ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดโปรยฝน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11
หนองนาสนาน ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
12
หนองนาสงวน ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
2
บ้านวังตะเคียน ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
1
ไทรย้อย ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00