ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านมะค่างาม ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราขสีมา
2
บ้านซับสำราญ ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราขสีมา
8
บ้านห้วยน้ำเค็ม ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราขสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00