ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1094300005
94010001
300005
บ้านกาแลบือซา
bankalaebuesa
นางจีรนันท์ มาสินธุ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านกาแลบือซา
กะมิยอ
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
kalaebuesa03@gmali.com
-
กะมิยอ
0-7346-1434
-
12 กันยายน 2512
8
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
84
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:40 น.
2
1094300006
94010002
300006
ชุมชนบ้านกะมิยอ
Kamiyor Community School
นางวันพิทยา มุสตาฟา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านกะมิยอ
กะมิยอ
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
kmy.school@gmail.com
กะมิยอ
0-7346-1290
0-7346-1290
15 สิงหาคม 2481
13
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
40
453
20
05 กันยายน 2561 เวลา 09:11:28 น.
3
1094300004
94010003
300004
บ้านสระมาลา
Ban samala
นางรจนา เจ๊ะแว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสระมาลา
คลองมานิง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94110
samala52@hotmail.com
อบต.คลองมานิง
0-7346-1267
-
2509
12.5
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
172
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:17:57 น.
4
1094300003
94010004
300003
บ้านคลองมานิง
KLONGMANING
นายนิโซะ นิเลาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคลองมานิง
คลองมานิง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
klongmaning_27@pattani1.go.th
-
คลองมานิง
0-7346-1270
-
พ.ศ.2479
14
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
138
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:17:42 น.
5
1094300013
94010005
300013
ชุมชนบ้านตะลุโบะ
chumchonbantalubou
นายเจะอาฮาหมัด เจะโกะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ตะลุโบะ
ตะลุโบะ
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
talubo_school@hotmail.com
ตะลุโบะ
073-451562
30/06/2488
14
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
354
14
26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:55:29 น.
6
1094300028
94010006
300028
บ้านจะรังบองอ
jarangbongo
นายสากล จันทร์อ่อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ปาแดบองอ
ตะลุโบะ
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
-
ตะลุโบะ
01/10/2509
10
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
198
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:59 น.
7
1094300002
94010007
300002
บ้านตันหยงลุโละ
bantanyongluloh
นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านตันหยงลุโละ
ตันหยงลุโละ
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
tanyongluloh1@gmail.co.th
ตันหยงลุโละ
0-7341-3458
073413458
ตุลาคม 2506
10
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
396
15
11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:48 น.
8
1094300001
94010008
300001
ชุมชนบ้านกรือเซะ
chumchonbankruse
นายสะอารี หะยีสแลแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านกรือเซะ
ตันหยงลุโละ
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
kruesaeschool@gmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1
0-7341-3541
null
พ.ศ. 2475
10
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
404
16
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:00 น.
9
1094300008
94010009
300008
เมืองปัตตานี
MUANGPATTANI SCHOOL
นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 กูแบอีเต๊ะ
บานา
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
muang_ptn@hotmail.com
www.geocities/maunschoo
บานา
0-7341-4667
24 มิ.ย. 2497
2
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
49
866
32
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:23 น.
10
1094300009
94010010
300009
บ้านกูวิง
bankuwing
นายกษิดิท มณีโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านกูวิง
บานา
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1094300009
บานา
18/04/2505
7
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
119
9
27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:31:46 น.
11
1094300012
94010011
300012
ชุมชนบ้านยูโย
chumchonbanyuyo
นายชุมชนม์ ชุมคง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านยูโย
บานา
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
บานา
0-7341-4409
16/10/2512
2
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
376
17
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:28:36 น.
12
1094300010
94010012
300010
บ้านบานา
BANBANA
นายสิทธิศักดิ์ เจ๊ะสารี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บานา
บานา
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
banbana.school@gmail.com
http://school.obec.go.t
บานา
0-7341-3357
0-7341-3357
11ตุลาคม2509
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
136
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:31:36 น.
13
1094300011
94010013
300011
บ้านจือโระ
JERO
นายวีระศักดิ์ รูปธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านจือโระ
บานา
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
bjrpattani1@gmail.com
-
บานา
0-7342-7713
-
2511
10
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
97
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:50:42 น.
14
1094300007
94010014
300007
บ้านปาเระ
BanParek
นายอัษฎาวุธ สุวัตถี
ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านปาเระ
บาราโหม
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
banparekptn1@gmail.com
ตำบลบาราโหม
0-7341-3172
-
2482
10
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
123
6
22 มิถุนายน 2562 เวลา 12:03:37 น.
15
1094300024
94010015
300024
ชุมชนบ้านสะนิง
chumchonbansaning
นางวรรณา อุดมศาสตร์สกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสะนิง
บาราเฮาะ
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
saningschool@gmail.com
http://www.thai-school.net/saningschool/
บาราเฮาะ
0-7334-9049
0-7334-9049
1 กรกฎาคม 2482
7
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
165
10
21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:34:15 น.
16
1094300025
94010016
300025
บ้านลดา
Ban Lada
นางสาวโรสนานี หะมิงมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านลาดอ
บาราเฮาะ
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
lada69730@gmail.com
-
บาราเฮาะ
0-7343-4249
0-7343-4249
03052514
7
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
137
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:34 น.
17
1094300026
94010017
300026
บ้านกาฮง
Bankahong
นายอนันต์ เบญจสุหร่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านกาฮง
บาราเฮาะ
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
wea_prakhan@hotmail.com
-
บาราเฮาะ
0-7343-4206
-
2 มิ.ย.2478
10
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
259
10
10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:59:18 น.
18
1094300027
94010018
300027
บ้านปะกาลิมาปุโระ
banpakalimapurok school
นายอาหามัดซากี ซอแนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านปะกาลิมาปุโระ
บาราเฮาะ
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
bpr_128@hotmail.com
บาราเฮาะ
0862927064
5 ตุลาคม 2487
13
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
87
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 12:42:40 น.
19
1094300018
94010019
300018
บ้านกือยา
bankueya
นางสาวสุณา อิสสาหาก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านกือยา
ปะกาฮะรัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
kueya99@gmail.com
-
ปะกาฮะรัง
0826596569
-
2482
7
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
115
8
06 มีนาคม 2563 เวลา 13:51:36 น.
20
1094300019
94010020
300019
บ้านกอแลบีเละ
bankholeabilek
นายอำนาจ ภักดีโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ปะกาฮะรัง
ปะกาฮะรัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
kholeabilek_17@pattani.go.th
-
ปะกาฮะรัง
-
-
25 พฤษภาคม 2509
7
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
228
9
13 มิถุนายน 2562 เวลา 11:20:58 น.
21
1094300014
94010021
300014
บ้านปะกาฮะรัง
pakaharang
นางอัสน๊ะ คำเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านปะกาฮะรัง
ปะกาฮะรัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
pakaharang@hotmail.com
ปะกาฮะรัง
0-7334-8625
2479
7
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
387
17
13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:14 น.
22
1094300023
94010022
300023
บ้านบาราเฮาะ
Ban Barahok School
นางแวอาซีซะห์ หวังแอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบาราเฮาะ
ปุยุด
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
barahok@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1094300023&page=info
อบต.ปูยุด
0-7343-4248
2502
10
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
135
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:21 น.
23
1094300021
94010023
300021
ชุมชนบ้านปูยุด
Pujud Community School
นายนัสรินทร์ บารู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านปูยุด
ปุยุด
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
puyud9@hotmail.com
puyud_school_m7@hotmail.com
ปูยุด
0-7343-4211
0-7343-4211
7 เมษายน 2464
10
9
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
46
601
23
13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:24 น.
24
1094300022
94010024
300022
บ้านรามง
BANRAMONG
นางสาวฮาลีเมาะ เจะอาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านรามง
ปุยุด
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
ramong1982@hotmail.com
ปูยุด
0-7343-4144
2509
13
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
85
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:17:06 น.
25
1094300015
94010025
300015
บ้านรูสะมิแล
BANRUSAMILAE SCHOOL
นางนันทา แววสง่า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านรูสะมิแล
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
rrbanrusamilae@hotmail.com
เทศบาลตำบลรูสะมิแล
-
0
0
2
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
314
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:40:31 น.
26
1094300016
94010026
300016
อนุบาลปัตตานี
anubanpattani
นายสมชาย สุวรรณราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โคกม่วง
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
anubanpn@hotmail.com
anubanpattani.ac.th
รูสะมิแล
0-7333-7667
0-7333-7667
2511
5
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
86
1,787
52
26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:41:47 น.
27
1094300017
94010027
300017
บ้านบางปลาหมอ
BanBangplamo
นางกรรณิกา เพชรนุ้ย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบางปลาหมอ
รูสะมิแล
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
รูสะมิแล
0-7335-9261
2505
7
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
96
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:52:21 น.
28
1094300020
94010028
300020
บ้านสะบารัง
bansabarang school
นางนิภา วิศุภกาญจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 บ้านสะบารัง
สะบารัง
เมืองปัตตานี
ปัตตานี
94000
sbrschool@hotmail.com
เทศบาลเมืองปัตตานี
0-7334-9385
073349385
2497
5
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
37
603
21
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:36:30 น.
29
1094300091
94010029
300091
วัดควน
wadkhuan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ป่าสัย
ควน
ปะนาเระ
ปัตตานี
94190
wadkhuanschool@hotmail.com
ควน
0-7348-5271
2452
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
48
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:39:43 น.
30
1094300092
94010030
300092
วัดมหิงษาราม
Watmahingsaram school
นายสมพร ทองดุลดำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 คอกกระบือ
คอกกระบือ
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
Chot_Dang@hotmail.com
คอกกระบือ
0-7341-7652
-
วันที่ 5 พฤษภาคม 2458
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
35
7
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:40 น.
31
1094300085
94010032
300085
บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
Bandon (Nui Nit Ya Khan) school
นายกำธร ศรีแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ยางงาม
ดอน
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
bandon_37@pattani1.go.th
ดอน
0-7335-1484
01/08/2455
34
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
110
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:27 น.
32
1094300086
94010033
300086
บ้านราวอ
banrawor
นางรัตนา ณ ปัตตานี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ราวอ
ดอน
ปะนาเระ
ปัตตานี
94190
ิbanrawor@hotmail.com
-
ดอน
-
-
2479
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
147
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:07:54 น.
33
1094300079
94010035
300079
บ้านทุ่ง
Banthung School
นางซาวาลินี มา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทุ่ง
ท่าข้าม
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
sulaida_c@hotmail.com
-
ท่าข้าม
-
-
14 กันยายน 2485
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
52
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:24:46 น.
34
1094300078
94010036
300078
บ้านท่าข้าม
banthakham
นายวีรศักดิ์ ไชยเสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ท่าข้าม
ท่าข้าม
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
krukrit_12@hotmail.com
banthakam.ac.th
ท่าข้าม
0-7349-9021
0-7349-9252
2462
40
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
214
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:58:36 น.
35
1094300088
94010037
300088
บ้านท่าน้ำ
Banthanam School
นายนรินทร์ ขวัญคาวิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สุเหร่า
ท่าน้ำ
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
bantanam2514@gmail.com
-
ท่าน้ำ
073417011
-
2509
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
182
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 16:17:46 น.
36
1094300089
94010038
300089
บ้านท่าน้ำตะวันออก
BANTANAMTHAWANORK
นายภานุวัตร สังข์เพ็ชร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 โต๊ะซา
ท่าน้ำ
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
tanam_ok@hotmail.com
ท่าน้ำ
073417009
2481
41
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
178
12
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:36:33 น.
37
1094300090
94010039
300090
บ้านท่าน้ำตะวันตก
thanamtawantok
นายอนุราช สินไหม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตะโล๊ะ
ท่าน้ำ
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
ummi1522@gmail.com
-
ท่าน้ำ
0-7335-1044
-
2409
30
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
60
9
12 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:01 น.
38
1094300074
94010040
300074
บ้านบางมะรวด
BANBANGMARUAD
นายยาการียา เจะโนะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บางมะรวด
บ้านกลาง
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
bangmaruad.school@gmail.com
bangmaruad.school@gmail.com
บ้านกลาง
0-7349-9022
-
2479
43
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
47
630
21
20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:13:10 น.
39
1094300075
94010041
300075
บ้านท่าชะเมา
bantachamao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ท่าชะเมา
บ้านกลาง
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
thachamao@hotmail.com
-
บ้านกลาง
0898763664
-
18/10/2508
45
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
90
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:50 น.
40
1094300076
94010042
300076
บ้านบ่ออิฐ
banboit
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หัวเขาแก้ว
บ้านกลาง
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
banboitschool@hotmail.com
www.bo-it school.com
บ้านกลาง
-
-
20/07/2481
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
109
9
14 มิถุนายน 2561 เวลา 10:08:55 น.
41
1094300083
94010043
300083
วัดศรีสุดาจันทร์
wudsrisudajun
นางสาวอารีย์ หวานขาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ป่ากะพ้อ
บ้านกลาง
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
บ้านกลาง
0-7349-9530
29/11/0000
40
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
64
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:38:43 น.
42
1094300084
94010044
300084
บ้านกลาง
banklang
นายอาดัม ฮาแว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านกลาง
บ้านกลาง
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
ban-klang@hotmail.com
-
บ้านกลาง
0-7349-9531
0
2475
33
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
113
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:40 น.
43
1094300080
94010045
300080
บ้านนอก
Bannok
นายคำนึง ดิษฐโรจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเกาะ
บ้านนอก
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
Bannokschool2553@gmail.com
-
บ้านนอก
0-7349-9532
-
พ.ศ. 2498
36
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
115
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 19:41:02 น.
44
1094300081
94010046
300081
บ้านปุลามาวอ
pulamawor
นายพงศ์ศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ปุลามาวอ
บ้านนอก
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
pulamawor_35@pattani1.go.th
อบต.บ้านนอก
0-7349-9095
พ.ศ. 2482
35
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
129
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:13:47 น.
45
1094300082
94010047
300082
บ้านหัวคลอง
Huaclong
นางสาวนิดา หมั่นดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หัวคลอง
บ้านนอก
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
208bhg@hotmail.com
บ้านนอก
-
-
1 สิงหาคม 2490
39
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
111
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:01:14 น.
46
1094300095
94010048
300095
บ้านน้ำบ่อ
Bannambo
นางสาวปาตีเม๊าะ อีแต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 น้ำบ่อ
บ้านน้ำบ่อ
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
bannambo.nambo@gmail.com
-
บ้านน้ำบ่อ
0-7332-9902
-
15 พฤษภาคม 2464
55
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
233
11
11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:54:03 น.
47
1094300077
94010049
300077
บ้านเตราะหัก
BANTROHAK
นายอับดุลการิม เจะอารง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เตราะหัก
บ้านน้ำบ่อ
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1094300077
บ้านน้ำบ่อ
0-7342-1341
0-7342-1341
1 สิงหาคม 2487
51
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
145
8
02 มิถุนายน 2562 เวลา 11:52:03 น.
48
1094300096
94010050
300096
บ้านท่าสู
banthasu
นายยา วามะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ท่าสู
บ้านน้ำบ่อ
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
thasu2011@gmail.com
บ้านน้ำบ่อ
0-7342-1333
10 ตุลาคม 2485
60
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
133
9
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:57:07 น.
49
1094300097
94010051
300097
บ้านบางหมู
BANBANGMU
นายมูฮำมัดคอซาลี ยาโม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บางหมู
บ้านน้ำบ่อ
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
ban_banmu@hotmail.com
บ้านน้ำบ่อ
0808736640
12/06/2512
47
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
84
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:19:31 น.
50
1094300073
94010052
300073
บ้านคลองต่ำ
Banklongtam
นายซูไฮมิน ปัตยะบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 คลองต่ำ
ปะนาเระ
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
www.klongtam1@hotmail.com
-
ปะนาเระ
0-7333-0162
-
2481
40
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
31
6
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:27:40 น.
51
1094300071
94010053
300071
บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
Banpanare
นางสาววีรพัฒน์ อนุบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ปะนาเระ
ปะนาเระ
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
rat-u-thit@hotmail.com
www.banpanare.orgfree.com
ปะนาเระ
0-7349-9020
-
2444
30
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
39
514
18
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:30:30 น.
52
1094300072
94010054
300072
บ้านคาโต
bankato
นางจรุณี แสงหวัง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 คาโต
ปะนาเระ
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
-
bankato.ac.th
ปะนาเระ
09-3582-3236
-
2507
36
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
380
13
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:37 น.
53
1094300094
94010055
300094
บ้านพ่อมิ่ง
BANPORMING
นายศิริ ทองชุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 พ่อมิ่ง
พ่อมิ่ง
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
BPM_111@hotmail.com
พ่อมิ่ง
0-7346-4649
-
25 พฤษภาคม 2479
47
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
146
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:04:56 น.
54
1094300093
94010056
300093
บ้านเคียน
Bankian
นายอุษมัน ลีโด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 นาจาก
พ่อมิ่ง
ปะนาเระ
ปัตตานี
94130
ิิBankian01@gmail.com
พ่อมิ่ง
0-7332-9933
1 มกราคม 2473
55
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
77
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:29 น.
55
1094300180
94010101
300180
บ้านมะปริง
Banmapring
นายสมาแฮ เสดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 มะปริง
จะรัง
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
mapring_75@pattani1.go.th
จะรัง
17/8/2479
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
264
11
11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:00:36 น.
56
1094300181
94010102
300181
บ้านจะรัง
Ban Jarang
นายนิพนธ์ ชีวะอิสระกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 จะรัง
จะรัง
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
จะรัง
6 กันยายน 2508
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
83
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:23:21 น.
57
1094300182
94010103
300182
บ้านตูเวาะ
BANTUWOH
นายรุสลี แสงดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กะดี
จะรัง
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
schooltuwoh@gmail.com
จะรัง
0810985762
2482
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
222
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:04:47 น.
58
1094300179
94010104
300179
บ้านดูซงปาแย
dusogpayae
นางนิซัลมา นิภิรมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดูซงปาแย
ตอหลัง
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
dspy@hotmail.co.th
http://www.facebook.com/dusongpayae
ตอหลัง
081 766 2508
-
9 มิถุนายน 2479
35
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
221
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:02:54 น.
59
1094300190
94010105
300190
บ้านตะโละ
bantalok
นายอิสมาแอล มะลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ตะโละ
ตะโละ
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
talokschool@gmail.com
-
ตะโละ
0819684925
-
05/08/2480
25
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
153
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:06:26 น.
60
1094300191
94010106
300191
ชุมชนวัดป่าศรี
cumchonwatpasri
นางวาสนา สิทธิพาที
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ป่าศรี
ตะโละ
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
ตะโละ
0-7347-0253
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494
27
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
130
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:57 น.
61
1094300200
94010107
300200
ชุมชนวัดปิยาราม
CHUMCHON WAT PIYARAM SCHOOL
นางพอชม เกาะทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ปิยา
ปิยามุมัง
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
piyaram-@hotmail.com
-
ยะหริ่ง
0937729835
-
พ.ศ.2472
18
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
154
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:17:39 น.
62
1094300166
94010108
300166
ชุมชนบ้านปาตา
chumchonbanpata
นายศุภชัย ศักดิ์แก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ปาตา
ตะโละกาโปร์
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
chumchonbanpata@gmail.com
www.school.obec.go.th/pata/
ตะโละกาโปร์
073461033
073461033
2489
20
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
36
480
17
22 มิถุนายน 2561 เวลา 22:20:19 น.
63
1094300167
94010109
300167
บ้านท่ากุน
BANTAKUN
นางสาวสุปราณี บินอาหวา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ท่ากุน
ตะโละกาโปร์
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
takun_58@pattani1.go.th
ตะโละกาโปร์
0-7332-1737
01/05/2513
22
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
97
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:39:24 น.
64
1094300169
94010110
300169
บ้านท่าด่าน
BANTADAN
นางสรรค์สุรางค์ สุไลมาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ท่าด่าน
ตะโละกาโปร์
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
bantadan@gmail.com
ตะโละกาโปร์
073-420012
2481
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
144
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 20:40:42 น.
65
1094300171
94010111
300171
บ้านท่าพง
bantapong
นายธัชพงษ์ รัตนบุญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ท่าพง
ตะโละกาโปร์
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
bantapong1@hotmail.com
ตะโละกาโปร์
091-8478301
1ส.ค. 2441
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
140
9
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:41:49 น.
66
1094300176
94010112
300176
บ้านยือริง
banyering school
นายมูฮำหมัดซาอูดี แวดราแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ยือริง
ตันหยงดาลอ
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
Yering_81@pattani.go.th
ตันหยงดาลอ
073420320
1 สิงหาคม 2509
26
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
38
7
16 มิถุนายน 2562 เวลา 20:53:08 น.
67
1094300177
94010113
300177
บ้านตันหยงดาลอ
Bantanyongdalor
นายมะรอบี เจะแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สะตือเงาะ
ตันหยงดาลอ
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
tanyongdalor.school@gmail.com
school.opec.go.th/tanyongdalor
??????????
0-7348-7182
17 สิงหาคม 2497
25
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
169
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:17:48 น.
68
1094300178
94010114
300178
บ้านตือระ
Ban Tera
นายปรีชา มะเกะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ตือระ
ตันหยงดาลอ
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
amazingtera@gmail.com
facebook/ความสุขเล็กๆที่ตือระ
ตันหยงดาลอ
0895959798
2509
25
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
124
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:04:11 น.
69
1094300198
94010115
300198
บ้านเฑียรยา
BANTHIARAYA
นางสายใจ คงฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เฑียรยา
ตาแกะ
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
ty_school@hotmail.com
-
ตาแกะ
073719818
-
15
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
126
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:41:59 น.
70
1094300197
94010116
300197
บ้านฝาง
Banfang
นางสาวรัตนาซารี เจะอาแว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 จือแรกือโต
ตาแกะ
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
bfyaring@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1094300197
ตาแกะ
0935752691
09/08/2494
20
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
274
12
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23:04 น.
71
1094300189
94010117
300189
บ้านบากง
Banbakong
นายวีระชัย เรืองช่วย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บากง
ตาลีอายร์
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
-
-
ตาลีอายร์
0898763534
-
มิถุนายน 2482
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
211
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 20:27:50 น.
72
1094300187
94010118
300187
บ้านใหม่
BANMAI
นายธวัชชัย เทพรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านใหม่
ตาลีอายร์
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
bmiptn1@hotmail.com
อบต. ตาลีอายร์
0-7332-1063
20 กรกฎาคม 2482
25
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
88
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:09 น.
73
1094300188
94010119
300188
บ้านตาลีอายร์
Ban Taliair School
นายวีรศักดิ์ ไชยเสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตาลีอายร์
ตาลีอายร์
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
taliair_85@pattani1.go.th
อบต.ตาลีอายร์
0-7348-1516
-
พ.ศ.2512
27
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
9
13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:25 น.
74
1094300196
94010120
300196
ชุมชนบ้านตาแกะ
Chumchon Bantakae School
นางวันอาตีเฆาะห์ แสงดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านตาแกะ
ตาแกะ
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
takeanah@gmail.com
-
-
0-7333-0394
-
พ.ศ 2463
13
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
189
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:20 น.
75
1094300194
94010121
300194
บ้านบางปู
Banbangpu
นายแวรอมลี แวบูละ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บางปู
บางปู
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
bangpu-school@hotmail.com
http://www.banbangpuschool.ac.th/
บางปู
086-488-3420
-
พ.ศ.2464
15
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
39
483
17
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:54 น.
76
1094300195
94010122
300195
บ้านบือเจาะ
ิิBANBUECHO
นางสาวจริยา นวลเอียด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บือเจาะ
บางปู
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1094300195
บางปู
087-2851477
24/06/2501
14
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
102
8
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:57:40 น.
77
1094300173
94010123
300173
บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
banjabaepamitrapapat197
นางเจะรอกายะ มะเซ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บาโฮะแง
บาโลย
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94190
yayaya71@gmail.com
-
บาโลย
0946465468
-
พ.ศ.2470
27
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
253
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:58:54 น.
78
1094300174
94010124
300174
บ้านโต๊ะตีเต
bantotetea
นายมาหามะซี หะยีสาและ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โต๊ะตีเต
บาโลย
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94190
totetea59@gmail.com
บาโลย
0-7335-1195
0-7335-1195
พ.ศ.2485
28
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
85
9
03 มีนาคม 2563 เวลา 14:25:09 น.
79
1094300175
94010125
300175
บ้านบาโลย
banbaloy
นายอัซมี หวังบือซา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บาโลย
บาโลย
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94190
ban_baloy@hotmail.com
บาโลย
-
4 มิถุนายน 2479
30
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
174
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:29:15 น.
80
1094300201
94010126
300201
บ้านตาหมน
Bantamon
ว่าที่ร้อยตรีปพน มีสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ตาหมน
ปิยามุมัง
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
bantamon@hotmail.com
www.bantamon.ac.th
ปิยามุมัง
073421373
2502
22
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
134
11
21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:14:18 น.
81
1094300193
94010127
300193
บ้านปุลากง
banpulakong
นางสาวไอพี หะยีสาแม็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ปุลากง
ปุลากง
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
pulakongschool@gmail.com
ปุลากง
0-7333-5442
32
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
178
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:59:38 น.
82
1094300202
94010128
300202
บ้านตันหยง
BANTANYONG
นางสาววันซาวีลา เบ็ญลาเตะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตันหยง
มะนังยง
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
bantanyong@hotmail.com
เทศบาลตำบลตันหยง
0-7348-7109
20/10/2477
27
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
207
10
02 มิถุนายน 2561 เวลา 12:09:10 น.
83
1094300203
94010129
300203
บ้านดาลอ
ban dalor
นางสุมล ดุจวารี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดาลอ
มะนังยง
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
bandalorschool@gmail.com
-
มะนังยง
0-7348-7187
-
พ.ศ.2504
30
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
129
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:02:01 น.
84
1094300204
94010130
300204
บ้านชะเอาะ
banchao
นางจันทนา บุญญถิร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ชะเอาะ
มะนังยง
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
chaoyaring@gmail.com
-
มะนังยง
0-7332-1746
-
2482
22
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
211
8
14 มกราคม 2563 เวลา 10:24:50 น.
85
1094300205
94010131
300205
ยะหริ่ง
yaring
นายครรชิต กาเจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ยามู
ยามู
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
yaring_school@hotmail.com
http://school:obec.go.t
เทศบาลตำบลยะหริ่ง
0-7349-1072
073491072
17 พฤษภาคม 2499
15
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
46
775
29
27 มิถุนายน 2561 เวลา 15:59:06 น.
86
1094300192
94010132
300192
บ้านยามูเฉลิม
banyamoochaloem
นางสาวปราณี โหดหมาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ยามูเฉลิม
ราตาปันยัง
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
Yamoodata@gmail.co
ราตาปันยัง
0-7346-2241
22 มีนาคม 2477
22
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
146
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:55:25 น.
87
1094300199
94010133
300199
บ้านมูหลง
Ban Mulong
นางสาววรินดา จาปัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 มูหลง
ราตาปันยัง
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
boybig_28@hotmail.com
-
ราตาปันยัง
0-7333-0134
-
14 มิถนายน 2500
15
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
96
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:48:51 น.
88
1094300186
94010134
300186
ชุมชนบ้านสาบัน
sabanschool
นายสุรพงษ์ สาแล่หมัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 สาบัน
สาบัน
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
sabanschool@gmail.com
210.1.20.40/~eme/usersch/
สาบัน
0-7346-6755
073466755
17 สิงหาคม 2479
30
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
173
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:38:47 น.
89
1094300183
94010135
300183
บ้านหนองแรต
Nongrat School
นายอนันต์ แวอุมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านหนองแรต
หนองแรต
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
nongratschool@gmail.com
http://school.obec.go.th/nongrat
อบต.หนองแรต
0-7332-9040
-
พ.ศ. 2465
18
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
288
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:02 น.
90
1094300184
94010136
300184
บ้านแบรอ
โรงเรียนบ้านแบรอ
นายประเสม จิตรเสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 แบรอ
หนองแรต
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
baera_79@pattani1.go.th
หนองแรต
2502
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
102
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:33:03 น.
91
1094300185
94010137
300185
บ้านลางา
BANLANGA SCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ลางา
หนองแรต
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
banlanga@gmail.com
หนองแรต
0-7332-1740
-
2481
25
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
80
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:59:27 น.
92
1094300172
94010138
300172
บ้านบูดี
Banbudee
นายมะวี อารง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 กำปงบูดี
แหลมโพธิ์
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
banbudee@gmail.com
แหลมโพธิ์
0-7333-0922
-
5/11/2439
30
14
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
58
817
28
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:41:21 น.
93
1094300170
94010139
300170
บ้านตะโละสะมีแล
BANTALOKSAMILAE
นางสาวศุลธนา อดุลยวาฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ตะโละสะมีแล
แหลมโพธิ์
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
talok9@gmail.com
-
อบต.แหลมโพธิ์
0895972015
-
01/05/2512
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
144
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:05:40 น.
94
1094300168
94010140
300168
บ้านดาโต๊ะ
Ban Datoh
นายพนิต พรหมจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดาโต๊ะ
แหลมโพธิ์
ยะหริ่ง
ปัตตานี
94150
admin@bandatoh.ac.th
-
แหลมโพธิ์
073460733
-
พ.ศ.2478
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
239
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:55:08 น.
95
1094300347
94010153
300347
พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี
Praratchadumrisoonkrutai
นางเกศกนก แก้วขาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 น้ำดำ
ปุโละปุโย
หนองจิก
ปัตตานี
94170
soonkrootai60@gmail.com
ปุโละปุโย
073330972
073330972
2 พฤศจิกายน 2552
20
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
50
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:13 น.
96
1094300279
94020042
300279
บ้านเกาะเปาะ
Barnkohpoh
นายนัทชัย ปาลบุตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 เกาะเปาะ
เกาะเปาะ
หนองจิก
ปัตตานี
94170
kohpoh_125@pattani1.go.th
www.kokpohschool.com
อบต.เกาะเปาะ
073420494
073420494
16/06/2493
15
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
276
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:29:46 น.
97
1094300280
94020043
300280
บ้านใหม่พัฒนวิทย์
banmaipattanawith
นายอับดุลการี สะรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านใหม่
เกาะเปาะ
หนองจิก
ปัตตานี
94170
banmai.pw2019@gmail.com
อบต.เกาะเปาะ
0807128559
-
29 กรกฎาคม 2508
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
129
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:46 น.
98
1094300239
94020044
300239
บ้านคอลอตันหยง
kolotanyong
นายมูหามัดพิกรี มะหะมัด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 คอลอตันหยง
คอลอตันหยง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
klt_1@hotmail.co.th
www.facebook.com/kholotanyong
อบต.คอลอตันหยง
0-7332-1085
2499
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
322
12
10 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:41 น.
99
1094300240
94020045
300240
บ้านกาแลกุมิ
BanKaleakumi
นายนววิธ รัตนนวน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านกาแลกุมิ
คอลอตันหยง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
kalarkumi@hotmail.com
-
อบต.คอลอตันหยง
0-7333-5185
-
2475
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
75
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:26:05 น.
100
1094300242
94020047
300242
บ้านโคกโตนด
Bankhoktanode
นายณรงค์ อินชะนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโคกโตนด
คอลอตันหยง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
khoktanode_99@pattani1.go.th
อบต.คอลอตันหยง
081-9594752
พ.ศ.2506
30
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
266
13
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:40:04 น.
101
1094300277
94020048
300277
บ้านดอนรัก
BANDONRAK
นายสุดินทร์ ปีแนบาโง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ดอนรัก
ดอนรัก
หนองจิก
ปัตตานี
94170
bandonrak@hotmail.com
www.bandonrak.com
อบต.ดอนรัก
073437179
073437179
6 พฤษภาคม 2463
10
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
419
16
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:04 น.
102
1094300278
94020049
300278
บ้านปะกาจินอ
Banpakajinor
นางกัญญาภัค ภักดีโชติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ ุ6 ปะกาจินอ
ดอนรัก
หนองจิก
ปัตตานี
94170
pakajinor@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
-
-
15 ธันวาคม พ.ศ. 2481
15
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
69
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 22:43:10 น.
103
1094300243
94020050
300243
บ้านเปียะ
BANPIA
นายอิบรอเฮม บือราเฮง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเปียะ
ดาโต๊ะ
หนองจิก
ปัตตานี
94170
Banpia_1005@hotmail.com
อบต.ดาโต๊ะ
073468637
26/03/2481
30
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
229
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:16:36 น.
104
1094300244
94020051
300244
บ้านบาโงกาเซาะ
Banbangokasoh
นายอุสมาน อาแว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบาโงกาเซาะ
ดาโต๊ะ
หนองจิก
ปัตตานี
94170
bangokasoh_101@pattani1.go.th
อบต.ดาโต๊ะ
0856723869
-
1/09/2514
35
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
102
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 19:51:50 น.
105
1094300245
94020052
300245
บ้านโคกหมัก
kokmak
นายจรุง แสงทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกหมัก
ดาโต๊ะ
หนองจิก
ปัตตานี
94170
bkm-09@hotmail.com
อบต.ดาโต๊ะ
073330111
2480
25
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
152
9
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:08 น.
106
1094300272
94020053
300272
วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
WADMUJJALINTAWAPEEWIHARN (PETCHARANUKULKIT)
นางนารีรัตน์ เศียรอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตุยง
ตุยง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
wadmuj@gmail.com
http://www.wadmujschool.com
เทศบาลตำบลหนองจิก
073437067
073437067
2444
11
0.30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
41
576
22
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:13 น.
107
1094300273
94020054
300273
ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
Prachautidbankokmoung
นางโสภิต ฉิมพลีปักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโคกม่วง
ตุยง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
kokschool2011@gmail.com
อบต.ตุยง
073437679
-
17/05/2509
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
151
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:12:03 น.
108
1094300274
94020055
300274
บ้านปะกาลือสง
banpakaluesong
นายมุตตอเหล็บ โต๊ะมุสอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ปะกาลือสง
ตุยง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
pkl_song@hotmail.com
-
เทศบาลตำบลหนองจิก
081-9575091
-
7 มิถุนายน 2496
10
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
136
9
10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:22 น.
109
1094300275
94020056
300275
บ้านปากบางตาวา
Bangtawa
นายโอภาส ภูดินดาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบางตาวา
ตุยง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
ptn1.bangtawa@gmail.com
-
อบต.บางตาวา
073437042
073437042
21 กันยายน 2507
15
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
208
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:16:33 น.
110
1094300246
94020057
300246
บ้านปรัง
Banprang
นายมานพ บุญแนบ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านปรัง
ท่ากำชำ
หนองจิก
ปัตตานี
94170
banprang99@hotmail.com
อบต.ท่ากำชำ
0-7333-0064
22/09/2507
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
108
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:52:35 น.
111
1094300247
94020058
300247
บ้านเกาะหม้อแกง
Kohmorkang
นายเฉลิมราช อินทไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 เกาะหม้อแกง
ท่ากำชำ
หนองจิก
ปัตตานี
94170
kohmorkang@gmail.com
อบต.ท่ากำชำ
0810977694
-
พ.ศ. 2500
33
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
97
9
12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:47:48 น.
112
1094300248
94020059
300248
บ้านท่ายามู
banthayamoo
นางสาวมนัสวี มณีสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ท่ายามู
ท่ากำชำ
หนองจิก
ปัตตานี
94170
banthayamoo_2558@hotmail.com
-
อบต.ท่ากำชำ
-
-
01/01/2480
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:29 น.
113
1094300249
94020060
300249
บ้านบางราพา
Ban-bangrapa
นางสาวปวีณ์กร คลังข้อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบางราพา
ท่ากำชำ
หนองจิก
ปัตตานี
94170
bangrapa_130@pattani1.go.th
-
อบต.ท่ากำชำ
-
-
8/ส.ค/2480
30
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
152
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07:01 น.
114
1094300250
94020061
300250
บ้านท่ากำชำ
Ban thakamcham
นางสาวสุธาสินีย์ สังข์สง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านท่ากำชำ
ท่ากำชำ
หนองจิก
ปัตตานี
94170
tkc.sch@gmail.com
อบต.ท่ากำชำ
093-6919042
2504
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
80
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:04:12 น.
115
1094300258
94020062
300258
บ้านตันหยงเปาว์
BantanyongpaoSchool
นางสาวสูรียาดา เล็งนู
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ตันหยงเปาว์
ท่ากำชำ
หนองจิก
ปัตตานี
94170
tonyp_94170@hotmail.com
school.obec.go.th/tonyong_pn
อบต.ท่ากำชำ
0-7333-5420
7/04/1969
27
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
259
12
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:16:12 น.
116
1094300259
94020063
300259
วัดสุวรรณากร
suwannakorn
นายเสริม ยอดรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ่อทอง
บ่อทอง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
suwansc@gmail.com
เทศบาลตำบลบ่อทอง
073340195
073340195
2463
16
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
229
9
12 มิถุนายน 2562 เวลา 15:30:03 น.
117
1094300260
94020064
300260
บ้านควนดิน
Bankaundin
นายสนกีฟลี อุดมเศรษฐ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านควนดิน
บ่อทอง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
BKDSchool2556@outlook.co.th
-
เทศบาลตำบลบ่อทอง
0-7335-7171
-
19-05-2500
18
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
186
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:18:25 น.
118
1094300261
94020065
300261
บ้านปะแดลางา
Ban padaelanga School
นางรอซีด๊ะ ดาโต๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ปะแดลางา
บ่อทอง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
padae_langa@hotmail.co.th
-
เทศบาลตำบลบ่อทอง
-
-
2510
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
105
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:04:07 น.
119
1094300262
94020066
300262
บ้านไผ่มัน
paimun
นายกิตติศักดิ์ ค้ำชู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ไผ่มัน
บ่อทอง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
paimun_2009@hotmail.com
เทศบาลตำบลบ่อทอง
073357439
073357439
22/12/2475
18.0
10.0
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
96
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:23 น.
120
1094300263
94020067
300263
กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
kongtubbok-utidbandonyang
นางเสาเดาะ สะอะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดอนยาง
บางเขา
หนองจิก
ปัตตานี
94170
ktbdonyang@gmail.com
www.krudonyang.ning.com
เทศบาลตำบลบ่อทอง
073340424
073340424
1 พฤษภาคม 2479
20
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
224
10
18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:30:09 น.
121
1094300264
94020068
300264
บ้านควนคูหา
BANKHUANKUHA
นางพฎาศรัย เจียมศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ควนคูหา
บ่อทอง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
kuankuha@hotmail.co.th
เทศบาลตำบลบ่อทอง
0898701345
15 ตุลาคม 2505
27
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
124
9
13 มิถุนายน 2562 เวลา 11:04:27 น.
122
1094300251
94020069
300251
บ้านบางทัน
Banbangtan school
นายนิอัมราน แวหะมะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบางทัน
บางเขา
หนองจิก
ปัตตานี
94170
boonchoo139@gmail.com
อบต.บางเขา
0-7333-0038
2487
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
124
12
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:21:51 น.
123
1094300252
94020070
300252
บ้านดอนนา
bandonna
นายภุชงค์ นิลประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ดอนนา
บางเขา
หนองจิก
ปัตตานี
94170
https://www.facebook.com/PuchongNilprasert
อบต.บางเขา
073335419
29/11/2442
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
68
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:04:39 น.
124
1094300253
94020071
300253
รัชดาภิเษก
RATCHADAPISEK
นายกนกพล หิรัญวิริยะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บากง
บางเขา
หนองจิก
ปัตตานี
94170
ratchada.nongjik@gmail.com
-
อบต.บางเขา
073437023
073437023
20 พ.ค. 2522
15
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
157
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:33:57 น.
125
1094300254
94020072
300254
บ้านตลาดนัดคลองขุด
Bantaladnadklongkud
นายนูรดีน เบ็ญอะห์มัด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 คลองขุด
บางเขา
หนองจิก
ปัตตานี
94170
klongkudschool@gmail.com
www.krullongkud.com
อบต.บางเขา
-
-
1 พฤษภาคม 2510
13
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
104
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:16:23 น.
126
1094300255
94020073
300255
บ้านสายหมอ
Bansaimour
นายยาเบ็น เรืองจรูญศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สายหมอ
บางเขา
หนองจิก
ปัตตานี
94170
yaben.su@hotmail.com
www.bansaimor.co.th
อบต.บางเขา
0896544332
-
16/07/2506
20
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
115
7
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:29 น.
127
1094300256
94020074
300256
บ้านแคนา
Ban kaena
นางสาวอิฟฟาณีย์ หะยีลาเปะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 แคนา
บางเขา
หนองจิก
ปัตตานี
94170
kaena_124@pattani1.go.th
อบต.บางเขา
1 พฤษภาคม 2541
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
65
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:08:49 น.
128
1094300276
94020075
300276
วัดสถิตย์ชลธาร
wadstidchollathan
นางสาวจิรารัตน์ พฤกษะศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บางตาวา
บางตาวา
หนองจิก
ปัตตานี
94170
wadstid_116@pattani1.go.th
-
อบต.บางตาวา
-
-
2477
11
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
336
10
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:13 น.
129
1094300257
94020076
300257
บ้านกาหยี
Bankayee
นางสาวพูลสุข บุญละเอียด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กาหยี
ปุโละปุโย
หนองจิก
ปัตตานี
94170
bankayee19@gmail.com
-
อบต.ปุโละปุโย
-
-
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
18
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
93
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:10:05 น.
130
1094300265
94020077
300265
พัฒนศึกษา
pattanasuksa
นายอายุ หีมงอย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ท่ากูโบ
ปุโละปุโย
หนองจิก
ปัตตานี
94170
pattana_103@pattani1.go.th
gg.gg/pattanasuksaschool
อบต.ปุโละปุโย
093-1142047
-
2477
14
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
151
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:35:40 น.
131
1094300267
94020078
300267
บ้านค่าย
ฺBANKHAI
นายอิลยาส กูโน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ปาแดลางา
ปุโละปุโย
หนองจิก
ปัตตานี
94170
-
-
อบต.ปุโละปุโย
073 - 357435
-
17/05/2480
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
96
9
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:20:11 น.
132
1094300268
94020079
300268
บ้านยาบี
Banyabeeschool
นายชวนชิด รักเถาว์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านใหม่
ยาบี
หนองจิก
ปัตตานี
94170
banyabee_school@hotmail.com
อบต.ยาบี
08-1767-1174
พ.ศ.2463
20
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
225
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:01:18 น.
133
1094300266
94020080
300266
บ้านน้ำดำ
Bannamdam
นางสาวจรีย์ วงษ์สวัสดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 โคกคอแห้ง
ปุโละปุโย
หนองจิก
ปัตตานี
94170
ok.black.water@gmail.com
อบต.ปุโละปุโย
27 มีนาคม พ.ศ. 2477
16
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
172
12
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:58 น.
134
1094300270
94020082
300270
บ้านคลองช้าง
banklonchang
นายณัฐนันท์ หินอ่อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ยาบี
ยาบี
หนองจิก
ปัตตานี
94170
bayfern@gmail.com
-
อบต.ยาบี
073421346
-
2508
25
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
205
9
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:25:04 น.
135
1094300281
94020083
300281
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
Banmaphraotondeaw School
นางเพียงเพ็ญ แผ้วสะอาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 กาเดาะ
ลิปะสะโง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
Maprao.0281@gmail.com
-
อบต.ลิปะสะโง
0819636988
-
พ.ศ. 2487
14
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
123
8
11 มิถุนายน 2562 เวลา 11:14:42 น.
136
1094300271
94020084
300271
บ้านทุ่งโพธิ์
banthungpo
นางวาสนา ทวีกาญจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ลิปะสะโง
ลิปะสะโง
หนองจิก
ปัตตานี
94170
banthungposchool@hotmail.com
อบต.ลิปะสะโง
073321074
0106/2507
16
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
156
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 18:14:16 น.