ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดแหลมคาง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านเชิงกลัด ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
3
บ้านโคกนางพระจันทร์ ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
4
บ้านห้วยนอก ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
5
บ้านโคกวัด ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
6
บ้านห้วย ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
1
บ้านแหลมกุ่ม ตำบล แม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
11
บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00