ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านหนองขุนปราบ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
1
บ้านหนองขวาง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
2
บ้านโคกเพชร ตำบลพรสำราญ
3
บ้านหัวถนน ตำบลพรสำราญ
4
บ้านตะคร้อ ตำบลพรสำราญ
5
บ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ
6
บ้านสำโรง ตำบลพรสำราญ
7
บ้านสระบัว ตำบลพรสำราญ
8
บ้านหนองดุมน้อย ตำบลพรสำราญ
9
บ้านสระปะคำ ตำบลพรสำราญ
10
บ้านหนองกุง ตำบลพรสำราญ
11
บ้านโนนยานาง ตำบลพรสำราญ
12
บ้านผักกาดหญ้า ตำบลพรสำราญ
13
บ้านโนนเมือง ตำบลพรสำราญ
14
บ้านจังหัน ตำบลพรสำราญ
15
บ้านหนองเสม็ด ตำบลพรสำราญ
16
บ้านเพชรบูรพา ตำบลพรสำราญ
17
บ้านหนองขวางน้อย ตำบลพรสำราญ
18
บ้านบัวทอง ตำบลพรสำราญ
19
บ้านน้อยสุขสันต์ ตำบลพรสำราญ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00