ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนปทุมพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2
ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4
ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
5
ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
6
ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
7
ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
8
ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
9
ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
10
ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
11
ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
12
ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1
ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2
ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
9
ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
12
ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
11
ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
13
ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
14
ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
15
ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
17
ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
18
ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
19
ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
7
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
14
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
39
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
46
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
48
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
51
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
52
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
55
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
66
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
75
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00