ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดทับไทร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ.ทับไทร ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
6
บ.ชะแมบ มาบคล้า ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
8
บ.ซอย 14 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00