ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
8
ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
8
ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00