ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองไผ่วิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
หมู่บ้านดงเย็น ตำบล เสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
7
หมู่บ้านหนองไผ่น้อย ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00