ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านห้วย ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านหนองแปบ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
9
บ้านยาง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10
บ้านหัวลิง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
12
บ้านไผ่น้อย ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
14
บ้านสวนครัว ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
11
บ้านโคกเขา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านศิลาทอง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00