ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านลุมปุ๊ก ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
2
บ้านขาชันโลง ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
10
บ้านไทรโยง ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
11
บ้านหัววั ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
12
บ้านหนองโบง ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
14
บ้านดอนพรม ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
15
บ้านโสน ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
16
บ้านตะไก้ ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
17
บ้านลำดวน ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
26
บ้านป่าหวาย ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00