21 มิถุนายน 2560 เวลา 06:17:14 น.
59
1071020082
71030082
020082
บ้านท่ามะเดื่อ
banthamadue
นางสาวภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ท่ามะเดื่อ
ห้วยเขย่ง
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
71030082@kaned3.go.th หรือ btmdt@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020082
ห้วยเขย่ง
034685690
034685690
2479
135
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
104
8
27 ตุลาคม 2562 เวลา 03:29:21 น.
60
1071020084
71030083
020084
สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
Samakompamaihaengpratedthaiutid School
นายโสภณ เรืองบุญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 บ้านรวมใจ
ห้วยเขย่ง
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
samakom@gmail.com
www.smkpm.ac.th
ห้วยเขย่ง
034-658233
034685233
14 กรกฎาคม 2524
130
22
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
47
896
29
12 สิงหาคม 2563 เวลา 19:53:09 น.
61
1071020085
71030084
020085
บ้านไร่ป้า
Banraipa
นางสาวดาวไสว ขุนทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านไร่ป้า
ห้วยเขย่ง
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
banraipaschool@gmail.com
http://school.obec.go.th
ห้วยเขย่ง
034-54ุุุ6662
16 พ.ค. 2517
133
30.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
147
8
03 ตุลาคม 2562 เวลา 15:43:53 น.
62
1071020078
71030085
020078
บ้านไร่
Banrai School
นายทรงชัย บัวขาว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทุ่งหลวงต่างคำ
หมู่ 6 บ้านไร่
ห้วยเขย่ง
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
banraischool@hotmail.com
http://www.geocities.co
ห้วยเขย่ง
034-510760
034510760
2497
103
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
350
16
17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:49:19 น.
63
1071020079
71030086
020079
บ้านประจําไม้
นายทวีชัย สมบูรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านประจำไม้
ห้วยเขย่ง
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
http://school.obec.go.t
ห้วยเขย่ง
034-540167
135
34
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
141
8
01 มิถุนายน 2564 เวลา 15:24:22 น.
64
1071020080
71030087
020080
บ้านห้วยเขย่ง
โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง
นายรังสรรค์ สายมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ห้วยเขย่ง(แปลงสาม)
ห้วยเขย่ง
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
banhuaikayengschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020080
ห้วยเขย่ง
034-685434
-
14 พ.ค. 2514
136
45
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
76
8
19 ธันวาคม 2562 เวลา 10:54:07 น.
65
1071020081
71030088
020081
บ้านปากลําปิล็อก
นายปฐม แหนกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านปากลำปิล็อก
ห้วยเขย่ง
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020081
ห้วยเขย่ง
034-685657
034-685657
9 กรกฎาคม 2479
135
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
158
8
15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:59:27 น.
66
1071020086
71030089
020086
คุรุสภา
kurusapa school
นายวิฑูรย์ แก้วใหญ่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ห้วยปากคอก
ห้วยเขย่ง
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
kurusapa.school@gmail.com
http://school.obec.go.t
ห้วยเขย่ง
034-510759
2510
135
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
213
9
11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:43:42 น.
67
1071020076
71030090
020076
บ้านวังผาตาด
Banwangpatad
นางสาวพัชรรินทร์ ทะสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านวังผาตาด
หินดาด
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
wpt_school@hotmail.com
หินดาด
034-919856
6 สิงหาคม พ.ศ. 2526
90
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
123
9
27 ตุลาคม 2562 เวลา 13:27:25 น.
68
1071020077
71030091
020077
บ้านดงโคร่ง
bandongkrong
นางวัณทิพย์ภรณ์ ขาวผ่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดงโคร่ง
หินดาด
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
ิbdk_school@hotmail.com
http://school.obec.go.th
หินดาด
034-540172
6 สิงหาคม 2526
80
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
121
9
18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:52:39 น.
69
1071020072
71030092
020072
วัดหินดาด
wathindad
นายณัฐพล มิตรอารีย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหินดาดตะวันตก
หินดาด
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
info@wathindad.ac.th
www.wathindad.ac.th
หินดาด
089-9106860
2472
100
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
254
9
16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:42:31 น.
70
1071020070
71030093
020070
บ้านหินดาด
banhindad
นายธีรวุฒิ กวางคีรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หินดาดตะวันออก
หินดาด
ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
71180
-
http://school.obec.go.th/bhdt
หินดาด
034-516411
-
15/05/2517
80
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
189
8
05 สิงหาคม 2562 เวลา 09:58:16 น.
71
1071020371
71030094
020371
บ้านท่าดินแดง
BANTHADINDANG
นายนริศ ไชยแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านท่าดินแดง
ปรังเผล
สังขละบุรี
กาญจนบุรี
71240
bantadindangschool@hotmail.com
www.thaischool.in.th/71103594/
ปรังเผล
034-683054
034-683054
1 เมษายน 2527
134
48
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
47
932
31
02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:42:54 น.
72
1071020369
71030095
020369
บ้านยางขาว
BANYANGKHAO
นายธานินทร์ อุ่นใจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านห้วยต่อ
ปรังเผล
สังขละบุรี
กาญจนบุรี
71240
banyangkhao@hotmail.co.th
www.bykhschool.com
ปรังเผล
034-683059
034683059
1 พฤษภาคม 2527
150
47
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
150
8
16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:25:35 น.
73
1071020370
71030096
020370
บ้านหินตั้ง
Banhintang School
นายสุขวัฒน์ ศรีชาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 หินตั้ง
ไล่โว่
สังขละบุรี
กาญจนบุรี
71240
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1071020370
ไล่โว่
034-540199
2526
94
ขนาดกลาง
ไม่มีไฟฟ้า
24
350
11
20 มิถุนายน 2560 เวลา 08:46:44 น.
74
1071020368
71030097
020368
บ้านกองม่องทะ
bankongmongtha
นางสาวกัลยา เรืองวงษ์งาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เปงจานนคร
หมู่ 2 กองม่องทะ
ไล่โว่
สังขละบุรี
กาญจนบุรี
71240
bkmtschool55@gmail.com
www.bkmtschool.ac.th
ไล่โว่
034-919966
-
2521
183
25
ขนาดกลาง
ไม่มีไฟฟ้า
38
377
12
15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:11:35 น.
75
1071020367
71030098
020367
บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์
bansongkaria sakhabanprajedeesamong
-
ประถมศึกษา
หมู่ 9 พระเจดีย์สามองค์
หนองลู
สังขละบุรี
กาญจนบุรี
71240
banprajadeeschool@thaim
http://school.obec.go.t
หนองลู
034-590104
14 พฤศจิกายน 2540
240
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
6
185
6
22 มกราคม 2563 เวลา 11:23:16 น.
76
1071020361
71030099
020361
บ้านซองกาเรีย
songkaria
นายประเสริฐ ด้วงสงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ซองกาเรีย
หนองลู
สังขละบุรี
กาญจนบุรี
71240
songkaria@facebook.com
http://school.obec.go.t
หนองลู
034-540203
22 มิถุนายน 2522
170
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
474
16
21 มิถุนายน 2560 เวลา 11:54:45 น.
77
1071020362
71030100
020362
อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)
anubansangkhaburi
นายพีรฉัตร น้อยเคียง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ไหล่น้ำ
หนองลู
สังขละบุรี
กาญจนบุรี
71240
a_sangkhla@thaimail.com
www.anbsk.net
เทศบาลตำบลวังกระ
034-595062
034595087
1 พ.ย 2478
183
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
79
1,619
48
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:46:44 น.
78
1071020363
71030101
020363
วัดวังก์วิเวการาม
watwangwiwakaram
นายพูน จิตตะเสโน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านวังกะ
หนองลู
สังขละบุรี
กาญจนบุรี
71240
watwang@hotmail.com
เทศบาลตำบลวังกะ
034-595571
034595568
10ม.ค.2512
182
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
43
1,013
30
24 ตุลาคม 2563 เวลา 17:05:55 น.
79
1071020364
71030102
020364
บ้านห้วยมาลัย
banhummalai
นายณัฐนันท์ ศาลางาม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านห้วยมาลัย
หนองลู
สังขละบุรี
กาญจนบุรี
71240
schoolbhml@gmail.com
www.bml.ac.th/
หนองลู
034-688000
034-688000
2527
190
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
40
839
25
30 กันยายน 2562 เวลา 08:53:55 น.
80
1071020365
71030103
020365
บ้านใหม่พัฒนา
Banmaipattana
นายธงชัย สังขวิภาส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านใหม่พัฒนา
หนองลู
สังขละบุรี
กาญจนบุรี
71240
Banmai7103@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1071020365
หนองลู
0898020152
1 เมษายน 2527
191
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
297
11
26 เมษายน 2564 เวลา 14:43:55 น.
81
1071020366
71030104
020366
บ้านห้วยกบ
banhuaykob
นางเบญจมาศ วัยนิพิฐพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ห้วยกบ
หนองลู
สังขละบุรี
กาญจนบุรี
71240
bhk.ac.th@gmail.com
หนองลู
034-540560
0
28 พฤษภาคม 2529
192
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
388
11
28 กันยายน 2562 เวลา 11:45:54 น.