ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านหนองใหญ่ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
10
บ้านหนองใหญ่พัฒนา ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
13
บ้านหนองกราด ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00