ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านอิเทพ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
4
บ้านท่าขาหย่าง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00