ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านอีมุย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
7
คลองหก ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
8
บ้านอีมุย ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00