ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านวารีอุดม ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านท่าโพธิ์ศรี ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
3
บ้านโพธิ์สง่า ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
7
บ้านสวนสวรรค์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
4
บ้านโนนหลี่ ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
6
บ.โนนสนาม ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
8
บ.หนองบัวหลวง ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
2
บ.นาแก ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
1
บ.อุดมสามัคคี ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
5
บ.โนนแก้ง ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
1
บ.โพธิ์ไทร ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
19
บ.โนนแคน ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
3
บ.ประหูต ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
6
บ.ห้วยสำราญ ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
8
บ.คำสำราญ ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
10
บ.สองคอน ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
17
บ.โนนสมบูรณ์ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
3
บ.ม่วงนาดี ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
1
บ.สมสะอาดสวนฝ้าย ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
20
บ.ท่าหลวงนาคำ ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
9
บ.ยาง ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
6
บ.โนนกาเร็น ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
1
บ.แก้ง ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
3
บ.โพนดวน ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
7
บ.ไฮตาก ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00