ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านละลม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
โคกแก้ว ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
9
บ้านตาเนียม ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
10
บ้านละลมกลาง ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
1
บ้านละลมเหนือ ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
12
บ้านประเสริฐ์พัฒนา ต.ละะลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
11
บ้านตาไกรพัฒนา ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
13
บ้านละลมหนองหาร ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
2
ละลมใต้ ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00