ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบางสระเก้า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเนิน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
2
บ้านกลางตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
3
บ้านเนินกลาง ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
4
บ้านล่าง ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
5
บ้านแถวเนิน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00