ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดหนองแหวน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หมู่บ้านปากน้ำกระแจะ ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
5
หมู่บ้านเนินพรวด ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
7
หมู่บ้านหมื่นซ่อง ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
8
หมู่บ้านหนองแหวน ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
9
หมู่บ้านหนองบัว ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00