ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2562
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2562
ปรับปรุงข้อมูล
1
1096240018
96010001
240018
วัดกําแพง
Watkumpang
นายอัครพงศ์ ประธานชวโน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กำแพง
กะลุวอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
กะลุวอ
073-640242
1/09/2482
10.0
8.0
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
73
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:06:32 น.
2
1096240019
96010002
240019
บ้านยาบี
Banyabee
นายเกียรติศักดิ์ ลุโบะกาแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านยาบี
กะลุวอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banyabee023@gmail.com
-
กะลุวอ
073-551677
-
27/07/2501
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
114
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:43 น.
3
1096240020
96010003
240020
บ้านไร่พญา
Banraiphaya
นายมูหัมมัดซายูตี ยูโซ๊ะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านรอตันบาตู
กะลุวอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
raipaya036@gmail.com
กะลุวอ
073-640241
2492
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
206
11
29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:07:19 น.
4
1096240021
96010004
240021
บ้านกาแนะ
bankanae
นายวิรชาติ เล๊าะยีตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านกาแนะ
กะลุวอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
กะลุวอ
073-640243
16/05/2497
7
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
206
9
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:31:59 น.
5
1096240023
96010006
240023
บ้านกูแบสาลอ
BANKUBAESALO
นางพรพิมล คงสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านกูแบสาลอ
กะลุวอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
ิbankubaesaloschool@gmail.com
กะลุวอ
073-539322
2500
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
158
9
25 ตุลาคม 2562 เวลา 17:45:23 น.
6
1096240024
96010007
240024
บ้านโคกศิลา
BANKHOKSILA
นายบูรฮัน เจ๊ะเด๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโคกศิลา
กะลุวอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
กะลุวอ
073-709-854
22052508
20
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
116
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:15:13 น.
7
1096240001
96010008
240001
บ้านบางมะนาว
Banbangmanao
นายมาหามะรือซือลำ เจ๊ะมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บางมะนาว
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
-
-
กะลุวอเหนือ
073-551679
-
1 มิถุนายน 2486
10
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
216
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:03:04 น.
8
1096240002
96010009
240002
บ้านค่าย
BANKHAI
นายอมร นาคปก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านค่าย
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
bankai.nara1@gmail.com
073-542041
073542041
พ.ศ.2482
6
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
369
16
28 ตุลาคม 2562 เวลา 11:11:37 น.
9
1096240004
96010010
240004
บ้านปูลากาป๊ะ
banpulakapa
นางสาวสุพิชญ์ สุขใส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านปูลากาป๊ะ
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banpulakapa@hotmail.com
กะลุวอเหนือ
073-542227
-
2 มิถุนายน 2500
8
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
166
9
18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:27:12 น.
10
1096240005
96010011
240005
บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)
bankhaotanyong mittapab 153
นายมะลีเป็ง ลีฆะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 เขาตันหยง
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
khaotanyong153@hotmail.
http://www.khaotanyong.com
กะลุวอเหนือ
073-535110
073535110
2485
10
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
453
15
25 ตุลาคม 2562 เวลา 19:45:20 น.
11
1096240006
96010012
240006
บ้านหัวเขา
banhuakhao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 พิกุลทอง
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banhuakhao@hotmail.com
www.huakhaoschool.co.nr
???????????
073-542045
16/05/2508
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
150
9
20 มีนาคม 2561 เวลา 14:49:59 น.
12
1096240007
96010013
240007
ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
Thairathwittaya10
นายอุสมัน สะมะแอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านใหม่
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
thairath10vijit@gmail.com
-
กะลุวอเหนือ
073-538495
-
20 ธันวาคม 2501
13
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
208
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:22 น.
13
1096240010
96010014
240010
บ้านโคกสยา
bankoksaya
นางสาวธนา ฟุ้งเฟื่อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านโคกสยา
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
khoksya2499@outlook.co.th
http://nara1.no-ip.info
กะลุวอเหนือ
073-538496
2518
12
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
182
9
06 สิงหาคม 2562 เวลา 13:49:39 น.
14
1096240025
96010015
240025
บ้านเปล
banple
นางสาวนงนุช กั้งยอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเปล
กะลุวอเหนือ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
makyeng2536@mail.com
กะลุวอเหนือ
073-542233
3 เมษายน 2503
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
76
9
27 ตุลาคม 2562 เวลา 10:48:35 น.
15
1096240011
96010016
240011
วัดพนาสณฑ์
WATPHANASON
นายจิระพงศ์ ชูชื่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโคกขี้เหล็ก
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
Watphanason@hotmail.co.th
www.watphanasonschool.ac.th
โคกเคียน
073-511406
06/18/2481
6
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
166
9
03 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30:11 น.
16
1096240013
96010018
240013
บ้านโคกพะยอม
ฺBANKOKPAYOM
นางสาวกนกวรรณ บือราเฮง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกพะยอม
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
bankokpayom@narathiwat1.go.th
sites.google.com/a/narathiwat1.go.th/kokpayom/
อบต.โคกเคียน
0872868112
-
14 กรกฎาคม 2494
10
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
266
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:56:54 น.
17
1096240014
96010019
240014
บ้านบือราเป๊ะ
BANBUERAPE
นางอรทัย สว่างกิจวัฒนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บือราเป๊ะ
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
berape10@gmail.com
-
โคกเคียน
073-541105
-
2500
11
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
193
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:49 น.
18
1096240015
96010020
240015
บ้านฮูแตทูวอ
Banhutaetuwor School
นายมิตร หะยีหามะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านฮูแตทูวอ
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
htschool.2013@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
073-565390
2493
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
163
9
02 มีนาคม 2561 เวลา 11:33:01 น.
19
1096240016
96010021
240016
บ้านทอน
BANTHON
นายเจ๊ะอูเซ็ง ยูโซ๊ะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านทอน
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banthonschool@gmail.com
http://www.thai-school.net/banthonnara/
โคกเคียน
073-565189
1/8/2470
21
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
45
627
21
11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:29:01 น.
20
1096240017
96010022
240017
บ้านทรายขาว
Bansaikow
นางชญานิศ ศรีโภคา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านทรายขาว
โคกเคียน
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
Saikhao123@hotmail.com
-
โคกเคียน
-
-
01/08/2512
22
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
90
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:56:16 น.
21
1096240008
96010023
240008
อนุบาลนราธิวาส
Anubalnarathiwat School
นายประจักษ์ ชูศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 0
บางนาค
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
anubalnarathiwat@hotmail.com
www.anubalnara.ac.th
????????
073-511166
073-515809
11 ก.ค.2497
5
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
102
1,443
38
25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:57:56 น.
22
1096240009
96010024
240009
เมืองนราธิวาส
Muang Narathiwat School
นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - ถนนสุขเกษม
บางนาค
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
?????????????
073-511223
073511223
พ.ศ.2499
5
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
56
823
24
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:01:56 น.
23
1096240037
96010025
240037
บ้านทุ่งโต๊ะดัง
BANTHUNGTODANG
นายสมชาย แก้วประจุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านทุ่งโต๊ะดัง
บางปอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banthungtodang@narathiwat1.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240037
บางปอ
073-543171
-
2 กันยายน 2484
18
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
89
9
29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:54:43 น.
24
1096240038
96010026
240038
บ้านจืองา
Banjaunga
นางเพ็ชรี สุวรรณภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านจืองา
บางปอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
อบต.บางปอ
21/04/2502
15
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
112
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:24:21 น.
25
1096240039
96010027
240039
บ้านตะโละแน็ง
bantalonaeng
นายนรากร ดำละเอียด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านตะโละแน็ง
บางปอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
-
-
อบต.บางปอ
073-643040
-
พ.ศ. 2485
16
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
63
9
29 ตุลาคม 2562 เวลา 12:32:46 น.
26
1096240040
96010028
240040
บ้านยารอ
Banyaro
นายซุลกีฟลีย์ ปูเตะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านยารอ
บางปอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
www.yaroschool.org
073-643045
16 สิงหาคม 2502
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
155
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:07:04 น.
27
1096240041
96010029
240041
บ้านโคกตีเต
BANKOKTEETAY
นายเสรี อินทร์สังข์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกตีเต
บางปอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
kogteetaschool@gmail.com
บางปอ
073-641882
2500
15
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
42
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:51:37 น.
28
1096240042
96010030
240042
บ้านโคกสุมุ
Bankoksumu
นางสมพิศ เจริญบุญพาณิชย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโคกสุมุ
บางปอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
koksumu@hotmail.co.th
บางปอ
073-643163
พ.ศ. 2481
16
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
123
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 19:53:54 น.
29
1096240028
96010031
240028
บ้านแคนา
bankhaena
นายเชาวลี เล๊าะยีตา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านแคนา
บางปอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
ban.khaenaschool@gmail.com
บางปอ
0864800281
-
5 เมษายน 2499
12
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
233
12
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:00 น.
30
1096240033
96010032
240033
บ้านโต๊ะนอ
TOHNOR
นายอาซือลัน มามะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโต๊ะนอ
มะนังตายอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
ิbantohnor.narathiwat1.go.th
อบต.มะนังตายอ
073543174
08/12/2490
13
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
114
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:57:26 น.
31
1096240034
96010033
240034
บ้านจูดแดง
Banjooddang
นางโนร์มา ดิทามาท
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านจูดแดง
มะนังตายอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banjooddang@nwt1.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240034
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ
073709861
-
27 พฤษภาคม 2499
15
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
162
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 21:03:00 น.
32
1096240035
96010034
240035
บ้านโคกแมแน
Kokmaenae
นายวัฒนา ศาสคุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโคกแมแน
มะนังตายอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
kokmaenae@hotmail.com
-
มะนังตายอ
0811282114
-
08/06/2508
16
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
123
9
29 มกราคม 2563 เวลา 15:04:20 น.
33
1096240036
96010035
240036
บ้านจะแลเกาะ
Banjalaekoh
นางสาวกาญจนีย์ บินแวดาโอ๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านจะแลเกาะ
มะนังตายอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banjalaekoh@narathiwat1.go.com
มะนังตายอ
073-543177
22 มี.ค. 2504
10.7
10.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
120
9
25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:38:07 น.
34
1096240031
96010036
240031
บ้านมะนังกาหยี
Ban Manangkayee
นายอับดุลอาซิ ดอเล๊าะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านมะนังตายอ
มะนังตายอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banmanangkayee@gmail.com
www.school.obec.go.th/m
มะนังตายอ
073-543094
073543094
2 สิงหาคม 2472
13
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
253
12
14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:53:02 น.
35
1096240032
96010037
240032
บ้านสุไหงบาลา
bansungaibala
นางนอรีญา สะลิมิง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสุไหงบาลา
มะนังตายอ
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
bansungaibalaschool@gmail.com
www.nara1.no-ip.info/Su
?????????
-
10
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
171
9
12 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:24 น.
36
1096240027
96010038
240027
วัดโคกโก
Watkokko
นางสาววันเพ็ญ นุ้ยสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโคกโก
ลำภู
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
watkokko.shhool@gmail.com
ลำภู
073-565618
18/05/2465
9
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
180
12
12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:56:59 น.
37
1096240029
96010039
240029
บ้านรามา
BANRAMA
นางสาวนิศากร แสงชูด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านรามา
ลำภู
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banramaschool@nwt1.go.th
school.obec.go.th/banrama/
ลำภู
-
-
25/07/2484
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
131
9
05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:11:59 น.
38
1096240030
96010040
240030
บ้านทําเนียบ
bantamneab
นายปัญจะ ไชยศร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านทำเนียบ
ลำภู
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
bantamneab@narathiwat1.go.th
-
ลำภู
073-515172
-
13/09/2501
15
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
105
9
30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:09:40 น.
39
1096240003
96010041
240003
บ้านปลักปลา
banplakpla school
นายสายัณห์ ขานโบราณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านทุเรียนนก
ลำภู
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
banplakpla2558@้gmail.com
www.banplakpla.com
ลำภู
073-532161
-
21มิถุนายน2592
1
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
268
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:56:36 น.
40
1096240026
96010042
240026
วัดลําภู
watlamphu
นายธีรวรรณ นวลจันทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านลำภู
ลำภู
เมืองนราธิวาส
นราธิวาส
96000
Watlampu_school@hotmail.
ลำภู
073-542619
2463
5
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
129
9
29 ตุลาคม 2562 เวลา 08:22:26 น.
41
1096240084
96010043
240084
บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
banyalutong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านยะลูตง
กาเยาะมาตี
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
yalutongschool@gmail.com
-
กาเยาะมาตี
073-360833
073630833
20/072479
30
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
318
14
28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:13:40 น.
42
1096240085
96010044
240085
บ้านกาเยาะมาตี
BAN GAJAHMATI
นายอับดุลรอฮีม อูแล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านส้มป่อย
กาเยาะมาตี
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
gajahmatischool@hotmail.com
กาเยาะมาตี
073-599605
073-599605
2 มิถุนายน 2505
30
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
197
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:48:22 น.
43
1096240091
96010045
240091
บ้านยือลอ
Banjelor
นายธานินทร์ มะเซ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ยือลอ
บาเระเหนือ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
www.jerlor.naraed1.org
01/05/2488
37
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
235
9
28 ตุลาคม 2562 เวลา 15:35:25 น.
44
1096240075
96010046
240075
บ้านแป๊ะบุญ
banpeabun
นายต่วนสตอพา ซือนิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บาเจาะ
บาเจาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
baanpaebun@gmail.com
htt://nara1.ip-no.info/
บาเจาะ
073-599086
073599097
1 มกราคม 2463
30
0.10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
77
986
37
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:31:57 น.
45
1096240076
96010047
240076
บ้านบือเจ๊าะ
banbuecho
นายอรุณ ตะหริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบือเจ๊าะ
บาเจาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
เทศบาลตำบลบาเจาะ
073-599394
10/06/2506
30
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
131
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:32 น.
46
1096240077
96010048
240077
น้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
Namtokpajo(wankru 2501)
นางฮัสซือน๊ะ อูแล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ยือเลาะ
บาเจาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
บาเจาะ
0612287032
2501
25
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
126
8
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30:49 น.
47
1096240078
96010049
240078
บ้านปะลุกานากอ
banpalukanakor
นายอับดุลเลาะ เมาะบูลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บาซาซีแกะ
บาเจาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
nakor2008@windowslive.com
-
บาเจาะ
073-599400
-
04/05/2502
26
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
97
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:34:17 น.
48
1096240086
96010050
240086
บ้านดูกู
banduku
นางสุทัศนะ เจ๊ะมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดูกูดูซง
บาเจาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
banduku@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
073-599399
04/08/2505
30
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
167
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:05 น.
49
1096240087
96010051
240087
บ้านบือเระ
banbereh
นายวันหะซัน แซแน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บือเระ
บาเระใต้
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
berehschool@hotmail.com
บาเระใต้
1/8/2479
28
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
106
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:07:48 น.
50
1096240088
96010052
240088
บ้านบูเกะสูดอ
Bukesudo
นายนรินทร์ นิมอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บูเกะสูดอ
บาเระใต้
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
bukesudorschool@gmail.com
www/school.obec.go.th/b
บาเราะใต้
073-539330
28
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
178
8
26 ตุลาคม 2562 เวลา 09:58:56 น.
51
1096240089
96010053
240089
บ้านคลอแระ
Banclorek
นายเสรี วาจิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คลอแระ
บาเระใต้
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
?????????
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
199
9
25 ตุลาคม 2562 เวลา 16:43:40 น.
52
1096240090
96010054
240090
บ้านตันหยง
Bantanyong
นายการิ้ม บินดอเลาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ตันหยง
บาเระใต้
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
-
-
อบต.บาเระใต้
-
-
2497
25
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
275
9
08 สิงหาคม 2562 เวลา 15:38:24 น.
53
1096240092
96010055
240092
บ้านฮูแตยือลอ
hutaeyulor
นายมะเพาซี ดาหายี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ฮูแตยือลอ
บาเระใต้
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
hutae2400@gmail.com
-
-
-
-
2529
35
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
160
9
30 มิถุนายน 2562 เวลา 19:44:55 น.
54
1096240093
96010056
240093
บ้านกะลูแป
BanKalupae
นางสาวรุวัยดา สะอิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กะลูแป
บาเระเหนือ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
อบต.บาเระเหนือ
073-599691
26/10/2501
36
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
199
9
20 ธันวาคม 2562 เวลา 12:03:06 น.
55
1096240094
96010057
240094
บ้านอีโยะ
EYOH
นายมุคตาร์ เจ๊ะมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 อีโยะ
บาเจาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
eyoh712@gmail.com
บาเราะเหนือ
2481
36
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
130
9
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:30:54 น.
56
1096240095
96010058
240095
บ้านอาตะบือเระ
atasberes
นายอภิรมย์ สนิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 อาตะบือเระ
บาเระเหนือ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
บาเราะเหนือ
0979429619
17/04/2497
38
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
200
9
24 มิถุนายน 2561 เวลา 20:27:35 น.
57
1096240096
96010059
240096
บ้านบือแนปีแย
banbenaepeeyae
นางกิสมีนี เด่นอดุลย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บือแนปีแย
ปะลุกาสาเมาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
peeyae123@gmail
-
เทศบาลตำบลต้นไทร
073-563346
-
5 สิงหาคม 2502
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
137
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:43:28 น.
58
1096240097
96010060
240097
บ้านปะลุกาสาเมาะ
PALUKASAMOC
นายมะ ดาราแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ปะลุกาสาเมาะ
ปะลุกาสาเมาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
sirpaluka@gmail.com
073-700148
-
2479
37
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
284
13
24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:13:26 น.
59
1096240098
96010061
240098
วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
Wadchengkhow(dangoetit)school
นายซูกีมาน แลมีซอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 เชิงเขา
ปะลุกาสาเมาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
0
http://school.go.th/che
ปะลุกาสาเมาะ
073-563008
0
17 มิถุนายน 2477
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
165
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:38:54 น.
60
1096240099
96010062
240099
บ้านมะยูง
Banmayung
นายอับดุลเราะฮ์มาน ดือราซอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 มะยูง
ปะลุกาสาเมาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
0
0
ปะลุกาสาเมาะ
0817663314
0
1 กุมภาพันธ์ 2010
45
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
129
9
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:05:00 น.
61
1096240100
96010063
240100
บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66
BATU SCHOOL
นายสมัย เลาะยา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บาตู
ปะลุกาสาเมาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
batuschool@yahoo.co.th
-
ปะลุกาสาเมาะ
073-563158
073563158
17 พฤษภาคม 2514
42
12
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
47
630
23
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:42 น.
62
1096240101
96010064
240101
บ้านปะลุกาแปเราะ
palukapaeroh
นายมุขตาร์ มิง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ปะลุกาแปเราะ
ปะลุกาสาเมาะ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
ปะลุกาสาเมาะ
22 กรกฎาคม 2504
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
146
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:27:27 น.
63
1096240079
96010065
240079
บ้านตะโละบาลอ
Talobalo
นางดาวเรือง เจ๊ะมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตะโละบาลอ
ลุโบะสาวอ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
talobalo2560@gmail.com
ลูโบะสาวอ
073-551885
03/10/2503
28
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
111
9
18 ธันวาคม 2562 เวลา 11:45:44 น.
64
1096240080
96010066
240080
บ้านสุไหงบาตู
Bansungsibatu
นายทวีศักดิ์ อวนข้อง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสุไหงบาตู
ลุโบะสาวอ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
sgbt22@gmail.com
ลุโบะสาวอ
6 มีนาคม 2506
22
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
123
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:20 น.
65
1096240081
96010067
240081
ราชประชานุเคราะห์ 9
Rartprachanukroch 9
นายพัสดี พงศารุจิรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านลุโบะสาวอ
ลุโบะสาวอ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
rpk9school@gmail.com
www.rpk9school.com
ลุโบะสาวอ
073-ุ640050
-
01/04/2476
24
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
155
12
28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:34:27 น.
66
1096240082
96010068
240082
บ้านปูซูตีฆอ
Banpusutika
นางมารีนา เนตรไมตรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 กะทุง
ลุโบะสาวอ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
pusu2558@gmail.com
?????????
073-530728
13 สิงหาคม 2492
23
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
114
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:08:41 น.
67
1096240083
96010069
240083
ราชประชานุเคราะห์ 10
RAJPRACHANUKROH 10
นายจร ประสงค์สุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บือราแง
ลุโบะสาวอ
บาเจาะ
นราธิวาส
96170
Raj10school@hotmail.com
อบต.ลูโบะสาวอ
073-599408
29/04/2497
30
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
125
9
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:43:19 น.
68
1096240102
96010070
240102
บ้านต้นตาล
BAN TONTAL
นายอุสมาน มานะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ต้นตาล
จอเบาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
saparee1@hotmail.com
จอเบาะ
พ.ศ.2464
18
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
213
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:06 น.
69
1096240106
96010071
240106
บ้านแยะ
banjeah
นายมะรอฟี เจะเลาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 ยือเลาะ
จอเบาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
จอเบาะ
0892995440
22/02/2500
15
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
208
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:12:37 น.
70
1096240107
96010072
240107
บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)
Bannakhor
นายนริศ นิมอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 นากอ
จอเบาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
bannakor@narathiwat1.go.th
จอเบาะ
073-515410
2492
20
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
176
9
29 ตุลาคม 2562 เวลา 17:29:05 น.
71
1096240108
96010073
240108
บ้านลุโบะปาเระ
LUBOHPAREH
นางเฟาซียะห์ บินแวมะยิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ตะลาฆอสะโต
จอเบาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
pareh_53@hotmail.com
-
จอเบาะ
073-515230
-
-
20
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
214
9
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:38:44 น.
72
1096240109
96010074
240109
บ้านจอเบาะ
banchobo
นางสาวสารียัน อูเซ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 จอเบาะ
จอเบาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
chobo2559@gmail.com
?????
2508
18
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
59
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:17:05 น.
73
1096240114
96010075
240114
บ้านตะโละมีญอ
BanTalomeyor
นายอิสเหาะ สามะแต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตะปอเยาะ
ตะปอเยาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
-
-
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ
0819635495
-
26/04/2499
13
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
218
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:55:37 น.
74
1096240115
96010076
240115
บ้านบูเกะบากง
Bukebakong
นายอดินันท์ ศรีสุพรรณพงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บูเกะบากง
ตะปอเยาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
buketbakong@gmail.com
https://www.facebook.com/bukebakong?ref=ts&fref=ts
ตะปอเยาะ
073-515212
073640085
2520
14
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
395
16
30 มิถุนายน 2562 เวลา 20:12:58 น.
75
1096240116
96010077
240116
บ้านบลูกาสนอ
Bluka snor
นายมงคล ชมติวัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บลูกาสนอ
ตะปอเยาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
ตะปอเยาะ
0819597301
16/5/2500
20
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
210
10
13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:54:51 น.
76
1096240117
96010078
240117
บ้านกูยิ
Kuyi School
นางสาวนูรฮายาตี หามิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 กูยิ
ตะปอเยาะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
Kuyiyi_ngo@yahoo.com
http://nara1.no-ip.info
ตะปอเยาะ
073-539350
-
2500
20
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
119
9
26 มิถุนายน 2561 เวลา 11:25:51 น.
77
1096240118
96010079
240118
บ้านยี่งอ
Banyi-ngo
นายมะนาเซร์ แมแล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ยี่งอ
ยี่งอ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
banyingoschool@gamail.com
http://data.bopp-obec.info/web/
ยี่งอ
-
-
19 กันยายน 2464
13
0.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
426
15
12 มิถุนายน 2562 เวลา 11:52:08 น.
78
1096240119
96010080
240119
บ้านกูเล็ง
bankuleng
นายมะดาโอะ อาแว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กูเล็ง
ยี่งอ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
bankuleng@gmail.com
ยี่งอ
073-591811
19052518
13
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
235
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:46:57 น.
79
1096240120
96010081
240120
บ้านบูเกะกอตอ
banbukekotoschool
ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ เจ๊ะแฮ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บูเกะปาลัส
ยี่งอ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
banbukekoto81@gmail.com
-
ยี่งอ
073-591600
25 กันยายน 2496
20
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
156
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:53:34 น.
80
1096240121
96010082
240121
บ้านกาบุ๊
Ban Kabus
นายนิอาเรฟ บินนิมุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 กาบุ๊
ยี่งอ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
bakabus@narathiwat1.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240121
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ
0904804970
-
01/06/2510
19
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
126
9
18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:34:08 น.
81
1096240122
96010083
240122
บ้านกาเด็ง
ban kadeang
นายนิอาแซ นิมะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กาเด็ง
ละหาร
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
Kadeng046@hotmail.com
http://nara1.no-ip.info
อบต.ละหาร
-
-
2483
15
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
214
9
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:01 น.
82
1096240123
96010084
240123
บ้านศาลาลูกไก่
bansalalookkai
นางปัทมวดี บือราเฮง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ศาลาลูกไก่
ละหาร
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
sasalookkai@hotmail.com
www.facebook.com/salalookkai
ละหาร
073-591382
-
15/07/2515
8
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
73
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:28:50 น.
83
1096240124
96010085
240124
บ้านทุ่งคา
Banthungka school
นายวันชัย กรดแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ทุ่งคา
ละหาร
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
Banthungkaschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240124
ละหาร
073-591499
-
5/07/2474
7
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
123
9
26 ตุลาคม 2562 เวลา 21:09:29 น.
84
1096240125
96010086
240125
บ้านปูตะ
Ban Puta School
นายจีรวิชญ์ การสมเกตุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ปูตะ
ละหาร
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
puta96010086@thaimail.com
-
ละหาร
-
-
28 พฤษภาคม 2500
5.2
7.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
116
9
27 ตุลาคม 2562 เวลา 19:04:17 น.
85
1096240104
96010087
240104
บ้านกูแว
Bankuwea
นางสาวฮัปเซาะ เจ๊ะแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 กูแว
ลุโบะบายะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
kuwea_school59@outlook.com
-
ลุโบะบายะ
073515360
-
14/06/2518
15
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
81
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:12 น.
86
1096240105
96010088
240105
บ้านลูโบะบายะ
lubobayah
นายกริชชัย ลุโบะกาแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ลุโบะบายะ
ลุโบะบายะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
Lubobyah@yahoo.co.th
ลุโบะบายะ
073-515193
4 มิถุนายน 2472
14
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
153
9
24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 04:42:20 น.
87
1096240103
96010089
240103
บ้านปาลอบาต๊ะ
banpalobatha
นายอับดุลเราะฮ์มาน ดือราซอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ปาลอบาต๊ะ
ลุโบะบายะ
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
palobatha@hotmail.com
ลุโบะบายะ
0862853694
16/08/2499
20
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
145
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 22:20:04 น.
88
1096240110
96010090
240110
บ้านกําปงปีแซ
kampongpisae
นางสาวพรศิลป์ ถาวรศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 กำปงปีแซ
ลุโบะบือซา
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
kampongpisaeschool
ลุโบะบือซา
17 กันยายน 2482
16
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
114
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:56:59 น.
89
1096240112
96010091
240112
บ้านลุโบะดาโต๊ะ
banlubodato
นายอับดุลรอแมง อาแวเงาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ลุโบะดาโต๊ะ
ลุโบะบือซา
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
banlubodato091@gmail.com
-
ลุโบะบือซา
0862942773
-
01/01/2479
18
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
212
9
28 ตุลาคม 2562 เวลา 15:25:06 น.
90
1096240113
96010092
240113
บ้านกาแร
Karae
นายอิสรา สะอีด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กาแร
ลุโบะบือซา
ยี่งอ
นราธิวาส
96180
http://nora1no-ip.in/ka
ลุโบะบือซา
073-515564
2508
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
193
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:09:00 น.
91
1096240199
96010134
240199
บ้านบาโงปะแต
Banbangopatae
นายสมาน ยีมะยี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บาโงปะแต
โคกสะตอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
0819591519
60
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
413
15
06 ตุลาคม 2562 เวลา 15:30:49 น.
92
1096240200
96010135
240200
บ้านสายน้ำทิพย์
Sainamthip
นางสุรีย์รัตน์ ดือราแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ไอร์กลูแปร์
โคกสะตอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
www.air1@hotmal.com
???????
073-551947
24 พฤษภาคม 2502
76
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
126
9
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:40:39 น.
93
1096240201
96010136
240201
บ้านสวนพลู
Suanplu
นายฮาซัน อาแวหะมะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 กำปงซีเร๊ะ
โคกสะตอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
bansuanplu@narathiwat.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240201
โคกสะตอ
073551948
073551948
01/06/2500
73
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
228
12
29 มิถุนายน 2562 เวลา 21:42:22 น.
94
1096240206
96010137
240206
บ้านธรรมเจริญ
Banthamcharoen
นางอาริตา ฮูลูสาแล๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ธรรมเจริญ
โคกสะตอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
โคกสะตอ
2529
ุ65
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
102
8
08 มีนาคม 2562 เวลา 19:40:32 น.
95
1096240197
96010138
240197
บ้านบลูกาฮีเล
Banblukahile
นายอาหะหมัด สะดามะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บลูกาฮีเล
บาตง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
nanoblukahile@hotmail.com
banblukahileschool.com
บาตง
073-570377
073-571422
17/03/2489
65
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
164
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:09:52 น.
96
1096240180
96010139
240180
ประชาพัฒนา
PRACHAPATTANA
นางสาวเรณี อาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สันติสุข
บาตง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
อบต.บาตง
16 สิงหาคม 2501
60
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
134
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:09 น.
97
1096240196
96010140
240196
บ้านพนาทักษิณ
banpanathaksin
นายอับดุลรอมัน เดะแอ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บลูกาฮูลู
บาตง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
-
www.
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
-
-
พ.ศ.2473
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
166
11
11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:34:48 น.
98
1096240198
96010141
240198
บ้านบาตง
BANBATONG
นายมาลีกี เจ๊ะแวสะนุง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บาตง
บาตง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
banbatong.school@hotmail.com
บาตง
-
-
19/07/2509
65
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
174
9
15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:16:29 น.
99
1096240173
96010142
240173
วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)
Watratsamosorn (Phiroadwittaya)
นางสาวเพ็ญนภา รัตนสุริยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ยะบะ
รือเสาะ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
watrat2555@gmail.com
-
รือเสาะ
073-571674
073-571674
16 สิงหาคม 2501
45
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
404
16
17 มิถุนายน 2558 เวลา 10:13:30 น.
100
1096240176
96010143
240176
บ้านนาดา
Bannada
นายสมาน สามามะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บือราแง
รือเสาะ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
Nadaschoolruso@hotmail.com
???????
0813881277
-
2500
60
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
248
9
30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:45:12 น.
101
1096240175
96010144
240175
บ้านรือเสาะ
Banruso School
นายมะซอพี ตอละ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 รือเสาะ
รือเสาะ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
รือเสาะ
073-551685
1 มิถุนายน 2500
52
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
165
9
28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:43:30 น.
102
1096240177
96010145
240177
บ้านยาแลเบาะ
Banyalaeboh
นางสาวคัทลียา ศรีตุลาการ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านยาแลเบ๊าะ
รือเสาะ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
yalae@chaiyo.com
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ
073-571306
2503
50
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
61
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:41 น.
103
1096240179
96010146
240179
บ้านบากง
BANKONG
นางสาวสมใจ มากมณี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบากง
รือเสาะ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
ิbakongruso2559l@gmail.com
schoolweb.eduzones.com
อบต.รือเสาะ
073-554565
1 พฤศจิกายน 2484
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
236
9
20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:04:14 น.
104
1096240178
96010147
240178
บ้านนาโอน
Banna-on school
นางสาววรรณลดา เกตุแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านนาโอน
รือเสาะ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
yorm2503@gmail.com
www.facebook.com/naonschool
อบต.รือเสาะ
073-572382
-
16 สิงหาคม 2501
58
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
60
9
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:03:06 น.
105
1096240174
96010148
240174
บ้านบูกิ๊ตยือแร
banbukityuerae
นางดารณี นิโซะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 สโลว์บูกิ๊ตยือแร
รือเสาะ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
banbukityuerae@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1096240174
???????
073-570369
30/11/2479
45
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
244
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 22:11:22 น.
106
1096240168
96010149
240168
บ้านบลูกา
Banbluka School
นายอับดุลเราะห์มาน อิบนูฮัจญีฮาซัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบลูกา
รือเสาะออก
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
kreta_dang@hotmail.com
รือเสาะออก
0813881063
1 กุมภาพันธ์ 2500
48
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
66
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 21:43:10 น.
107
1096240167
96010150
240167
บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)
Banyaba(Uppagarnwittaya)
นายจตุพงศ์ ธรรมเดโช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 หมู่บ้านปลายนา
รือเสาะออก
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
banyaba9@hotmail.com
เทศบาล ต.รือเสาะ
073-571007
073571007
20 เมษายน 2465
48
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
573
18
25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:44:16 น.
108
1096240194
96010151
240194
บ้านกาโดะ
kadok
นายรอมลี หะมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 กาโดะ
รือเสาะออก
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
bankadok102@gmail.com
-
รือเสาะออก
064-0647222
01/07/2491
45
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
195
9
29 ตุลาคม 2562 เวลา 07:46:24 น.
109
1096240186
96010152
240186
บ้านลาเมาะ
LAMO
นายนิอานันท์ มะแซ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ลาเมาะ
รือเสาะออก
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
lamoschool@hotmail.com
-
รือเสาะออก
073551938
-
2500
40
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
155
9
25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:29:01 น.
110
1096240187
96010153
240187
บ้านลาเมาะฮีเล
BANLAMOHHILAY
นางมัสกะ มละมีเลาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ลาเมาะใน
รือเสาะออก
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
banlamohilay_school@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
073-551939
2507
48
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
144
9
29 มิถุนายน 2562 เวลา 06:49:13 น.
111
1096240205
96010154
240205
บ้านสะแนะ
bansanae
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สะแนะ
เรียง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
banasa@hotmail.com
http://202.143.157.3/sa
?????
073-551941
55
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
98
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:27 น.
112
1096240202
96010155
240202
บ้านสุเป๊ะ
Bansupe
นางเจ๊ะอาลาวีย๊ะ ยีมะยี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 สุเป๊ะ
เรียง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
Bansupet@thaimail.com
เรียง
073-551974
073551942
54
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
186
9
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:59:36 น.
113
1096240204
96010156
240204
บ้านซือเลาะ
Banseloh
นายฮูเซ็น มิงมะซา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ซือเลาะ
เรียง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
Banseloh@hotmail.co.th
-
เรียง
073551943
-
2502
70
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
169
9
02 มีนาคม 2561 เวลา 10:48:49 น.
114
1096240191
96010157
240191
บ้านลูโบะบูโละ
Banlubobuloh
นายมูฮำหมัดพาอูซี เจ๊ะซู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ลูโบะบูโละ
สามัคคี
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
ban_lubo@hotmail.com
thai-school.net/banlubobuloh
สามัคคี
073-551930
073-551930
2501
50
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
240
9
28 ตุลาคม 2562 เวลา 22:08:07 น.
115
1096240185
96010158
240185
บ้านอีนอ
Ban enor
นางฟาฎีลา สุมาตรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 อีนอ
ลาโละ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
e-nor@windowslive.com
http://nara1.org/banenor
องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ
-
-
16 สิงหาคม 2501
38
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
145
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:55:09 น.
116
1096240184
96010159
240184
บ้านกูยิ
BANKUYI
นายจรัญ เหล็มเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 อูยิ
ลาโละ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
kuyiruso2557@gmail.com
http://nara1.no-ip.info
ลาโละ
0872943012
-
01/10/2502
40
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
261
9
23 มิถุนายน 2562 เวลา 16:53:11 น.
117
1096240181
96010160
240181
บ้านบริจ๊ะ
Ban Bricha
นายอับดุลเลาะ อินนูยูซี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บริจ๊ะ
ลาโละ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
banbricha@gmail.com
ลาโละ
0986781860
2477
35
12.7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
135
12
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:30:14 น.
118
1096240183
96010161
240183
บ้านบือแรง
Buerang
นายนัสรี เจะอุมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบือแรง
ลาโละ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
ลาโละ
073-578035
16 สิงหาคม 2501
32
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
151
9
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:47:26 น.
119
1096240182
96010162
240182
โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ
LALO SCHOOL
นางสาวรูยูฮัน ตันหยงอาลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ลาโละ
ลาโละ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
laloschool.2010@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1096240182
องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ
-
-
16/08/2501
34
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
224
9
26 กันยายน 2562 เวลา 17:28:28 น.
120
1096240189
96010163
240189
บ้านมะนังปันยัง
manangpanyang
นางสาวกัสมานี มามะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านมะนังปันยัง
สามัคคี
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
banmanangpanyang@narathiwat1.go.th
http://nara.1.no-ip.inf
???????
073-551931
37
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
198
12
28 ตุลาคม 2562 เวลา 12:55:40 น.
121
1096240203
96010164
240203
บ้านบาโงปูโละ
ฺBANGOPULOH
นายมะยีดิง จารง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 เรียง
เรียง
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
bangopuloh@hotmail.com
เรียง
084-312-6658
1 พฤษภาคม 2481
65
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
33
428
16
24 มิถุนายน 2562 เวลา 21:41:03 น.
122
1096240192
96010165
240192
บ้านละหาน
BANLAHAN
นางนูรีซัน ปะดอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ละหาน
สามัคคี
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
-
-
???????
073-551689
-
2500
40
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
191
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:46:19 น.
123
1096240172
96010166
240172
บ้านดือแย
Duryan
นายซอลาฮุดดีน มาน๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ดือแย
สาวอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
duryan.school@gmail.com
-
สาวอ
073-551940
-
พ.ศ.2502
60
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
78
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:11 น.
124
1096240169
96010167
240169
บ้านสาวอ
Bansawo school
นายพันธกานต์ กะเส็มสุริยะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 สาวอ
สาวอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
Bansawo@hotmail.com
-
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสาวอ
073-571302
-
01/01/2496
50
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
107
9
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:33 น.
125
1096240171
96010168
240171
บ้านจือแร
Jerae
นายชัยวัฒน์ สุเมธาวิวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 จือแร
สาวอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
sai @ yahoo.go.th
http://nara1.no-ip.info
-
1980
45
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
153
9
13 มิถุนายน 2562 เวลา 09:46:15 น.
126
1096240170
96010169
240170
บ้านมือและห์
Ban Muelaeh
นายไซนุงอาบีดิง ตาเละ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 มือและห์
สาวอ
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
สาวอ
พ.ศ.2484
56
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
178
9
28 ตุลาคม 2562 เวลา 10:43:48 น.
127
1096240190
96010170
240190
บ้านตายา
Bantaya
นายปริพัฒน์ กายอตะฮีปง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ตาเปาะ
สุวารี
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
bantaya2556@gmail.com
-
สุวารี
073551944
-
2500
40
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
216
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 23:09:54 น.
128
1096240193
96010171
240193
บ้านยือลาแป
BAN YUELAPAE
นายบลยา ไหรเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ยือลาแป
สุวารี
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
yuelapae@hotmail.com
www.yuelapae.naraed1.org
สุวารี
073551932
-
2500
35
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
364
11
26 มิถุนายน 2562 เวลา 18:36:24 น.
129
1096240188
96010172
240188
บ้านดือแยหะยี
Deyeahayee
นายฮาซัน กาเซ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ปอเนาะ
สุวารี
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
-
-
สุวารี
073-570373
-
2550
58
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
216
9
30 กรกฎาคม 2560 เวลา 23:49:31 น.
130
1096240195
96010173
240195
บ้านบือเล็งใต้
belengtai
นางธนิดา เลขาลาวัณย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บือเล็งใต้
สุวารี
รือเสาะ
นราธิวาส
96150
สุวารี
16 พฤษภาคม 2531
36
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
99
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:01:27 น.
131
1096240285
96010174
240285
ประชาวิทยรังสรรค์
Prachawitthayarangsan
นางสาวสุกัญญา หน่อจันทร์หอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กาหลง
กาหลง
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
-
-
?????????????????
073-551935
073-551935
2515
80
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
186
9
18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:02:41 น.
132
1096240286
96010175
240286
บ้านป่าไผ่
banpaphai
นางฤกษ์สวาติ อ่อนแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ป่าไผ่
กาหลง
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
papai96010175@gmail.com
http://?nara1.no-ip.inf
กาหลง
0818964715
0818964715
2515
๘๘
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
109
9
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:41:43 น.
133
1096240289
96010176
240289
บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
keereerachrangsarid
นายนายวิสุทธิ์ สิทธิรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ประชานิมิตร
กาหลง
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
keeree96210@gmail.com
-
กาหลง
-
-
6 สิงหาคม 2543
89
40
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
94
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:07:48 น.
134
1096240294
96010177
240294
บ้านลาเวง
banlawaeng
นายสันต์ นิลสมาน
ประถมศึกษา
หมู่ 3 ลาเวง
ศรีสาคร
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
banlaweng@thaimail.com
-
เชิงคีรี
-
-
16 ส.คง 2501
60
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
229
9
18 มกราคม 2561 เวลา 10:50:45 น.
135
1096240295
96010178
240295
บ้านตามุง
Tamung
นายมาหะมะนาวาวี มะเกะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านตามุง
เชิงคีรี
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
bantamung142@gmail.com
http://school.obec.go.t
เชิงคีรี
073-709872
-
18/05/2501
40
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
133
9
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:47:02 น.
136
1096240296
96010179
240296
สว่างวัฒนา
Sawangwattana
นายมูฮำมัดซาอูดี แยแล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กะดี
เชิงคีรี
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
sawangwattana2510@gmail.com
http://nara1.no-ip.info
เชิงคีรี
073-644276
10 กุมภาพันธ์ 2510
47
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
97
9
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:55:48 น.
137
1096240297
96010180
240297
บ้านดาฮง
Bandahong School
นายอาบูบากา เต๊ะมาลอ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดาฮง
เชิงคีรี
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
อบต.เชิงคีรี
084-7504433
พ.ศ.2500
60
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
193
9
23 มิถุนายน 2562 เวลา 12:27:53 น.
138
1096240284
96010181
240284
บ้านสาคร
Bansakhorn
นายมาฮามะสะตรี เจ๊ะเลาะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ไอร์เจี๊ยะ
ซากอ
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
อบต.ซากอ
073-570299
2510
70
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
21
272
9
25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:24:54 น.
139
1096240282
96010182
240282
บ้านกลูบี
Kalube
นางสาวมัญจนา หมู่เก็ม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 กลูบี
ซากอ
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
kalube@thaimail.com
http://nara1.no-ip.info
เทศบาลตำบลศรีสาคร
073-561411
073561257
2502
62
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
31
413
15
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:04 น.
140
1096240283
96010183
240283
ชุมชนบ้านซากอ
chumchonbansako
นางลาตีภ๊ะ นิเดร์หะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บีโล๊ะ
ซากอ
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
sgschool.nara1@gmail.com
www.sknara1.com
?????????????????
073-561142
073561142
65
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
46
499
23
06 มีนาคม 2561 เวลา 14:50:59 น.
141
1096240293
96010184
240293
บ้านตะมะยูง
tamayung
นางเมธินี สะไร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ตะมะยูง
ตะมะยูง
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
ตะมะยูง
073-644024
2500
50
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
79
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:53 น.
142
1096240298
96010185
240298
สามัคคีวิทยา
SAMAKKEEWITYA
นางฮามีด๊ะ มูซายี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 จือแรง
ตะมะยูง
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
อบต.ตะมะยูง
073-550066
1 กันยายน 2529
64
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
84
8
28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:39:13 น.
143
1096240290
96010186
240290
บ้านตอหลัง
Tolang
นางสาวอารีนี อาแซ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตอหลัง
ตะมะยูง
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
tolang@chaiyo.com
ตะมะยูง
พ.ศ.2498
65
9.20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
73
9
28 ตุลาคม 2562 เวลา 20:52:09 น.
144
1096240291
96010187
240291
บ้านบือแนนากอ
BANBUENAENAKOR
นายซากัรตา สาแม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บือแนนากอ
ศรีสาคร
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
bnnk149@gmail.com
http: //www.nara1.no-ip
ตะมะยูง
0854842661
-
2 ตุลาคม 2502
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
52
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:56:38 น.
145
1096240292
96010188
240292
บ้านลูโบ๊ะบาตู
BANLUBOHBATU
นายมาหะมะ มะฆา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ลูโบ๊ะบาตู
ตะมะยูง
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
lobohbatu147@gmail.com
ตะมะยูง
073644240
2500
60
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
70
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:41:55 น.
146
1096240287
96010189
240287
บ้านไอร์แยง
Aiyaengschool
นางรอสีดาห์ ดาโอ๊ะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ไอร์แยง
ศรีสาคร
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
rosida2515@gmail.com
ศรีสาคร
073-570386
2519
75
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
286
9
28 ตุลาคม 2562 เวลา 21:09:34 น.
147
1096240288
96010190
240288
บ้านปาหนัน
Banpanan
นายอาณัติ ยีมะยี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ปาแน
ศรีสาคร
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
panan.pn4@gmail.com
http://www.banpananschool.ac.th/
ศรีสาคร
073700879
-
17/5/2525
74
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
421
16
22 มิถุนายน 2562 เวลา 20:51:17 น.
148
1096240281
96010191
240281
บ้านคอลอกาเว
KORLORGAWAY
นายสุไลหมาน ใบสาเม๊าะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 คอลอกาเว
ศรีสาคร
ศรีสาคร
นราธิวาส
96210
-
-
เทศบาลตำบลศรีสาคร
073-561076
073561076
21 มีนาคม 2498
58
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
78
1,256
38
19 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:33:09 น.