ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดกระทุ่มปี่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
แหลมยอ ตำบลโพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
8
แหลมเทศ ตำบลงิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
2
ต.โพธิ์ชีย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
3
ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00