ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเจดีย์งาม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2
บ้านบึง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
3
บ้านปากข้าวสาร ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
1
บ้านเขาโป่ง ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2
บ้านใหม่สามัคคี ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
3
บ้านเขาตะเฆ่ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
4
บ้านป๊อกแป๊ก ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
1
บ้านโนนสภาราม ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2
บ้านกุดนกเปล้า ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
4
บ้านทุ่งสาริกา ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
5
บ้้านโคกเพ็ก ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6
บ้านโนนคล้อ ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
7
บ้านกุดนกเปล้า ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
1
บ้านไผ่ล้อม ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2
บ้านโคกหนามแท่ง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
3
บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
4
บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
5
บ้านหนองจอก ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6
บ้านเขาไม้โค่น (โจกโห) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
7
บ้านเขาไม้โค่น ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
9
บ้านโคกสะอาด ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
1
บ้านตลาดหนองบัว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2
บ้านกอกนาฝาย ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
3
บ้านหนองกรุง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
4
บ้านห้วยลี่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
5
บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6
บ้านหนองบัว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
7
บ้านเจ้ากอก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
8
บ้านตะกุด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
1
บ้านตะกุด ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
2
บ้านท่างิ้ว ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
3
บ้านม่วง ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
4
บ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
5
บ้านกล้วย ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
6
บ้านหงษา ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00