ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโชกเหนือ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโชกเหนือ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
6
บ้านตระแบก ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
5
บ้านเชิงอะ ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
8
บ้านกระสัง ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
9
บ้านโคกสะอาด ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00