ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านม่วง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านม่วงเหนือ ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านม่วงใต้ ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
13
บ้านชุมทองพัฒนา ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00