ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านสะแกงาม ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
5
บ้านทุ่งเสาธง ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
7
บ้านใหม่ป่าตะแบก ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
13
บ้านหนองจอก ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
16
บ้านวังวารีวน ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
14
บ้านสวนหอม ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00