ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดโบสถ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
สวนหลวง ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
2
สวนหลวง ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5
การ้อง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
11
ปากแรต ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
12
ปากแรต ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
3
ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
2
ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
3
ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
4
ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
10
ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00