ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนพลิ้ว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1-6
ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จ้งหวัดจันทบุรี
3-9
ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จ้งหวัดจันทบุรี
10
ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จ้งหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00