ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสระพระขมาดไพร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านขมาดไพร ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
3
บ้านสระพระ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
5
บ้านห้วยยางใต้ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
11
บ้านสระพระพัฒนา ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00