ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1080210121
80020001
210121
บ้านคลองขัน
BANKLONGKHAN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านคลองขัน
กะเปียด
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
klog khun @hotmail.com
กะเปียด
075-450018
64
ไม่มีไฟฟ้า
0
0
0
24 มิถุนายน 2559 เวลา 12:45:58 น.
2
1080210099
80020003
210099
วัดเพ็ญญาติ
WATPENYAT
นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ตลาดกะเปียด
กะเปียด
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
watphenyatschool063@gmail.com
กะเปียด
075-520004
07/09/2475
66
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
23
6
22 มกราคม 2564 เวลา 14:21:03 น.
3
1080210095
80020004
210095
วัดกะเปียด
watkapied
นางสุนิดา ศรีสมบัติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 กะเปียด
กะเปียด
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
Natawut126@gmail.com
กะเปียด
075-520229
-
10 มิถุนายน 2475
63
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
168
11
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:53:25 น.
4
1080210115
80020005
210115
บ้านปากน้ำ
BANPAKNAM
นายธีระพงศ์ รอดอุปการ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านคลองหลุน
ฉวาง
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80150
banpaknam@hotmail.com
075-481416,064-9159775
16 มีนาคม 2491
44
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
227
12
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:33:23 น.
5
1080210116
80020006
210116
วัดควนสูง
WATCHUANSUNG
นางสาวอัจฉรา ส้มเขียวหวาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ควนสูง
ฉวาง
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80250
kuansung2015@gmail.com
ฉวาง
075-845242
พ.ศ.2490
43
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
187
9
16 ตุลาคม 2561 เวลา 13:50:59 น.
6
1080210108
80020009
210108
ฉวาง
CHAWANG
นางสุพร วิรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ฉวาง
ฉวาง
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80150
chawang_2542@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1080210108
เทศบาลฉวาง
075-481418
24 มิถุนายน 2497
50
0.05
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
132
8
16 สิงหาคม 2562 เวลา 12:57:56 น.
7
1080210124
80020010
210124
วัดมะเฟือง
Watmafaung
นางสาวอลิษา สวัสดิวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 วัดมะเฟือง
นากะชะ
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
-
http://www.wfschool.ac.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ
0812719187
-
พ.ศ.2475
52
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
90
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:13 น.
8
1080210123
80020011
210123
วัดโคกเมรุ
Wadkhokmian
นางพิมพ์พร ยอดพุฒ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โคกเมรุ
นากะชะ
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
sittikiat_1406@hotmail.com
นากะชะ
075-408500,075-
2475
56
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
9
18 มกราคม 2564 เวลา 14:21:06 น.
9
1080210128
80020012
210128
บ้านนาเส
BANNASAE SCHOOL
นางอรชร ดำประสงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 นาเส
นากะชะ
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
oradam1003@hotmail.com
นากะชะ
2464
53
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
322
15
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:10 น.
10
1080210098
80020013
210098
วัดนาเขลียง
WATNAKLIANG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ปลายเภา
นาเขลียง
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
นาเขลียง
075-350012,075-
2464
72
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
4
2
16 ตุลาคม 2561 เวลา 13:44:53 น.
11
1080210100
80020014
210100
บ้านโคกมะขาม
Bankokmakham
นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโคกมะขาม
นาเขลียง
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
bankokmakham@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1080210100
นาเขลียง
-
-
24/06/2483
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
186
8
20 ตุลาคม 2563 เวลา 19:12:53 น.
12
1080210119
80020015
210119
บ้านไสโคกเกาะ
BANSAIKHOKKOH
นายจรุงศักดิ์ บุญฤทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านไสโคกเกาะ
นาแว
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
นาแว
18 กรกฎาคม 2482
54
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
183
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:14:01 น.
13
1080210104
80020016
210104
บ้านควนสวรรค์
BANKUANSAWAN
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านควนสวรค์
นาแว
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
นาแว
075-671226,075-
56
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
11 ตุลาคม 2561 เวลา 11:56:52 น.
14
1080210103
80020017
210103
วัดควนยูง
WATKUANYOONG
นายคเนพร จันทวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ควนยูง
นาแว
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
watkuenyung_chawang@windowslive.com
นาแว
075-350653
30/11/2479
54
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
95
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 06:44:41 น.
15
1080210106
80020018
210106
บ้านห้วยทรายขาว
banhuaisaikhao
นายมลชัย สังข์ศรีอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านห้วยทรายขาว
นาแว
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
banhuaisaikhao.chawang@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1080210106
นาแว
0961563953
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
124
8
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:08:14 น.
16
1080210125
80020020
210125
บ้านกันละ
ฺBankanla
นายพิทักษ์ คงศักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านกันละ
ไม้เรียง
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80150
bkl_obec@windowslive.com
ไม้เรียง
วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2482
52
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
46
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:07 น.
17
1080210126
80020021
210126
วัดไม้เรียง
WATMAIRIENG SCHOOL
นางนันทรัตน์ สุมล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ทุ่งไหม้
ไม้เรียง
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
mschool67@gmail.com
ไม้เรียง
075-350576-77
5/7/2474
57
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
340
15
17 ธันวาคม 2563 เวลา 08:19:31 น.
18
1080210117
80020023
210117
วัดหาดสูง
Wathadsung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ทานพอ
ไม้เรียง
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
chai.tipdee@gmail.com
http://school.obec.go.t
เทศบาลตำบลไม้เรียง
075-671238
075671238
5 มิถุนายน 2454
55
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
133
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24:27 น.
19
1080210118
80020024
210118
บ้านหาดทรายแก้ว
banhadthraikeaw
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 วัฒนา
ไม้เรียง
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80150
ban.hk2012@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1080210118
ไม้เรียง
0898726599
-
2481
57
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
74
9
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:06:47 น.
20
1080210134
80020025
210134
บ้านโคกยาง
Bankokyang
นางปิ่นมณี ตราชู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโคกยาง
ละอาย
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80250
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1080210134
ละอาย
075-361145
1 สิงหาคม 2483
41
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
90
8
24 สิงหาคม 2563 เวลา 13:01:11 น.
21
1080210130
80020027
210130
บ้านเศลาใต้
BANSELATAI
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 เศลาใต้
ละอาย
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80250
ละอาย
075-361523,075-
2483
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:09:11 น.
22
1080210129
80020028
210129
วัดมะปรางงาม
wadmaprangham
นายจตุรงค์ ชนะราวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านมะปรางงาม
ละอาย
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80250
wadmaprangham@gmail.com
ละอาย
075-361398
075-361398
29 สิงหาคม 2475
55
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
222
8
04 กันยายน 2563 เวลา 10:44:09 น.
23
1080210133
80020029
210133
บ้านป่าพาด
Banpapad
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านป่าพาด
ละอาย
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80250
papad105@hotmail.com
ละอาย
080-6475321,075-361527,
2448
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:49 น.
24
1080210131
80020030
210131
บ้านทอนวังปราง
Bantornwangprang
นายจิระศักดิ์ อนุพงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านทอนวังปราง
ละอาย
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80250
jirasakanupong2505@gmail.com
http.www.Bantornwangprang.com
ละอาย
0856410956
พ.ศ 2493
57
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
161
11
07 สิงหาคม 2562 เวลา 10:06:53 น.
25
1080210132
80020031
210132
บ้านสวนอาย
Ban Suan-eai
นายประเสริฐ ปานอินทร์
ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านสวนอาย
ละอาย
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80250
ละอาย
10 พฤษภาคม 2495
49
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
54
6
31 สิงหาคม 2563 เวลา 11:25:36 น.
26
1080210107
80020032
210107
บ้านปลายคลองเพรง
Banplaiklongpreng
นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านปลายคลองเพรง
ไสหร้า
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80150
playklongpreng@gmail.com
ไสหร้า
0986898893
2504
65
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
83
9
30 สิงหาคม 2563 เวลา 18:36:16 น.
27
1080210111
80020033
210111
วัดโคกหาด
watkokhad
นางวัลลภา วิเศษวงษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 โคกหาด
ไสหร้า
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80150
watkokhad@hotmail.com
http://www.watkokhad.ac.th
ไสหร้า
075-419122
075419122
2477
50
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
257
11
06 ตุลาคม 2563 เวลา 13:18:50 น.
28
1080210113
80020034
210113
บ้านควน
BANKUAN
นายไกรศักดิ์ นักว่อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านควน
ไสหร้า
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80150
ไสหร้า
1 กรกฎาคม 2481
44
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
73
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:18:14 น.
29
1080210110
80020035
210110
วัดเพ็ญมิตร
watpenmit
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เพ็ญมิตร
ไสหร้า
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80150
watpenmisschool@gmail.com
ไสหร้า
075-486740,075-
2475
45
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
18
8
11 ตุลาคม 2561 เวลา 12:52:03 น.
30
1080210114
80020036
210114
วัดสามัคคีนุกูล
WATSAMAKKEENUKUN
นายอาจินต์ ขุนฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สามัคคีนุกูล
ไสหร้า
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80150
watsamakeenukul@gmail.com
ไสหร้า
0828061551
49
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
493
17
17 ธันวาคม 2563 เวลา 09:38:50 น.
31
1080210105
80020037
210105
วัดควนสะตอ
wadkuansator
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ควนสะตอ
ไสหร้า
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80150
opar_sri@hotmail.com
ไสหร้า
075-450182,075-
6 กรกฎาคม 2481
65
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
1
1
11 ตุลาคม 2561 เวลา 11:57:46 น.
32
1080210102
80020038
210102
บ้านคลองสาย
Banklongsai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคลองสาย
ห้วยปริก
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
ห้วยปริก
075-450020
๑๕ มีนาคม ๒๕๑๖
87
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
25
8
11 ตุลาคม 2561 เวลา 11:35:50 น.
33
1080210096
80020039
210096
บ้านห้วยปริก
BANHUAIPRIG
นายสุภาพ ริยาพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านห้วยปริก
ห้วยปริก
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
ห้วยปริก
075-350655
77
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
192
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:35:48 น.
34
1080210097
80020040
210097
ชุมชนวัดสุวรรณาราม
CHUMCHONWATSUWANNARAM
นางอรวรรณ ริยาพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 นาสัญญา
ห้วยปริก
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80260
suwannaram40@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210097&Area_CODE=8002
ห้วยปริก
075520334
20 พฤษภาคม 2483
68.5
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
181
11
08 กันยายน 2563 เวลา 09:27:15 น.
35
1080210602
80020041
210602
ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
CHUMCHONWATKATOONNURMITRAPAB218
นายโสพล พุทธา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านห้วยช่อง
กะทูน
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
ktn218@hotmail.com
http://school.obec.go.t
กะทูน
075-483012,075-
075-483012
77
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
132
11
06 สิงหาคม 2562 เวลา 10:57:23 น.
36
1080210604
80020043
210604
วัดนางเอื้อย
WATNANGUEY
นายจีระวัฒน์ ศรีแก้วณวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านนางเอื้อย
กะทูน
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
wna2010@hotmail.com
http://school.obec.go.th/nangauai/
?????
075-483121,075-
1 กันยายน 2475
80
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
78
7
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:37:37 น.
37
1080210605
80020044
210605
บ้านห้วยกลาง
Banhuayklang
นายชัยโรจน์ ส่งแสงรัตน์
ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านห้วยกลาง
กะทูน
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
sangchai2625@gmail.com
-
กะทูน
075-450047 ,
-
2516
80
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
113
6
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:06:49 น.
38
1080210600
80020045
210600
วัดหน้าเขา
WATNAKHAO
นางสุคนธ์ เนติวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หน้าเขา
เขาพระ
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
เขาพระ
075-499116
075-499116
2491
72
4.2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
32
713
24
25 ธันวาคม 2562 เวลา 13:58:59 น.
39
1080210601
80020046
210601
จุฬาภรณ์พิชญาคาร
CHULAPORNPITCHAYAKAN
นายโกศล ละม้าย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 จุฬาภรณ์พัฒนา 2
เขาพระ
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
chulapornpitchayakan@gmail.com
chpk.ac.th
075483013
075483013
22 พ.ย. 2531
73
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
377
13
18 ธันวาคม 2563 เวลา 08:37:49 น.
40
1080210598
80020047
210598
บ้านปากระแนะ
Banpakranae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านปากระแนะ
เขาพระ
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
เขาพระ
075-372213,075-
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2482
61
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
0
0
18 ตุลาคม 2561 เวลา 08:27:34 น.
41
1080210599
80020048
210599
วัดในไร่
WATNAIRAI
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านในไร่
เขาพระ
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
เขาพระ
075-351063
70
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
18 ตุลาคม 2561 เวลา 08:28:59 น.
42
1080210597
80020049
210597
ชุมชนบ้านปากเสียว
Chumchonbanpaksiew
นางสารภี ศรีราม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านปากเสียว
ควนกลาง
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
paksiew62@gmail.com
http://school.obce.go.t
ควนกลาง
075-483210
15 มิถุนายน 2485
80
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
124
11
31 สิงหาคม 2563 เวลา 16:23:34 น.
43
1080210606
80020050
210606
บ้านวังวัว
ฺBANWANGWUA
นางสาวศิริเพ็ญ แซ่หลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวังวัว
ควนกลาง
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
212banvangwaw
ควนกลาง
0818930032
20 พฤษภาคม 2484
80
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
28
8
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:32:50 น.
44
1080210607
80020051
210607
บ้านคุ้งวังวัว
BANKUNGWUNGWUA
นายวัชรินทร์ บุญล้อม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคุ้งวังวัว
ควนกลาง
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
school.bkw.123@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1080210607&Area_CODE=8002
ควนกลาง
-
-
01/12/2493
80
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
30
6
18 สิงหาคม 2563 เวลา 13:48:16 น.
45
1080210608
80020052
210608
วัดมังคลาราม
watmangkalaram
นางวันเพ็ญ ชูโชติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ท้ายสำเภา
พิปูน
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
เทศบาลตำบลพิปูน
2474
50
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
20
270
13
07 สิงหาคม 2562 เวลา 10:27:58 น.
46
1080210610
80020053
210610
วัดโบราณาราม
Wadboranaram
นางรชยา สุโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหูนบ
พิปูน
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
อบต.พิปูน
-
-
-
80
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
224
8
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:55:18 น.
47
1080210611
80020054
210611
บ้านนาเหนือ
bannanuea
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านนาเหนือ
ยางค้อม
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
bannanuaschool@gmail.com
ยางค้อม
075-355754
2485
75
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
115
9
29 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:45:02 น.
48
1080210612
80020055
210612
บ้านเหนือคลอง
bannuakhlong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เหนือคลองระแนะ
พิปูน
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
prasitbannuaklong@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
075-499244
14 มิถุนายน 2491
63
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
23
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:50:11 น.
49
1080210613
80020056
210613
วัดทุ่งนาใหม่
Wat Thungnamai School
นายพิภพ ธงทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทุ่งนาใหม่
ยางค้อม
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
pipob2652@gmail.com
http://school.obec.go.th
ยางค้อม
0810852652
8 มิถุนายน 2478
80
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
123
8
08 สิงหาคม 2562 เวลา 12:48:47 น.
50
1080210609
80020057
210609
วัดยางค้อม
WATYANGKOM
-
ประถมศึกษา
หมู่ 5 ยางค้อม
ยางค้อม
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_kk_stu.php?School_ID=1080210609&page=kk_stu
ยางค้อม
0872778517
พฤศจิกายน 2455
60
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
102
6
08 มีนาคม 2562 เวลา 10:06:57 น.
51
1080210311
80020058
210311
ราชประชานุเคราะห์ 6
rajjaprajanukrao 6
นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 กะปาง
กะปาง
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80310
rajpracha-6@hotmail.co.th
-
กะปาง
075-286115,075-
075286115
พฤษภาคม 2475
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
475
16
19 สิงหาคม 2562 เวลา 08:53:42 น.
52
1080210317
80020059
210317
บ้านพูน
Banpoon
นายกฤษปการ เพียรดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านพูน
กะปาง
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80310
-
-
กะปาง
075466232
-
10 พฤษภาคม 2484
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
96
9
19 สิงหาคม 2563 เวลา 13:18:15 น.
53
1080210316
80020060
210316
วัดกะโสม
Watkasom
นายสุนึง นกแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 กะโสม
กะปาง
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80310
watkasomschool.com
กะปาง
075-479612
พ.ศ.2457
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
232
12
14 เมษายน 2562 เวลา 09:09:50 น.
54
1080210314
80020061
210314
บ้านคลองตูก
Banklongtook
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านคลองตูก
กะปาง
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80310
กะปาง
075-450034
-
24
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
114
8
27 สิงหาคม 2563 เวลา 14:54:09 น.
55
1080210326
80020062
210326
สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
Sahakornnikomkasikamthungsong
นายพิพัฒน์ พลเกษตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 สหกรณ์ฯ
เขาขาว
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
1080210326_nst2@eisth.org
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1080210326&page=info
เขาขาว
075-479150
10 กรกฎาคม 2500
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
515
17
20 สิงหาคม 2562 เวลา 10:31:15 น.
56
1080210329
80020063
210329
บ้านเขาตาว
Bankaotow
นางมยุรา ปลอดชูแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเขาขาว
เขาขาว
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1080210329
เขาขาว
082-8170316
1 กุมภาพันธ์ 2502
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
153
8
19 สิงหาคม 2563 เวลา 15:10:27 น.
57
1080210331
80020064
210331
บ้านสามัคคีธรรม
Bansamakkeetham
นายจงศักดิ์ มาตา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ทับนายเหลียว
เขาขาว
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
Kruoiljirawan2531@gmail.com
samak.thaischool.in.th/
เขาขาว
-
-
05/06/2518
24
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
305
12
14 เมษายน 2562 เวลา 21:55:34 น.
58
1080210308
80020065
210308
บ้านไสส้าน
bansisan
นางปนัสยา ชัยรักษา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ไสส้าน
เขาขาว
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
-
-
เขาขาว
-
-
15 ธันวาคม 2514
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
212
11
07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:25:29 น.
59
1080210332
80020066
210332
วัดนิคมคีรี
watnikom
นายกรกฏ ไชยเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ทรายขาว
เขาขาว
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
whatnikom@hotmail.com
http://202.143.185.148/watnikom/
เขาขาว
075-479157
-
16 กันยายน 2502
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
93
9
16 ตุลาคม 2561 เวลา 13:32:33 น.
60
1080210323
80020067
210323
บ้านวังเต่า
Banwangtao
ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 วังเต่า
เขาโร
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
Banwangtao@gmail.com
www.banwangtao.ac.th
อบต.เขาโร
075804170
075804170
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
102
8
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:31:35 น.
61
1080210285
80020068
210285
บ้านหนองปลิง
bannongpling
นายประยูร เกตุแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองปลิง
เขาโร
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
bannongpling2016@gmail.com
http://school.obec.go.t
เขาโร
0623143694
23 พฤศจิกายน 2504
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
152
8
16 มิถุนายน 2562 เวลา 22:00:09 น.
62
1080210312
80020069
210312
วัดเขาโร
Watkhaoro
นางสาวตาวัน รักชุมพล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 เขาโร
เขาโร
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80310
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1080210312
เขาโร
0872806046
-
18/05/2477
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
278
11
12 เมษายน 2562 เวลา 13:53:16 น.
63
1080210324
80020070
210324
บ้านนาพรุ
BANNAPRU
นายสุรินทร์ กลับผดุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 นาพรุ
เขาโร
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
bannapru@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1080210324
เขาโร
0818954925
-
7 พฤษภาคม2499
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
65
9
19 สิงหาคม 2563 เวลา 13:19:15 น.
64
1080210325
80020071
210325
บ้านหนองท่อม
bannongtom
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองท่อม
เขาโร
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1080210325
เขาโร
0898736353
-
12 มิถุนายน 2518
19
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
200
8
01 กันยายน 2563 เวลา 13:11:48 น.
65
1080210306
80020072
210306
วัดทะเลมิตรภาพที่ 151
WATTHALEMITTRAPABTHE 151
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านตก
ควนกรด
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
ควนกรด
0890024629
-
1 เมษายน 2465
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
16 ตุลาคม 2561 เวลา 10:09:57 น.
66
1080210305
80020073
210305
ชุมชนบ้านไทรห้อง
chumchonbansaihong
นางพัชรี พลรัฐธนาสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านไสไฟลาม
ควนกรด
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
ควนกรด
9
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
248
14
02 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:24:39 น.
67
1080210307
80020074
210307
บ้านหน้าเขา
BANNAKHAO
นางสาวเสาวรักษ์ ไชยศร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หน้าเขา
ควนกรด
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
bannakao@hotmail.com
ควนกรด
075-450046
พฤษภาคม 2512
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
220
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:27:38 น.
68
1080210300
80020075
210300
วัดวังหีบ
Watwangheeb
นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 วัดวังหีบ
ชะมาย
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
wwh91049@hotmail.com
ชะมาย
01/08/1938
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
142
11
16 ตุลาคม 2561 เวลา 14:03:48 น.
69
1080210298
80020076
210298
บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
BANNONGWA(CHAMAYNUKUL)
นายวิทยา หอมเกตุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองหว้า
ชะมาย
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
bannongwa001@gmail.com
nonwaschool.ac.th
ชะมาย
075-412375
075412375
11/07/2481
3
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
47
1,108
31
28 สิงหาคม 2563 เวลา 10:49:39 น.
70
1080210301
80020077
210301
วัดเขากลาย
WATKHAOKLAI
นางรัตนา ทรงทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเขากลาย
ชะมาย
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
wadkoaklay@gmail.com
ชะมาย
075-421127
-
10 สิงหาคม
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
131
8
15 กันยายน 2562 เวลา 19:23:17 น.
71
1080210288
80020078
210288
บ้านนาตาแย้ม
Bannatayam
นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 นาตาแย้ม
ถ้ำใหญ่
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
ถ้ำใหญ่
0910389898
พฤษภาคม 2522
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
158
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 04:22:23 น.
72
1080210289
80020079
210289
มหาราช ๓
MAHARAT 3
นายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ไสใหญ่
ถ้ำใหญ่
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
maha_rat3@hotmail.com
www.maharat3.ac.th
ถ้ำใหญ่
075-773017,075-
-
25 กุมภาพันธ์ 2510
4.4
4.4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
193
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:28:54 น.
73
1080210292
80020080
210292
บ้านจำปา
Banchampa
นายพรศักดิ์ ธนาวุฒิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านจำปา
ถ้ำใหญ่
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
Banchampa.school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1080210292
ถ้ำใหญ่
075-450040
-
1 มิถุนายน 2490
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
125
8
01 เมษายน 2563 เวลา 08:45:41 น.
74
1080210291
80020081
210291
บ้านน้ำพุ
Bannamphu
นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านน้ำพุ
ถ้ำใหญ่
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
ิิbannamphuschool.nst2@gmail.com
-
ถ้ำใหญ่
075-450041
02/06/ 1907
9.5
9.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
191
12
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:08:02 น.
75
1080210290
80020082
210290
วัดถ้ำใหญ่
Watthamyai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 วัดถ้ำใหญ่
ถ้ำใหญ่
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
watthamyai5017@gmail.com
-
ถ้ำใหญ่
075-450039
075773275
พ.ศ. 2476
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
14
9
17 เมษายน 2562 เวลา 12:14:19 น.
76
1080210286
80020083
210286
บ้านวังยวน
BANWANGYUAN
นางพัชรินทร์ แผนทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านวังยวน
ที่วัง
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
prasertpol@windowslive.com
www.facebook.com/wangyuanschool
เทศบาลตำบลที่วัง
075-466-665
075-466-665
18 พฤษภาคม 2514
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
376
15
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:35:41 น.
77
1080210284
80020084
210284
วัดควนชม
WATKUANCHOM
นายบรรจบ อนุจร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านชายเขา
ที่วัง
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
khaunchom@hotmail.com
www.khaunchom.com
ที่วัง
075-363248,075-
075363248
14 กุมภาพันธ์ 2511
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
253
11
05 เมษายน 2562 เวลา 14:33:29 น.
78
1080210283
80020085
210283
วัดก้างปลา
WatKangpla School
นายชฎิล ทองเลี่ยมนาค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านก้างปลา
ที่วัง
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80310
Watkangplaschool02@gmail.com
www.thaischool.in.th/80105038/
ที่วัง
075-538311
-
10 พฤษภาคม 2486
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
403
16
21 สิงหาคม 2563 เวลา 08:53:41 น.
79
1080210282
80020086
210282
บ้านชายคลอง
banchaiklong
นายวิโรจน์ นุ่นสังข์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ชายคลอง
ที่วัง
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
banchaiklong_school@hotmail.com
http://school.obec.go.th/ban_chaiklong/
ที่วัง
075-363229
พ.ศ.2466
9
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
254
11
12 ตุลาคม 2561 เวลา 12:42:50 น.
80
1080210281
80020087
210281
วัดธรรมเผด็จ
watthampadet
นายเจน แป้นแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองเสม็ด
ที่วัง
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
supatjin@gmail.com
http://watthampadet.com/
ที่วัง
075-770035
2469
9
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
360
14
16 ตุลาคม 2561 เวลา 13:55:57 น.
81
1080210327
80020088
210327
บ้านเกาะปราง
Bankoprang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเกาะปราง
นาโพธิ์
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
Bankhopsch@gmail.com
นาโพธิ์
075-479103
24 มิถุนายน 2478
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
4
133
9
20 เมษายน 2562 เวลา 11:42:55 น.
82
1080210330
80020089
210330
บ้านบนควน
banbonkuan
นายถาวร ถาวราวงศากร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 นาโพธิ์
นาโพธิ์
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
banbonkuan@hotmail.com
202.143.185.148/banbonkuan
นาโพธิ์
075-755369
11 มิถุนายน 2502
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
277
11
18 สิงหาคม 2563 เวลา 10:23:58 น.
83
1080210328
80020090
210328
บ้านเกาะยวน
Bankaoyuan
นางโฉมยงค์ สุขอนันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เกาะยวน
นาโพธิ์
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
นาโพธิ์
0817470469
2493
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
131
8
02 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:36:44 น.
84
1080210322
80020091
210322
วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
Watthungkwaipattanasuksa (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
นายสุริยา โนนเสนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ทุ่งควาย
เขาโร
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
thungkwai@gmail.com, 1080210322_nst2@eisth.org
www.watthungkwai.com
เขาโร
0892838340
-
1/06/2465
16
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
125
11
14 สิงหาคม 2562 เวลา 08:36:45 น.
85
1080210309
80020092
210309
บ้านวังยาว
BANWANGYAO
นางยุพิน หนูในน้ำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านวังยาว
นาไม้ไผ่
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
Banwangyao_80@hotmail.co.th
www.banwangyaoschool.com
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
075-757238
พ.ศ.2482
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
126
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 21:24:57 น.
86
1080210319
80020093
210319
บ้านบ่อมอง
banbomong
นางสุรัติสินี กุลเทศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ่อมอง
นาไม้ไผ่
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
bomong@hotmail.com
นาไม้ไผ่
075756620
-
03/08/2472
17
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
199
9
19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:50:44 น.
87
1080210320
80020094
210320
วัดวังขรี
WATWANGKREE
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านวังขรี
นาไม้ไผ่
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
นาไม้ไผ่
075-420173,075-
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
57
10
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:54 น.
88
1080210321
80020095
210321
วัดทุ่งส้าน
WATTHUNGSAN
นายปถม แก้วสิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ทุ่งส้าน
นาไม้ไผ่
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
นาไม้ไผ่
075-479625,075-
1 เมษายน 2465
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
63
8
16 ธันวาคม 2563 เวลา 11:28:47 น.
89
1080210296
80020096
210296
บ้านคอกช้าง
ฺBankokchang School
นายมงคล ช่องลมกรด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 คอกช้าง
นาหลวงเสน
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
ting191020@gmail.com
นาหลวงเสน
0814981880
1 กรกฎาคม 2480
6
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
197
11
31 สิงหาคม 2563 เวลา 12:58:46 น.
90
1080210295
80020097
210295
ชุมชนวัดสำโรง
Chumchonwatsumrong
นายวิจักษณ์ ทิพย์อักษร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หน้าวัดสำโรง
นาหลวงเสน
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
pla_school@hotmail.com
www.ccs.ac.th
นาหลวงเสน
075-755149
-
2454
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
214
9
16 ตุลาคม 2561 เวลา 14:01:16 น.
91
1080210294
80020098
210294
วัดศิลาราย
Watsilarai
นายธวัชชัย ไกรนรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ป่าขี้ดิน(วัดศิลาราย)
นาหลวงเสน
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
นาหลวงเสน
075-450044
7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
139
8
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:15:00 น.
92
1080210293
80020099
210293
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
WATRATPRADIT
นางนวพร สมุทรจินดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านใต้
นาหลวงเสน
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
watradpradit80020099@gmail.com
นาหลวงเสน
0898672105
-
9
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
55
6
19 สิงหาคม 2563 เวลา 11:51:09 น.
93
1080210315
80020100
210315
บ้านถ้ำตลอด
banthamtalod
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านถ้ำตลอด
น้ำตก
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
bts.sch@gmail.com
thai-school.net/banthamtalod
น้ำตก
075-450045
0-7545-0045
14 พฤษภาคม 2515
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
97
9
09 กันยายน 2563 เวลา 10:52:05 น.
94
1080210313
80020101
210313
บ้านน้ำตก
ฺBannamtok
นางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านในไร่
น้ำตก
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
rungseejim@gmail.com
น้ำตก
075-450047
พ.ศ.2478
40
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
91
11
07 กันยายน 2563 เวลา 09:59:14 น.
95
1080210318
80020102
210318
บ้านวังธน
Banwangthon
นางนิสายชล หนูนิล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 วังทน
น้ำตก
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
-
น้ำตก
075-291453
-
พ.ศ.2527
45
45
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
65
9
03 กันยายน 2563 เวลา 08:17:49 น.
96
1080210303
80020105
210303
วัดคงคาเจริญ
watkhongkhacharoen
นางสาวสิรินารถ แววสง่า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านจอด
หนองหงส์
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
-
http//school.obec.go.th
หนองหงส์
075-412030,075-
075412030
1 พฤษภาคม พ.ศ.2453
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
126
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:19:21 น.
97
1080210302
80020106
210302
บ้านนาเกิดผล
BANNAKIRDPHON
นายวิมล จิ้วฮวด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาเกิดผล
หนองหงส์
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
-
-
หนองหงส์
0898750452
-
1 ก.ค. 2486
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
73
8
19 สิงหาคม 2563 เวลา 13:07:46 น.
98
1080210299
80020107
210299
บ้านคลองขุด
BAN KHLONG KHUD
นางเจรียงพร เขียวน้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ควนไม้แดง
หนองหงส์
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
หนองหงส์
0898376317
20 ต.ค. 2482
7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
128
8
15 สิงหาคม 2563 เวลา 13:08:36 น.
99
1080210639
80020109
210639
วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
Watmaneecharoenmittraphapte 227
นายเอกชัย ส่งทวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 แก้วแสน
แก้วแสน
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80220
manicharoen2475@gmail.com
www.watmaneecharoen.ac.th
แก้วแสน
089-8742420
089-8742420
พ.ศ. 2473
25
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
245
10
27 สิงหาคม 2563 เวลา 14:20:42 น.
100
1080210640
80020110
210640
บ้านไสโป๊ะ
Bansaipo
นางบุศกร ทรงแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ไสโป๊ะ
แก้วแสน
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80220
-
-https://web.facebook.com/Bansaipo/
-
0998575551
-
-
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
75
8
18 สิงหาคม 2563 เวลา 13:42:02 น.
101
1080210641
80020111
210641
วัดเกาะสระ
Watkaosra
นายปิยะ สุขกลับ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เกาะสระ
แก้วแสน
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80250
แก้วแสน
075-479421
9 พฤษภาคม 2511
26
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
128
9
18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:21:34 น.
102
1080210647
80020112
210647
บ้านหนองยาง
Bannongyang
นางสุคนธ์ เพชรรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองยาง
แก้วแสน
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80220
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1080210647
แก้วแสน
075-479450
2466
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
101
8
26 สิงหาคม 2563 เวลา 10:30:54 น.
103
1080210646
80020113
210646
วัดหนองดี
watnongdee school
นายวัชระ อธิคมานนท์
ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองดี
ทุ่งสง
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80220
watnongdee.137@hotmail.com
www.watnongdee.com
ทุ่งสง
075-803929
-
10 ตุลาคม 2477
29
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
172
6
18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:24:37 น.
104
1080210649
80020115
210649
บ้านไสยูงปัก
Ban Saiyungpuk
นายภักดี ชูกรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านไสยูงปัก
ทุ่งสง
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80220
ทุ่งสง
23/07/2500
30
18.7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
132
8
20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:55:44 น.
105
1080210650
80020116
210650
ชุมชนบ้านสี่แยก
chumchonbanseeyaek
นายกันตพงศ์ คงหอม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านสี่แยก
ทุ่งสง
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80220
www.banseayaek.com
ทุ่งสง
075-450065
02/05/2513
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
191
12
19 กันยายน 2563 เวลา 19:39:25 น.
106
1080210651
80020117
210651
บ้านคลองโอม
Banklongohm School
นางสุพัตรา กาญจนโรจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 คลองโอม
ทุ่งสง
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80220
-
-
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
-
-
19 มิถุนายน 2523
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
101
8
18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:28:04 น.
107
1080210642
80020118
210642
วัดสุวรรณคีรี
WATSUWANKERE
นายนันทวิทย์ ธานมาศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ป่ายาง
ทุ่งสง
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80220
nanthawit29wit@gmail.com
http://school obec.go.t
ทุ่งสง
0895874533
2519
32
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
54
9
14 มกราคม 2564 เวลา 17:57:53 น.
108
1080210643
80020119
210643
บ้านนาโพธิ์
BANNAPHO
นางละเมียด คำแหง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 นาโพธิ์
นาบอน
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80220
-
-
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
075-450069
-
พ.ศ. 2498
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
136
9
18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:23:44 น.
109
1080210633
80020121
210633
ชุมชนวัดอัมพวัน
CHUMCHONWATUMPWAN
นางสุกฤตา วิษณุพงษ์พร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 อัมพวัน
นาบอน
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80220
watampawan.school@gmail.com
นาบอน
075-491227
28112473
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
145
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:47:45 น.
110
1080210634
80020122
210634
บ้านนาบอน
BANNABON
นายวัชระ เดชาสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนาบอน
นาบอน
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80220
bnb_2554@hotmail.com
นาบอน
075-491356,075-
พ.ศ.2499
15
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
86
9
12 เมษายน 2562 เวลา 09:14:15 น.
111
1080210635
80020123
210635
วัดเทวสิทธิ์
wattawasit
นางฎารณี ส่งทวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หน้าเกาะ
นาบอน
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80220
wattawasit@gmail.com
http://school.obec.go.th
อบต.นาบอน
075491875
075491875
1 กรกฎาคม 2465
25
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
257
10
20 สิงหาคม 2563 เวลา 14:03:13 น.
112
1080210638
80020126
210638
บ้านคลองจัง
banklongchang
นายอาวุธ รักษาชล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 น้ำตก
นาบอน
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80220
arwutr@hotmail.com
goo.gl/xo6ADe
นาบอน
0864910528
2525
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
103
9
25 มิถุนายน 2563 เวลา 11:10:51 น.
113
1080210370
80020127
210370
องค์การสวนยาง 2
ONGKANSUANYANG 2
นายอนันต์ มีแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กรุงหยัน
กรุงหยัน
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
fpsunita@yahoo.com
http://www.obec.go.th/a
กรุงหยัน
2509
35
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
223
10
09 สิงหาคม 2562 เวลา 13:53:29 น.
114
1080210371
80020128
210371
องค์การสวนยาง 3
Ongkansuanyang 3
นายมโนห์ ต่างสี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 เขาหลัก
กรุงหยัน
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
ongkan3.ac.th
กรุงหยัน
075-450050
22 มิถุนายน 2513
50
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
19
149
11
20 สิงหาคม 2563 เวลา 13:56:38 น.
115
1080210372
80020129
210372
หมู่บ้านป่าไม้
Moobanpamai
นายสัญชัย พูลสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ป่าไม้
กรุงหยัน
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
moobanpamai@gmail.com
กรุงหยัน
075-758031
-
17 พ.ค. 2522
35
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
320
15
09 กันยายน 2563 เวลา 10:07:01 น.
116
1080210374
80020130
210374
บ้านทะเลสองห้อง
BANTHALAYSONGHONG
นายวิจารณ์ พรสัจจา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เขาย่านยาว
กรุงหยัน
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
:tale2hong@hotmail.com
กรุงหยัน
075-354550
-
21 พฤศจิกายน 2531
44
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
271
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:43:36 น.
117
1080210364
80020131
210364
บ้านบางปรน
Banbangpron
นางภุมรินทร์ บุญคล่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบางปรน
กรุงหยัน
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
กรุงหยัน
0828104044
2452
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
109
9
20 สิงหาคม 2563 เวลา 14:59:12 น.
118
1080210367
80020132
210367
บ้านบ่อปลา
Banbopla
นายภิญโญ ศรีวงศ์ษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ่อปลา
กรุงหยัน
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
กรุงหยัน
075-845329
7 พฤษภาคม 2514
38
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
128
9
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:39:45 น.
119
1080210365
80020133
210365
บ้านควนประชาสรรค์
BANKUANPRACHASAN
นายสุทิน บุษบา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ควนประชาสรรค์
กุแหระ
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
kaunprachasan_schoo@hotmail.com
bankuanprachasan.ac.th
กุแหระ
0872684953
-
05 มิถุนายน 2518
51
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
309
14
18 สิงหาคม 2563 เวลา 15:22:54 น.
120
1080210366
80020134
210366
วัดเสม็ดจวน
Watsamedjuan School
นายไมตรี ชูรอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเสม็ดจวน
กุแหระ
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
กุแหระ
0878675956
29 มิถุนายน 2494
67
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
202
8
29 ธันวาคม 2563 เวลา 13:44:13 น.
121
1080210368
80020135
210368
วัดคงคาเลียบ
WATKONGKALEAB
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคงคาเลียบ
กุแหระ
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
http//www.school.obec.g
กุแหระ
075-351433
17 ตุลาคม 2488
50
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
0
0
17 ตุลาคม 2561 เวลา 14:08:56 น.
122
1080210369
80020136
210369
ราชเวชพิศาล
RATCHAWETPHISAN
นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสองแพรก
กุแหระ
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
Ratchavetpisan156@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ
24 มีนาคม 2517
60
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
88
9
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:16:16 น.
123
1080210334
80020137
210334
วัดควนสระบัว
Watkhuansrabua
นายสุวรรณ์ พารเพิง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ควนสระบัว
ท่ายาง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
watkhuansabua@gmai.com
-
ท่ายาง
075-368325,075-
-
16 กรกฎาคม 2496
52
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
115
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 17:35:35 น.
124
1080210335
80020138
210335
บ้านนาท่อม
Bannathom
นางสาวยุพดี เดชเดโช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านนาท่อม
ท่ายาง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
sibannathom@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1080210335
ท่ายาง
0884417998
-
12 มิถุนายน 2482
50
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
148
9
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:57:53 น.
125
1080210336
80020139
210336
บ้านพอโกบ
Banporkope
นางพรรณทิพย์ จันทรชิต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านพอโกบ
ท่ายาง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
-
https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
อบต.ท่ายาง
-
-
2 มกราคม 2511
50
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
121
9
21 สิงหาคม 2563 เวลา 11:02:11 น.
126
1080210337
80020140
210337
บ้านบางตะเภา
Banbangtaphao
นายกิตติภพ ชุมคง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบางตะเภา
ท่ายาง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
sboonma@gmail.com
http://www.bangtaphao.com/
ท่ายาง
075355602
3 ตุลาคม 2480
50
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
437
22
20 สิงหาคม 2563 เวลา 15:49:12 น.
127
1080210338
80020141
210338
บ้านกรุงหยันใต้
Bankrungyantai
นายสุรชัย โมฬี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 กรุงหยันใต้
ท่ายาง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
ท่ายาง
075-348583
17 พฤษภาคม 2513
55
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
109
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:22 น.
128
1080210333
80020142
210333
วัดท่ายาง
WATTAYANG
นายสุรัช วัฒนสงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ท่ายาง
ท่ายาง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
watthayangschool@gmail.com
sites.google.com/pracharath.ac.th/wattayangschool/
เทศบาลตำบลท่ายาง
075489217
-
พ.ศ. 2453
50
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
43
735
26
11 กันยายน 2563 เวลา 13:29:53 น.
129
1080210355
80020143
210355
ชุมชนบ้านหน้าเขา
Chumchonbannakhao
-
ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหน้าเขา
ทุ่งสัง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
0
0
ทุ่งสัง
0
0
1 เมษายน 2463
50
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
91
8
14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:15:57 น.
130
1080210356
80020144
210356
บ้านโคกวัด
bankokwat shool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โคกวัด
ทุ่งสัง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
-
?http://school.obec.go.
ทุ่งสัง
075-450056
-
พ.ศ.2475
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
86
9
10 เมษายน 2562 เวลา 13:34:32 น.
131
1080210357
80020145
210357
บ้านวังหิน
Banwanghin
นางอาภรณ์ วรรโณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ทุ่งสัง
ทุ่งสัง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
1080210357@pracharath.ac.th
ทุ่งสัง
075-350663
-
17 กรกฎาคม 2484
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
118
12
27 สิงหาคม 2563 เวลา 14:18:52 น.
132
1080210358
80020146
210358
วัดควนยูง
Watkhuanyung
นางปฤทัย อำมฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ควนยูง
ทุ่งสัง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
watkhuanyung2020@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1080210358
ทุ่งสัง
0832754514
-
24 กันยายน 2484
65
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
63
9
25 มกราคม 2564 เวลา 11:26:07 น.
133
1080210360
80020147
210360
วัดภูเขาหลัก
Watphukhaoluk
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 จอมภักดี
ทุ่งสัง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
-
-
ทุ่งสัง
075-450057
-
14 ตุลาคม 2502
55
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
1
1
1
17 ตุลาคม 2561 เวลา 13:54:48 น.
134
1080210351
80020148
210351
บ้านนาใหญ่
bannayai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 นาใหญ่
ทุ่งใหญ่
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
bannayaischool@gmail.com
bannayaischool@gmail.com
ทุ่งใหญ่
075-845338
-
พ.ศ.2490
42
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
73
8
21 สิงหาคม 2563 เวลา 09:52:39 น.
135
1080210353
80020150
210353
วัดใหม่
Watmail
นางสุดารัตน์ สารักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 วัดใหม่
ทุ่งใหญ่
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
wangtalab@hotmail.co.th
-
ทุ่งใหญ่
086-2690131
12 พฤษภาคม 2498
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
87
8
18 เมษายน 2562 เวลา 12:03:43 น.
136
1080210339
80020151
210339
บ้านห้วยรื่น
banhouyrean
นายโกมาศ โปณะทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ห้วยรื่น
ทุ่งใหญ่
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
banhouyrean@hotmail.com
ทุ่งใหญ่
075-450057
-
12 กรกฏาคม 2515
60
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
108
9
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:14 น.
137
1080210348
80020152
210348
วัดขนาน
Watkhanan
นางสาวนิศากร นามสนธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านตาราง
ทุ่งใหญ่
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
watkhanan80020152@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1080210348&page=info
ทุ่งใหญ่
075-450059
18/05/2465
45
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
172
9
21 สิงหาคม 2563 เวลา 09:02:56 น.
138
1080210349
80020153
210349
บ้านหนองใหญ่
bannongyai
นายสุรินทร์ สมบูรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองใหญ่
ทุ่งใหญ่
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
nongyai-2011@hotmail.com
www.bannongyai.org
ทุ่งใหญ่
0911134113
2482
45
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
213
11
19 สิงหาคม 2563 เวลา 08:49:25 น.
139
1080210350
80020154
210350
บ้านก่องาม
BANKONGAM
นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านก่องาม
ทุ่งใหญ่
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
bankongam@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1080210350&page=info
ทุ่งใหญ่
0857814271
16 พฤษภาคม 2514
68.9
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
89
9
21 สิงหาคม 2563 เวลา 15:24:06 น.
140
1080210359
80020155
210359
บ้านบางรูป
banbangrub
นายภูชิสส์ มีอำนาจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ไสปุด.
บางรูป
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
-
บางรูป
075-350657
120
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
203
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:53 น.
141
1080210361
80020156
210361
วัดวิสุทธิวงศ์
watwisuttiwong
นายธีรศักดิ์ ทองมั่นคง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองหรัง
บางรูป
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
watwisuttiwong@gmail.com
mail.gg.gg/wisuttiwong
บางรูป
0818925856
-
12สิงหาคม 2518
80
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
9
17 มีนาคม 2563 เวลา 22:42:01 น.
142
1080210362
80020157
210362
วัดประดิษฐาราม
Watpradittharam
นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ไสหร้า
บางรูป
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
202.143.185.148/watpradit
บางรูป
075-450061
20 ตุลาคม 2502
60
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
361
11
13 สิงหาคม 2562 เวลา 17:09:23 น.
143
1080210363
80020158
210363
บ้านทุ่งกรวด
Banthungkruad
นางอรอุมา ไกรสิทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านทุ่งกรวด
บางรูป
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
kruhatairat@gmail.co.th
www.โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด.com
บางรูป
075803830
075803830
2530
65
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
474
22
19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:11:59 น.
144
1080210373
80020159
210373
บ้านไร่มุสลิม
Banraimusalim
นายมณู รักษายศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านไร่มุสลิม
ปริก
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
banraimuslim@gmail.com
www.banraimuslim.com
ปริก
075-450062
3 กันยายน 2519
47
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
136
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:58 น.
145
1080210340
80020160
210340
วัดควน
Wat Khuan
นางสาวปราณี ช่วยชู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหัวควนอุโบสถ
ปริก
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
watkhuan184school@gmail.com
www.watkhuan.school.obec.go.th
ปริก
075-758242
1 กรกฎาคม 2464
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
92
9
20 สิงหาคม 2563 เวลา 14:41:38 น.
146
1080210341
80020161
210341
บ้านไสใหญ่
Bansaiyai
นายไพศาล ปลอดเทพ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านไสใหญ่
ปริก
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
pitsan1001@obecmail.obec.go.th
-
ปริก
02-1070834
02-1070834
2503
40
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
363
14
02 ธันวาคม 2562 เวลา 14:36:04 น.
147
1080210342
80020162
210342
บ้านสระนางมโนราห์
Bansranangmanora
นางพวงลัดดา อินทรทัต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 สระนางมโนราห์
ปริก
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
Bansranang@hotmail.com
ปริก
075-479470,075-
2508
39.9
14.7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
174
12
19 มิถุนายน 2562 เวลา 16:12:47 น.
148
1080210343
80020163
210343
บ้านควนลำภู
BANKUANLAMPU
นายสุชาติ ตาดทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านควนลำภู
ปริก
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
ปริก
5 สิงหาคม 2503
32
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
143
8
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:02:54 น.
149
1080210344
80020164
210344
บ้านหนองคล้า
bannongkla
นางพรทิพย์ ศรีจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองคล้า
ปริก
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
bannongkhla2503@gmail.com
อบต.ปริก
0821538858
-
26 ตุลาคม 2503
36
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
133
9
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:58:48 น.
150
1080210346
80020166
210346
ราษฎร์ประชาอุทิศ
Ratprachaautid school
นายนเรศ สิงห์คีพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 เขาพลูจวง
ปริก
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
ปริก
075-450114
10/06/2519
35
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
65
9
06 เมษายน 2562 เวลา 13:40:45 น.
151
1080210347
80020167
210347
บ้านควนอวดพัน
Bankwanudpun
นายอภินันท์ ศรีชาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านอวดพัน
ปริก
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
oudpun_school@hotmail.com
ปริก
075-489192,075-
19 พฤษภาคม 2524
44
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
108
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:20 น.
152
1080210354
80020168
210354
คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
klongmuenpetanusronkaywachiralongkronouppatam
นางสาวจันทร์ยานี แจ้งขาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านทับควาย
ปริก
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
ปริก
0895873328
3/10/2495
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
110
9
16 เมษายน 2562 เวลา 10:47:51 น.
153
1080210652
80020169
210652
วัดลำนาว
lumnaw school
นายสมหมาย สุดถนอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านลำนาว
บ้านลำนาว
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
lumnaw@hotmail.co.th
www.lumnaw.ac.th
บ้านลำนาว
075-371051,075-
075371051
16 กรกฎาคม 2475
35
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
40
863
27
18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:28:55 น.
154
1080210654
80020170
210654
บ้านปากแพรก
BANPAKPREAK
นายจินดา อักษรนำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านโคกเหรียง
บางขัน
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
adtiyabpp@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1080210654
บางขัน
091-7035683
2481
42
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
298
13
11 สิงหาคม 2562 เวลา 09:58:19 น.
155
1080210656
80020171
210656
โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
SOTETASNASUKSACHULALONGKHORNMAHAWITTAYALAI
นายเสวก จินเจือ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 ทุ่งอินทนิน
บางขัน
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
sote.tasana@hotmail.com
-
6 สิงหาคม 2516
40
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
239
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:14 น.
156
1080210657
80020172
210657
บ้านควนประ
bankhuanpra school
นายเสาวพจน์ รัตนบุรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านควนประหน้าเขา
บางขัน
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
bankuanpraschool@gmail.com
บางขัน
0859965428
22 สิงหาคม 2534
40
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
109
9
20 เมษายน 2562 เวลา 09:26:07 น.
157
1080210668
80020173
210668
บ้านคลองเสาเหนือ
khlong sao nuea school
นางสุมลฑา อินทรฤทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 17 คลองเสาเหนือ
บางขัน
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
ksns2556@gmail.com
www.facebook.com/BanklongsaunueaSchool/
บางขัน
075845360
075845360
2505
27
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
24
483
22
20 สิงหาคม 2563 เวลา 13:09:22 น.
158
1080210669
80020174
210669
บ้านไสเตาอ้อย
BANSAITAOAOI
นางสาวธิดารัตน์ จิตสำรวย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านไสเตาอ้อย
บางขัน
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
bansaitaoaoi174@gmail.com
บางขัน
088-7564286
11072537
33
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
137
8
18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:47:57 น.
159
1080210665
80020175
210665
บ้านนาตำเสา
BANNATUMSAO
นายโกวิทย์ เอียดเนตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านนาตำเสา
บ้านนิคม
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
nts80020175.school@gmail.com
schoolweb.eduzones.com/nts/
บ้านนิคม
-
-
พ.ศ.2528
40
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
218
8
29 มิถุนายน 2562 เวลา 19:53:51 น.
160
1080210662
80020176
210662
บ้านนิคมวังหิน
bannikomwanghin
นางสาวสุนิศา ภักดิ์จันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านนิคม
บ้านนิคม
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
n.wonghin123@gmail.com
-
บ้านนิคม
075-450101
29 พฤศจิกายน 2442
42
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
193
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:25:18 น.
161
1080210663
80020177
210663
สมสรร
Somsan
นางสาวสุรัตน์วดี ศรีจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 สมสรร
บ้านนิคม
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
-
-
บ้านนิคม
075-450073
-
พ.ศ.2512
43
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
123
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:01:59 น.
162
1080210664
80020178
210664
บ้านเขาวง
Bankaowong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเขาวง
บ้านนิคม
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1080210664
บ้านนิคม
086-5947353
20 กันยายน 2514
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
67
9
27 เมษายน 2563 เวลา 19:42:59 น.
163
1080210653
80020179
210653
เจริญรัชต์ภาคย์
CHAREARNRATTANAPAK
นายประภาส สวนกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บางปริก
บ้านลำนาว
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
บ้านลำนาว
075-371036,045-
40
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
135
8
09 เมษายน 2562 เวลา 05:15:44 น.
164
1080210655
80020180
210655
สังวาลย์วิท 7
sangwanvit 7
นางสุภาพ รัตนศรีปัญญะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านเคียมงาม
บ้านลำนาว
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
sangwanvit7@gmail.com
www.sw7.ac.th
บ้านลำนาว
075-355714
-
2513
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
37
716
24
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:29:06 น.
165
1080210658
80020181
210658
ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
thamroungtrawanchaydanchaikhongporthumwanaunusong ๑๐ school
นางสาวปนิษฐา ฤทธิพรัด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านเหนือโตน
บ้านลำนาว
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
-
school.obec.go.th
บ้านลำนาว
-
10 พฤษภาคม 2528
50
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
254
8
25 สิงหาคม 2563 เวลา 14:57:09 น.
166
1080210667
80020182
210667
บ้านไสยาสน์
BANSAIYAS
นางสาวสุภานี บวรศุภศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านไสยาสน์
บ้านลำนาว
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
www.saiyasschool.ac.th
บ้านลำนาว
075-466244
8 มกราคม 2496
30
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
318
14
20 สิงหาคม 2563 เวลา 15:50:15 น.
167
1080210659
80020183
210659
บ้านสวน
ฺBansuan
นางจิรภา อัยราคม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสวน
วังหิน
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
bansuanschool9906@hotmail.com
อบต.วังหิน
0953292704
-
พ.ศ.2482
29
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
93
8
27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:42:19 น.
168
1080210660
80020184
210660
วัดวังหิน
Watwanghin School
นางอารี นิยมรส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 วังเนียง(ไสกล้วย)
วังหิน
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
watwanghinschool2@gmail.com
วังหิน
-
-
1 พ.ค. 2476
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
130
8
17 เมษายน 2562 เวลา 20:04:58 น.
169
1080210661
80020185
210661
บ้านหนองเจ
BANNONGJAY
นายวัชระ นามสนธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 หนองเจ
วังหิน
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
bannongjay@gmail.com
www.bannongjay.ac.th/
วังหิน
075-450187
พ.ศ.2482
35
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
402
17
10 เมษายน 2562 เวลา 06:35:26 น.
170
1080210666
80020186
210666
ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
THAIRATH 38
นายสุวิทย์ หนูอุไร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านน้ำร้อน
วังหิน
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
thairat_38@hotmail.com
วังหิน
075845370
-
28/02/2486
26
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
59
10
20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:48:26 น.
171
1080210681
80020187
210681
บ้านแพรกกลาง
BANPRAKKLANG
นายมงคล ชุมภักดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 แพรกกลาง
คลองเส
ถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช
80260
pakdees555@gmail.com
www.prakklang.com
คลองเส
-
-
24 มิถุนายน 2516
75
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
163
11
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:53:19 น.
172
1080210670
80020188
210670
บ้านเกาะขวัญ
Bankhokwan
นายอำนวย ดำประสงค์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 เกาะขวัญ
ดุสิต
ถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช
80260
kohkhwanschoo.@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
075-306233
21 เมษายน 2481
53
4.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
23
404
15
31 สิงหาคม 2563 เวลา 13:32:45 น.
173
1080210676
80020189
210676
วัดสวนพิกุล
WATSUANPIKUN
นายปรีชา จันเอียด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสวนพิกุล
ดุสิต
ถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช
80260
ดุสิต
0810854721
15 กรกฎาคม 2507
60
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
62
8
09 เมษายน 2562 เวลา 10:41:30 น.
174
1080210672
80020190
210672
บ้านพรุวง
banpruwong
นายภาณุรักษ์ รักษาวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 พรุวง
ดุสิต
ถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช
80260
-
-
ดุสิต
075-450028
-
17 พฤษภาคม 2516
60
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
48
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:52:17 น.
175
1080210674
80020191
210674
พรรณราชลเขต
Phannarachonkhet
นางสารีย์ วงศ์กุลวิจิตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 ทุ่งเค็ด
ดุสิต
ถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช
80260
chittri_sutchai@hotmail.com
-
ดุสิต
0899726646
-
4 มีนาคม 2519
75
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
89
8
18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:54:30 น.
176
1080210671
80020193
210671
วัดวังรีบุญเลิศ
watwangreeboonlert
นางโชคดี จันทร์ทิพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านวังรี
ดุสิต
ถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช
80260
Wang_ree@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
075-355693
8 มิถุนายน 2528
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
188
11
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:57:52 น.
177
1080210675
80020194
210675
บ้านวังตลับ
Banwangtalab
นางกมลทิพย์ สงค์ดำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวังตลับ
ถ้ำพรรณรา
ถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช
80260
ถ้ำพรรณรา
075845298
16/06/2520
50
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
119
8
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:10:45 น.
178
1080210682
80020195
210682
บ้านนาพา
Bannapa School
นางสุมาลี โยธาภักดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 นาพา
ถ้ำพรรณรา
ถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช
80260
-
-
อบต.ถ้ำพรรณรา
0848416136
-
พ.ศ.2523
60
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
171
12
18 สิงหาคม 2563 เวลา 13:16:38 น.
179
1080210679
80020196
210679
วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)
Watmukataram (Watpakthasong)
นางสาวชญาภา เพชรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ท่าซอง
ถ้ำพรรณรา
ถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช
80260
watmukataram@gmail.com
-
ถ้ำพรรณรา
075-450030
-
1 ตุลาคม 2475
60
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
52
8
26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:31:40 น.
180
1080210680
80020197
210680
บ้านปลายเส
Ban Plaise School
นางศุภวรรณ นาควงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านปลายเส
คลองเส
ถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช
80260
ิbanplaise.school@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1080210680&page=info
คลองเส
075-470103
075 470103
4 พฤษภาคม 2499
57
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
124
8
21 สิงหาคม 2563 เวลา 14:32:35 น.
181
1080210677
80020198
210677
วัดควนกอ
Watkhuankor
นายธวัชชัย สวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านควนกอ
ถ้ำพรรณรา
ถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช
80260
watkhonkorschool@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1080210677
ถ้ำพรรณรา
075-306234
พ.ศ.2452
48
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
111
8
31 สิงหาคม 2563 เวลา 10:05:06 น.
182
1080210678
80020199
210678
บ้านปลายรา
Banplayra
ว่าที่ร้อยตรีวิเชียรรัตน์ สิขิวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านปลายรา
ถ้ำพรรณรา
ถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช
80260
Banplayra@hotmai.com.
WWW.202.29.218.214/banplayra
ถ้ำพรรณรา
075-306232,075-
-
29 พฤษภาคม 2483
56
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
205
8
18 สิงหาคม 2563 เวลา 13:43:52 น.
183
1080210750
80020200
210750
วัดควนส้าน
wat kunsat school
นางอาคม สุขกลับ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ควนส้าน
ช้างกลาง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
watkuansan@gmail.com
www.wks-school.com
ช้างกลาง
075450001
เดือนพฤษภาคม 2475
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
225
12
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:03 น.
184
1080210744
80020201
210744
บ้านคลองงา
BANKLONGNGA
นายอภิเชษฐ์ พังยาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคลองงา
ช้างกลาง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
ช้างกลาง
075-755680
50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
129
9
20 สิงหาคม 2563 เวลา 09:08:28 น.
185
1080210743
80020202
210743
บ้านนา
BANNA
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านนา
ช้างกลาง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
ช้างกลาง
075-479044
1 กรกฎาคม 2478
32
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
233
11
19 สิงหาคม 2563 เวลา 13:06:17 น.
186
1080210742
80020203
210742
วัดมะนาวหวาน
WATMANAWHWAN
นายวิชาญ ศรีอักษร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 มะนาวหวาน
ช้างกลาง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
ช้างกลาง
075-755542
17 กันยายน 2475
30
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
179
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 07:57:19 น.
187
1080210747
80020204
210747
บ้านหน้าเหมน
bannamain
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหน้าเหมน
ช้างกลาง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
cuppid_nul@hotmail.com
school.obec.go.th/bannamain
ช้างกลาง
089-287-4840
24/05/2515
22
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
29 ตุลาคม 2561 เวลา 10:45:04 น.
188
1080210746
80020205
210746
บ้านกุยเหนือ
Bankuinuea
นายเจตน์ วรรณเริก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านกุยเหนือ
ช้างกลาง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
ช้างกลาง
075-354317
075-354317
2502
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
75
9
19 สิงหาคม 2563 เวลา 14:40:36 น.
189
1080210737
80020206
210737
บ้านคลองกุย
banklongkuy
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านคลองกุย
ช้างกลาง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80220
ช้างกลาง
0 7547 9230
2 สิงหาคม 2481
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
46
9
18 ตุลาคม 2561 เวลา 11:03:45 น.
190
1080210748
80020207
210748
บ้านจันดี
banchandee
นางราตรี ธวัชกาญจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 จันดี
ช้างกลาง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
banchandee@gmail.com
www.banchandeeschool.com
ช้างกลาง
098013847
2513
30
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
129
9
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:30:27 น.
191
1080210738
80020208
210738
ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)
Chumchonbannava (Prisonpisit)
นายธีรพงค์ คงแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านนาวา
ช้างกลาง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
bannava@gmail.com
www.chumchonbannava.ac.th
ช้างกลาง
075364142
075364142
29 มิถุนายน พ.ศ. 2482
30
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
39
687
29
10 กันยายน 2563 เวลา 15:17:58 น.
192
1080210745
80020209
210745
องค์การสวนยาง 1
Ongkansuanyang 1
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 16 องค์การสวนยาง
ช้างกลาง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80220
ช้างกลาง
075-491506,075-
075-584258
17 พฤษภาคม 2493
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
69
11
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:13:34 น.
193
1080210752
80020210
210752
บ้านคลองปีก
Banklongpeek
นางสาวอรฤทัย เพ็ชร์ประพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านคลองปีก
สวนขัน
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
ิbanklongpeek@gmail.com
banklongpeek.ac.th
สวนขัน
0858876717
25 พ.ค. 2483
38
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
82
9
19 สิงหาคม 2563 เวลา 13:17:29 น.
194
1080210751
80020211
210751
บ้านไทรงาม
BANSAINGAM
นางวาสนา คชไกร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านไทรงาม
สวนขัน
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
-
-
สวนขัน
075-800-147
3 กรกฎาคม 2490
65
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
70
9
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:38:57 น.
195
1080210749
80020213
210749
วัดสวนขัน
WATSUANKAN
นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สวนขัน
สวนขัน
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
watsuankanschool@gmail.com
สวนขัน
0899723929
65
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
221
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:30:03 น.
196
1080210741
80020214
210741
บ้านหนองเตย
BANHNONGTEAY
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองเตย
หลักช้าง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
หลักช้าง
075-479425
2511
34
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
18 ตุลาคม 2561 เวลา 11:00:34 น.
197
1080210736
80020215
210736
วัดจันดี
WATJANDEE
นายพิทยา สังขะเลขา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านทุ่งปอน
หลักช้าง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
jandeesc@gmail.com
80108957.thaischool1.in.th/
หลักช้าง
075-486315
075-486315
25 พฤษภาคม 2475
40
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
70
1,167
40
21 ตุลาคม 2563 เวลา 13:11:52 น.
198
1080210735
80020216
210735
วัดหลักช้าง
WATHLAKCHANG
นายยงยศ ทองคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านหลักช้าง
หลักช้าง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
หลักช้าง
0936711755
พ.ศ.2463
32
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
75
10
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:42:49 น.
199
1080210740
80020217
210740
บ้านควนตม
Bankhuntom
นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านควนตม
หลักช้าง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
Bankhuntom2019@gmail.com
หลักช้าง
0649255593
1 พ.ค.2484
32
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
31
9
24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:12:25 น.
200
1080210739
80020218
210739
บ้านนาปราน
bannapran
นางสาวเบญจมาส สุขกลับ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนาปราน
หลักช้าง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
bannabranschool@gmai.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1080210739&page=info
หลักช้าง
0966344563
2483
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
9
25 สิงหาคม 2563 เวลา 10:18:15 น.
201
1080210852
80020219
210852
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
TAMRUADTRAWENCHAIDANBANYUNGGHAM
นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ยูงงาม
บางขัน
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
banyungham@hotmail.com
-
075-450113
-
23052528
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
96
8
21 ตุลาคม 2563 เวลา 10:01:43 น.
202
1080210851
80020220
210851
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
Banraiyow Border Patrol Police school
นายณัฐกรณ์ ทองใหม่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ไร่ยาว
บางขัน
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
banraiyao.com
บางขัน
0952565039
25 พฤษภาคม 2528
45
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
96
8
11 เมษายน 2562 เวลา 18:19:14 น.