ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านจอมพระ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านดงบัง ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
5
บ้านศรีจอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
1
บ้านจอมพระ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
13
บ้านศรีดงบัง ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00