ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านสองหนอง ตำบล เกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
5
บ้านโคกเจริญ ตำบล เกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
7
บ้านโนนสวรรค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00