ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแก ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
2
บ้านจ้อ ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
3
บ้านกลางเก่า ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
4
บ้านน้ำโจ้ก ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
5
บ้านพิมาน ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
6
บ้านขี้เหล็ก ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
7
บ้านดงแหลม - หัวช้าง ตำบลแก อำเภอรัตนบุีรี จังหวัดสุรินทร์
8
บ้านม่วงบุญมี ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
9
บ้านหนองบัวน้อย ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
10
บ้านแก ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
11
บ้านดงเมย ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
12
บ้านโนนธาตุ ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
13
บ้านโพธิ์งาม ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
14
บ้านหนองหัวลาว ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
15
บ้านบึงใหม่ ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00