ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
คลองหินดำ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
2
บ้านคลองเจ้า ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
3
บ้านอ่าวใหญ่ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
4
บ้านคลองยายกี๋ ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
5
บ้านอ่าวพร้าว ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
6
บ้านอ่าวสลัด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
1
บ้านแหลม ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
2
บ้านอ่าวนิด บ้านตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00