ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบ้านอ่าง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านอ่างบน ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
2
บ้านสวนแสงทอง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
3
บ้านอ่างกลาง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
4
บ้านวังดาบ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
5
บ้านอ่างล่าง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
8
บ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00