ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
จันลม
1
บ้านทุ่งศักดิ์
2
ตะเคียน
5
เรียม
5
บ้านหนองกาด
7
ยาง
8
บ้านสร้างใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00