ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
6
ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
6
ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00