ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านท่าขาม ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
2
บ้านท่าวัว ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
3
บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
4
บ้านคลองรี่ ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
5
บ้านท่าสะเดา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
6
บ้านบางไก่เถื่อน ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
7
บ้านคลองมะขวาด ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
8
บ้านท่ากร่าง ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
9
บ้านบางยายอ้น ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
1
บ้านคลองขี้เหล็ก ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
2
บ้านคลองงิ้ว ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
3
บ้านหัวโพธิ์ ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
4
บ้านตลุกบัว ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
5
บ้านท่ารี ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
6
บ้านท่าสตือ ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
7
บ้านท่าไทร ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00