ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11
บ้านหนองปลาปาก ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
26
บ้านนาดูน ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
14
บ้านหนองไผ่ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
9
บ้านหนองหว้า ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
7
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
1
บ้านขามใหญ่ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
8
บ้านหัวคำ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
4
บ้านด้ามพร้า ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
5
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2
บ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
6
บ้านคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
7
บ้านทัพไทย ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
4
บ้านหนองแก ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2
บ้านนาเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
16
บ้านปลาดุก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
5
บ้านห้วยคุ้ม ตำบลขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
6
บ้านดอนแค อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
10
บ้านขามลุ่ม ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
12
บ้านดอนยูง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
13
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
15
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
3
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
15
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
16
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
17
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
18
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
19
บ้านนาอุดม ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
20
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
21
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
22
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
23
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
24
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
25
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
1
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
3
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
8
บ้านท่ากกแห่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
9
บ้านบุ่งหว้า ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
10
ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
1
บ้านตำแย ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
3
บ้านปลาดุก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
8
ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
12
บ้านโนนหงษ์ทอง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
32
ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
35
ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
49
ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
64
ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
68
ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
70
ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
71
ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
72
ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
73
ต.เทศบาลนครอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00