ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโคราชพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
-
1. ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
2. ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
3. ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
4. ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
5. ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
6. ตำบลค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
7. ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
8. ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
9. ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
10. ตำบลสีมุม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
11. ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-
12. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00