ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านหินโคน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
1
บ้านกู่ ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
5
บ้านอีสานพัฒนา ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
11
บ้านถนนชัย ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
1
บ้านก็วล ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
2
บ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
4
บ้านปลัด ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
5
บ้านสำโรง ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
7
บ้านกระวัน ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00