ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกระกา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
บ้านประดู่ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
12
บ้านโคกระกา ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
12
บ้านป่ายาว ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
13
บ้านหนองปลัดชุมแสง ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00