ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองกะทิง ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมมย์
7
บ้านหนองบัว -ป่ามะพร้าว ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
11
บ้านหนองกะทิงพัฒนา ต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00