ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ หมู่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
3
โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม หมู่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
14
โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข หมู่ 14 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
10
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หมู่ 5 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
8
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย หมู่ 8 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
7
โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า หมู่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
13
โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ หมู่ 13 ตำบลหนองเหียง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
14
โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ หมู่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
5
โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน หมู่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
2
โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด หมู่ 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
5
โรงเรียนบ้านสามแยก หมู่ 5 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
11
โรงเรียนบ้านแปลง หมู่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
9
โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด หมู่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
12
โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว หมู่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
6
โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง หมู่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
5
โรงเรียนบ้านเขาวนาพุทธาราม หมู่ 5 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00