ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเขาใหญ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านเขาใหญ่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
6
บ้านอ่างผักหนาม ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
7
บ้านหลุมมะนาว ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00