ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านละหาร ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
7
ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวันนทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00