ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแต้ ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านโนนคูณ ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านหนองหยอด ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
4
บ้านกระต่ำ ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
5
บ้านม่วง ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
6
บ้านมะหลัดใหญ่ ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านมะหลัดเหนือ ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
8
บ้านมะหลัดใต้ ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
1
บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านห่อง ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านโพธิ์ ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
4
บ้านพู่ ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
5
บ้านฝาง ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
6
บ้านพลับ ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านซุงงู ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
8
บ้านปะหละ ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านจะยอม ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
10
บ้านหอมจันทร์ ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
11
บ้านกอก ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
12
บ้านบุ่ง ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
13
บ้านน้อยสำโรง ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
14
บ้านน้อยผักหม ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
1
บ้านตาเกษ ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านดู่ ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านเขือง ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
5
บ้านหนองลุง ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านเกษมสุข ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
8
บ้านยางน้อย ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านบอน ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
12
บ้านหนองเหล็ก ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
1
บ้านขะยูง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
2
บ้านหนองแคน ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
3
บ้านเสียมตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
8
บ้านห่องไหล ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
10
บ้านกระต่ำ ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
7
บ้านโพนเมือง ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
9
บ้านประดู่ ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00